РУМЕН ЯНАКИЕВ, ХРИСТО ДАЛКАЛЪЧЕВ, ЙОРДАН ТОТЕВ, ХРИСТО СОДЕВ, ДРАГОМИР БОЯДЖИЕВ
КРАТЪК ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК ПО ЕЛЕКТРОННА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ

Автор
РУМЕН ЯНАКИЕВ, ХРИСТО ДАЛКАЛЪЧЕВ, ЙОРДАН ТОТЕВ, ХРИСТО СОДЕВ, ДРАГОМИР БОЯДЖИЕВ
Заглавие
КРАТЪК ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК ПО ЕЛЕКТРОННА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ
Националност
Българска
Език
български
Категория
Информационни технологии
Жанр
Наръчник

Редактор
Атанас Михайлов
Художник
Веселин Павлов
Художествен редактор
Таня Николова
Технически редактор
Лиляна Денкова
Рецензент
Стоян Каблешков
Коректор
Станка Янкова

Издател
НАУКА И ИЗКУСТВО
Град на издателя
София
Година на издаване
1973
Печатница
Печатница ,,Тодор Димитров" кл. 1, София

Носител
хартия
Литературна група
II—4
Дадена за набор/печат
18.II.1972 г.
Подписана за печат
29.Х. 1973 г
Излязла от печат
30.XI.1973
Печатни коли
11
Издателски коли
9,24
Формат
60×84/16
Код / Тематичен номер
3804
Брой страници
166
Тираж
5109
Цена
1,29 лв.


Анотация
ПРЕДЛАГАНИЯТ "КРАТЪК ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК ПО ЕЛЕКТРОННА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯ ИГРАЕ РОЛЯТА КАКТО НА УЧЕБНО ПОМАГАЛО, ТАКА И НА ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК. ТОЙ ИМА ЗA КРАЙНА ЦЕЛ ВЪВЕЖДАНЕТО НА ТОЧНА И ЕДИННА ТЕРМИНОЛОГИЯ НЕ САМО ЗА СТУДЕНТИТЕ В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ВУЗ И ЗА ТЕСНИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ПО ИЗГРАЖДАНЕТО НА АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ НА УПРАВЛЕНИЕ И ИНФОРМАЦИЯ (СИСТЕМ-ОРГАНИЗАТОРИ, ПРОГРАМИСТИ, ЕЛЕКТРОННИ ИНЖЕНЕРИ, ОПЕРАТОРИ НА ЕИМ И ДР.), НО И ЗА ВСИЧКИ СТОПАНСКИ РЪКОВОДИТЕЛИ, КАКТО И ЗА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И ОТРАСЛОВИ СПЕЦИАЛИСТИ В СОЦИАЛНИ ИЛИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ В КОИТО СЕ ИЗГРАЖДАТ ТАКИВА СИСТЕМИ. ТОЗИ РЕЧНИК ПРЕДСТАВЛЯВА И ПЪРВАТА СТЪПКА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО РАЗНОЕЗИЧИЕ У НАС В УПОТРЕБЯВАНИТЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНИ ОТ ОБЛАСТТА НА ЕЛЕКТРОННАТА ОБРАБОТКА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ.
РЕЧНИКЪТ СЕ СЪСТОИ ОТ 3 ЧАСТИ. ПЪРВАТА И ТРЕТАТА ЧАСТ ПРЕДСТАВЛЯВАТ РАЗРАБОТКИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЧИТАТЕЛЯ И СПЕЦИАЛИСТА В ОСНОВНИТЕ ТЕРМИНИ И В СИМВОЛИТЕ ЗА СЪСТАВЯНЕ НА БЛОК-ДИАГРАМИ, РАЗГЛЕДАНИ В ТЯХНАТА ЛОГИЧНА ВЗАИМООБВЪРЗАНОСТ. ТАКА УПОТРЕБЯВАНИТЕ ОСНОВНИ ТЕРМИНИ И СИМВОЛИ СЕ РАЗБИРАТ И УСВОЯВАТ ПО-ЛЕСНО.
ВТОРАТА ЧАСТ ПРЕДСТАВЛЯВА КРАТЪК ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК, ОБХВАЩАЩ ПО-ВАЖНИ ТЕРМИНИ, НЕОБХОДИМИ ПРИ ЕЛЕКТРОННАТА ОБРАБОТКА НА ИНФОРМАЦИЯТА.
РЪКОВОДИТЕЛ НА АВТОРСКИЯ КОЛЕКТИВ Е ПРОФ. Д-Р РУМЕН ЯНАКИЕВ. ЧАСТИТЕ СА НАПИСАНИ, КАКТО СЛЕДВА:
ПРЕДГОВОР — ПРОФ. Р. ЯНАКИЕВ
ЧАСТ I —ПРОФ. Р. ЯНАКИЕВ И СГ. АС. ХР. ДАЛКАЛЪЧЕВ
ЧАСТ П — ПРОФ. Р. ЯНАКИЕВ, СГ. АС. X. ДАЛКАЛЬЧЕЗ, Н. С. Й. ТОГЕЗ, ХР. СОДЕВ, ДР. БОЯДЖИЕВ
ЧАСТ Ш—ПРОФ. Р. ЯНАКИЕВ
АВТОРИТЕ ЩЕ БЪДАТ БЛАГОДАРНИ ЗА ВСИЧКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЧИТАТЕЛИ, ЦЕЛЕЩИ ПОДОБРЯВАНЕТО НА РЕЧНИКА.
Съдържание
Сканиране: dao 2017
Бележки
Книгата съдържа 6 приложения

Въведено от
dao
Създадено на
Обновено на

Източници
Сканиране: dao 2017
...

Корици 2