Николай Теодосиев
Каталог на българските печатни книги 1508-1878

Автор
Николай Теодосиев
Заглавие
Каталог на българските печатни книги 1508-1878
Тип
документалистика, историография
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо (не е указано)
Категория
Справочна литература
Жанр
Справочна литература, Културология, Литературознание
Теми
Българска възрожденска литература
Издател
Университетско издателство „Св. Климент Охридски“
Град на издателя
София
Година на издаване
2007
Други полета
Книгата се издава с финансовата помощ на Теоком ООД.
Носител
хартия
Брой страници
452
Подвързия
мека
ISBN
978-954-07-2559-8
УДК
016:094(497.2)
Анотация
Предлаганият каталог съдържа опис на всички български книги и периодични издания, отпечатани в периода 1508–1878 г. За първи път се дава подробен хронологичен списък на 91 първопечатни български книги (1508–1801). Основно внимание е отделено на описанието на старопечатните книги (1802–1878), като за голяма част от тях са дадени и техните цени. Разделът за старопечатните книги (2039 бр.) се придружава от азбучен и авторски указател. В последния раздел са описани 97 периодични издания от възрожденската епоха.
Каталогът е предназначен предимно за книголюбители и колекционери на стара българска книжнина. Поради това в предисловието е даден кратък популярен очерк върху историята на българския език, както и най-необходимата информация за прохождането и развитието на ранното българско книгопечатане.
Съдържание
Предисловие / 7
Раздел I. Първопечатни книги 1508–1801 / 35
Раздел II. Старопечатни книги 1802–1878 / 57
Азбучен указател / 315
Авторски указател / 369
Списък на старопечатните книги, неописани от РБВК / 381
Разделение на старопечатните книги по години / 385
Раздел III. Периодични издания 1842–1878 / 387
Приложения / 417
Бележки
Пълното име на автора: Николай Милчев Теодосиев.
Без сведение за цена, редактор, коректор, печатница.
Въведено от
debora
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиотеки Книжарници

Корици 2