Милка Бочева
Лев Толстой

Автор
Милка Бочева
Заглавие
Лев Толстой
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Литературознание
Редактор
Лилия Дъбова
Художествен редактор
Теодора Вълканова
Технически редактор
Драга Бонева
Рецензент
Иван Цветков, Евдокия Метева, Станка Чолакова
Коректор
Елена Палазова
Оформление на корица
Михаил Руев
Издател
Държавно издателство „Народна просвета“
Град на издателя
София
Година на издаване
1982
Печат
Държавна печатница „Димитър Найденов“ — Велико Търново
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
29.I.1982 г.
Подписана за печат
5.IV.1982 г.
Излязла от печат
10.V.1982 г.
Печатни коли
8,50
Издателски коли
7,98
УИК
9,07
Формат
60×84/16
Код / Тематичен номер
01/9535311211/5070-8-82
Номер
82 С
Поръчка
953
Брой страници
136
Тираж
17000+105
Подвързия
мека
Цена
0,80 лв.
УДК
82С.1
Анотация
Книгата представлява творчески портрет на гениалния руски писател Лев Николаевич Толстой. В нея се проследяват основните моменти от идейния и творческия му път според ленинската концепция за писателя, която позволява да се разглежда в диалектическо единство художникът и мислителят Толстой. Характеризират се основните тенденции в развитието на Толстоевата проза от 50-те години на XIX век до началото на нашето столетие.
Голяма част от работата е посветена на „Война и мир“ — произведение, илюстриращо характерните особености на Толстоевия роман като явление в руската и в световната литература.
Книгата е за учениците от горния курс на ЕСПУ, техникумите и професионалните училища.
Съдържание
МЪДЪР ПЪТ КЪМ СЕБЕ СИ…5
ПЪРВИ ОТКРИТИЯ…7
НАРОДНА ЕПОПЕЯ…22
„ХОРА НА ИЗКУСТВЕНИЯ ЖИВОТ“…35
ПРОСТОТА И ПРАВДА…42
НАРОДНИЯТ ПЪЛКОВОДЕЦ…49
НАПОЛЕОН И НАПОЛЕОНИЗМЪТ…54
ХАРМОНИЧНО СЪОТНОШЕНИЕ С ОБЩОТО… 60
ПОЕЗИЯТА НА ЕСТЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ…85
СЛЕД „ВОЙНА И МИР“…102
„АНА КАРЕНИНА“…107
„ПРЕЛОМЪТ“ …113
ПОСЛЕДНИЯТ РОМАН…122
„НА ПЪТ… ДО КЪСНИЯ СИ ЗАЛЕЗ“…125
НРАВСТВЕНАТА МИСИЯ НА ХУДОЖНИКА…133
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2