Колектив
Кратък немско-български политехнически речник

Записът е непълен.

Автор
Колектив
Заглавие
Кратък немско-български политехнически речник
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
Първо издание
Категория
Енциклопедии и речници
Жанр
Речник

Съставител
Съставители на немския словник са: Н. П. Гусев, А. В. Панкин,Ю. В. Федирко, Г1. Ф. Чекрижов, а на българската част — инж. П. Г. Иванов и инж. Г. Т. Попов.
Редактор
инж. Александра Стоянова
Художник
Георги Георгиев
Художествен редактор
Георги Гаделев
Технически редактор
Павел Гюров
Коректор
Димитрина Стоилова

Издател
Държавно издателство „Техника“
Град на издателя
София
Година на издаване
1977
Печатница
Държавна печатница „Т. Димитров“ кл 1 — София
Други полета
„Кратък немско-български политехнически речник“ е подготвен за печат по издадения от издателство „Съветска енциклопедия“, Москва, „Кратък немско-руски политехнически речник“.

Съставители на немския словник са: Н. П. Гусев, А. В. Панкин,Ю. В. Федирко, Г1. Ф. Чекрижов, а на българската част — инж. П. Г. Иванов и инж. Г. Т. Попов.

Речникът е предназначен за най-широк кръг читатели — студенти, инженери, преводачи, ученици. Той може да се ползува както за технически преводи, така и при четене на вестници, списания и всяка друга неспециаляа литература, съдържаща техническа терминология.

Литературна група
III-2
Дадена за набор/печат
30 IX. 1976 г.
Подписана за печат
23. XI. 1977 г.
Излязла от печат
25. XII. 1977 г.
Печатни коли
42.25
Издателски коли
27,38
Формат
70/100/32
Код / Тематичен номер
03 95331-72711 / 3002-2-77
Поръчка
14523
Издателски №
10261
Брой страници
676
Тираж
15000+88
Подвързия
твърда
Цена
2,54 лв.


Анотация
Краткият немско-руски политехнически речник, включващ около хиляди термина, е предназначен за най-широки читателски кръгове.

При все по-силно проникващата научно-техническа терминология и литературния език техническите термини вече се срещат твърде чeсто във вестниците, списанията и научно-популярните издания. Поради това обстоятелство желанието на съставителите и на изда-
нието е било да се създаде речник, който не само би бил полезен при превеждане на технически текстове със средна трудност, но и би могъл да бъде в помощ на читателите на вестници, списания и друга неспециална литература на немски език.

Включената в речника терминология е подбрана в съответствие със специално разработена система за понятията, отразяващи в основни черти съвременното състояние на науката и техниката. Благодарение па тази система въпреки малкия си обем речникът съдържа голям брой термини, които липсват в други речници.

Въведено от
dao
Създадено на
Обновено на

Източници
Сканиране: dao 2017
...

Сканирани страници