Петър Кузманов, Цветан Симеонов, Георги Филипов
История на село Медковец

Записът е непълен. (Липсва задна корица)

Автор
Петър Кузманов, Цветан Симеонов, Георги Филипов
Заглавие
История на село Медковец
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Българска историческа проза
Редактор
Петър Кузманов
Рецензент
Бойко Киряков, ст.н.с. Владимир Мигев
Коректор
Елена Нягулова
Година на издаване
1995
Печат
Печатница на БЗНС
Носител
хартия
Печатни коли
42
Формат
60/84/16
Брой страници
672
Тираж
2000
Подвързия
твърда
С илюстрации
да
Съдържание
Предговор        7
Въведение        11
1. Селищното наименование Медковец        11
2. Географска характеристика        18
Бележки        25
Част първа        
Медковец от най-старо време до Освобождението от турско робство
Глава първа
Праистория, Античност и Средновековие        29
1. Следи от праисторически живот        29
2. Тракомизийското племе Трибали        32
3. Под Римско владичество        39
4. Славянските заселници и село Медковец        46
5. Медковец по време на Средновековието        54
Бележки        66
Глава втора
Медковец под турско владичество        71
1. Османските завоеватели в медковското землище        71
2. Общината, задругите и битът на медковчани        71
3. Форми на съпротива срещу турското иго        104
Бележки        120
Глава трета
Медковец през епохата на Възраждането        127
1. Обществено-икономически промени в селото        127
2. Културно-просветна дейност в Медковец        141
3. Участие на медковчани в борбата за църковно-национална независимост        161
4. Участие в национално-революционните борби през първата половина на XIX век        168
5. Общината — организатор и ръководител на медковчани във въстанието през 1850 г.        171
6. Революционната дейност на Иван Кулин и други медковчани в емиграция        192
7. Посрещане на руските освободители        224
Бележки        231
Част втора
Медковец през периода на новата история (1878–1944 г.)
Глава първа
Социално-икономическо, политическо и административно развитие на селото през 1878–1918 година        245
1. Етнодемографски промени        245
2. Социално-икономическо развитие        249
а. Земеделска дейност        255
б. Животновъдство        264
в. Пчеларство        272
3. Административно управление и политически живот        274
а. Основаване и дейност на земеделската дружба        289
б. Начало на социалистическа пропаганда        294
4. Участие в Балканските и Първата световна война през 1912–1918 г.        298
Бележки        305
Глава втора
Медковец в годините на следвоенната криза 1919-1923г        318        
1. Икономическо развитие        318
2. Политически живот        321
3. Деветоюнски преврат и участие в Септемврийското въстание 1923 година        334
Бележки                357
Глава трета
В годините на 1923–1944 година        368
1. Социално-икономическо развитие        368
2. Обществено-политически живот        382
а. Укрепване властта на десните политически сили — 1923–1931 г.        382
б. През управлението на „Народния блок“        395
в. В първите години на монархо-авторитарната власт        402
3. Медковец в годините на Втората световна война 1941–1944 г.        412
Бележки        431
Глава четвърта
Културно-просветен живот в Медковец през 1878–1944 г.        441
1. Просветно дело        441
2. Народополезна дейност на читалище „Развитие“        456
3. Културно-просветни, спортни и други организации        471
Бележки        476
Част трета
Медковец в годините на най-новата история (1944–1985 г.)
Глава първа        485
1. Утвърждаване на Отечественофронтовската власт (9.09.1944–1948)        485
Бележки        503
Глава втора
Социално-икономическо развитие 1949–1970 г.        505
1. Изграждане на нови структури в търговията, услугите и селското стопанство. Строителство        505
а. Потребителна кооперация „Девети септември“        505
б. Трудово-кооперативно земеделско стопанство „Георги Димитров“        508
в. Трудово-производителна кооперация „Андрей Симеонов“        537
г. Строителство и благоустрояване        541
2. Административно и обществено-политическо развитие. Демографски промени        543
Бележки        551
Глава трета
Обществено-икономическо развитие през 1971–1985 г.        558
Бележки        579
Глава четвърта        
Културно-просветно развитие през 1944–1985 година        582
1. Училища, учебно дело и културно-просветен живот        582
2. Активна читалищна дейност        592
3. Изявени медковски представители на художествено-творческата и научната интелигенция        600
Бележки        612
Приложения        617
Бележки
Книгата съдържа 3 приложения с илюстрации, 32 страници, които не участват в номерацията.
Въведено от
johnjohn
Създадено на
Обновено на
Промени
Чужди рафтове

Корици 1