Втората световна война и България 1939-1947

Заглавие
Втората световна война и България 1939-1947
Тип
Сборник
Език
български
Категория
История
Редактор
Георги Кюпчуков, Вяра Владова
Отговорен редактор
Георги Марков
Редакционна колегия
Георги Кюпчуков, Вяра Владова
Художник
Антон Дечев
Технически редактор
Куна Кондева
Коректор
Паруш Сивков, Вяра Владова
Компютърна обработка
Антон Дечев
Издател
ИК Жажда
Град на издателя
Сливен
Година на издаване
2006
Други полета
Съдържа: Доклади и съобщения от Национална научна конференция
посветена на 60 годишнината от края на Втората световна война, проведена в гр. Сливен на 7 и 8 април 2005 г.

Научен ръководител: Георги Марков
Носител
хартия
Излязла от печат
август 2006
Печатни коли
23
Формат
70×100/32
ISBN
954-795-148-3, 978-954-795-148-8
УДК
949.72.053.2(063), 949.72.06(063)
Бележки
Физическо описание: 368 с. ; 24 см.
Забележки: Други ред. : Г. Кюпчуков, В. Владова, отбелязани на гърба на загл. с. ; Пълното име на ред. В. Владова е Вяра Владова Георгиева. / Изд. на Нац. център за музеи, галерии и изобразителни изкуства, БАН. Институт по история, Община Сливен, Ист. музей — Сливен. — Текст и на англ. ез. / Съдържа и Автори в сборника / Офс. изд. / Без сведение за цена.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Физическо описание, забележки, УДК – COBISS.
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2