Елизабет Кюблър-Рос
За смъртта и умирането

Автор
Елизабет Кюблър-Рос
Заглавие
За смъртта и умирането
Издателска поредица
Психология на човешкото всекидневие
Тип
роман
Националност
американска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Преводач
Росица Статева
Език, от който е преведено
английски
Година на превод
1996
Редактор
Христина Гъркова
Редакционна колегия
Дончо Градев, Людмила Андреева, Христина Гъркова
Художник
Жеко Алексиев
Технически редактор
Стела Томчева
Коректор
Милка Белчева
Издател
ДИ „Наука и изкуство“
Град на издателя
София
Година на издаване
1996
Печат
Печат „Полипринт“, Враца
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
15.12.1995
Подписана за печат
04.04.1996
Излязла от печат
май 1996
Печатни коли
22
Издателски коли
14,25
Брой страници
352
Цена
1800 лв.
ISBN
954-02-0168-3
Анотация
Когато наблюдаваме смъртта, тя ни напомня за падаща звезда - една от онези милиони светлинки в безкрайното небе, която проблясва за малко само за да потъне завинаги в безкрайната тъма. Тогава ние осъзнаваме уникалността на всеки един индивид в това безкрайно човешко море. Осъзнаваме краткостта на земното съществуване, ограничения ни жизнен път.
Съдържание
Предговор... 11
I. За страха от смъртта... 13
II. Нагласи спрямо смъртта и умирането... 25
.
.
.
XII. Терапия на терминално болните... 338
Бележки за изданието, от което е направен преводът
1969 by Elisabeth Kübler-Ros
ON DEATH AND DYING
Published by arrangement with Macmillan Publishing Company, USA
Въведено от
vog
Създадено на
Обновено на

Корици 0