Дилян Бенев
Преображения

Автор
Дилян Бенев
Заглавие
Преображения
Подзаглавие
Фрагменти
Тип
сборник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Съвременна българска проза: разкази и новели
Жанр
Мисли, афоризми, сентенции, максими
Теми
@От автора, Хумор, Четиво за възрастни
Редактор
Светла Девкова
Художник
Деница Трифонова
Художник на илюстрациите
Ивайло Цветков
Коректор
Светла Девкова
Компютърна обработка
Румен Хараламбиев
Издател
Изток-Запад
Град на издателя
София
Година на издаване
2020
Адрес на издателя
ул. „Стара планина“ №5
Печат
Изток-Запад
Други полета
Тази книга е своеобразно продължение на третата част от ,,Противоборство" (2018), но с акцент върху физиката.
Носител
хартия
Печатни коли
4,5
Формат
32/84/108
Брой страници
72
Подвързия
мека
Цена
10,00 лв
С илюстрации
да
ISBN
978-619-01-0614-2
УДК
821.163.2-84
Анотация
В електротехниката плюсът и минусът се привличат. Както и в живота: положителните хора все в отрицателна среда се развиват и ако не ги сринат, израстват.
Въпреки че пространството е криво — пак е по-право! — щом тръгнеш ли по правия път, далеч повече те изкривяват — само и само от него да кривнеш и тръгнеш по наложения „прав“ път, дорде не свършиш.
Информация за автора
Дилян Бенев е автор на седем книги с къса сатирична проза.
Върви по свой път и създава самобитни произведения.
Негови афоризми са включени в антологията на българския афоризъм „Трън и Роза“ (2019), издадена на сръбски от Александър Чотрич.
Сатиричните му текстове са актуални и ценени от съвременния читател.
Превеждани са и публикувани на унгарски, сръбски, македонски, румънски, руски и украински език.
Съдържание
Класическата механика на Нютон е издържала / .5
Звучащото като абсурд във физиката / 6
Във физиката едноименните заряди се отблъскват / 7
Коефициентът на полезно действие / 8
Ентропията като мярка за безпорядъка в една система / 9
При радиоактивността едно атомно ядро / 10
Законите за усъвършенстване на интегрални схеми / 11
Електрическият ток като насочено движение / 12
Насоченото движение на електрични заряди / 13
В електротехниката плюсът и минусът се привличат / 14
Съпротивлението на материалите на тока / 15
Електрическата крушка на Томас Едисон /16
Никола Тесла е обичал силно гълъбица / 17
Никола Тесла е критикувал учените от своето време / 18
Смъртоносните лъчи на Тесла / 19
Перифразирайки Тесла, че животът е като уравнение / 20
Гулиелмо Маркони (ученикът на Тесла) е носител / 21
Фактът, че Айнщайн заради презрението му / 22
При все че Айнщайн е доказал / 23
Макар че въображението, а не толкова знанието / 24
Въпреки че пространството е криво — пак е по-право! / 25
Времето минава по-бързо във високото и по-бавно / 26
Колкото физическите закони са еднакви / 27
Теорията на относителността отхвърля / 28
Телефонът на Александър Бел / 29
Гледай парната машина на Джеймс Уат / 30
Четете за произхода и еволюцията на Земята / 31
Като част от уникалната планета Земя / 32
Въпреки че елементарната частица / 33
Ако анализираме закона на Архимед / 34
Някои хора, дори и по силата на телепортацията / 35
Електродвигателите, захранвани с енергия / 36
Съгласно Хайзенберг: Не е възможно / 37
Това, че събитията не могат да бъдат предсказани / 38
Колкото силата е по-малка, толкова / 39
Всяко действие има равно нему противодействие / 40
Няма по-голямо приложение на закона / 41
Пиер и Мария Кюри — неповторимото семейство / 42
Както уравненията са стълб във физиката / 43
Както и да си разменят местата в секса / 45
Расте ли, расте — по геометрична прогресия / 46
Обосновано е, че хармонията на природата / 47
Когато четем за откритието на Лайбниц / 48
Щом две успоредни прави се пресичат в безкрайността / 49
Две успоредни прави се пресичат в безкрайността / 50
Становището на Кантор за свободата в математиката / 51
Хипàтия Александрийска (древногръцки учен) / 52
Ератостен — математикът астроном / 54
Огромното огледало на Архимед, концентрирало / 55
Щом математиката е наука за очевидните / 56
Безспорно сумата на две числа дава едно общо число / 57
Астероидите с траектория, пресичаща тази на Земята / 58
Аристотел е вярвал, че Земята е център на Вселената / .59
Ако изходим от парадокса на Ферми / 60
Ако изпратите писмо до Марс / 61
Колонизацията на Марс би била толкова рискована / 62
Земята се върти около Слънцето / 63
Дори и във вихъра на нагона си е невъзможно / 64
Невероятното в Космоса, че има безброй планети / 65
Фактът, че на Луната няма въздух, няма вятър / 66
Макар че Вселената е безкрайна без начало и край / 67
Бележки
Противоборство, БМ № 7984
Въведено от
cattiva2511
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии Лични сайтове
Промени

Корици 3