Пол Лафарг
Избрано

Автор
Пол Лафарг
Заглавие
Избрано
Издателска поредица
Мислители марксисти
Други автори
Нешо Давидов (предговор)
Тип
сборник
Език
български
Категория
Философия
Преводач
Нешо Давидов
Година на превод
1979
Съставител
Нешо Давидов
Редактор
Донка Меламед
Художник
Александър Хачатурян
Художествен редактор
Тотю Данов
Технически редактор
Стефан Христов
Коректор
Анета Каменарова
Издател
Партиздат
Град на издателя
София
Година на издаване
1979
Адрес на издателя
бул. „В. И. Ленин“ № 47
Печат
ПК „Д. Благоев“ — София, ул. „Н. Ракитин“ No 2
Други полета
Книжно тяло: 0,65 лв.
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
30.XI.1978
Подписана за печат
9.II.1979
Излязла от печат
февруари
Печатни коли
14,25
Издателски коли
11,97
Формат
84×108/32
Код / Тематичен номер
12 95312 72311/0412-2-79
Номер
3K9
Издателски №
6134
Тираж
8110
Цена
1,03 лв.
УДК
10(09)(44), 3К9.5
Съдържание
Теоретик и революционер от школата на Карл Маркс (предговор) — Нешо Давидов — стр. 5
Икономическият детерминизъм на Карл Маркс — стр. 15
Социализмът във франция (от 1876 до 1896 година) — стр. 105
Статии — стр. 133
Памфлети — стр. 169
Правото на мързел — стр. 173
Приложение — стр. .203
Кратки биографични данни за Пол Лафарг — стр. 207
Бележки — стр. 215
Бележки
Физическо описание: 228 с., 1 л. портр. ; 21 см.

Между 4 и 5 страници има вложка с портрет на автора.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 2