доц. д-р т. н. Гизберт Калиске за английски и немски език, д-р ф. н. Юрген Сторост за френски език, к. т. н. инж. Гюнтер Блом за руски език, ст. н. с. инж. Стефан Семерджиев и Лейла Георгиева за български език
Технически речник — Преработка на пластмаси — Англо-Немски-Френски-Руски-Български

Автор
доц. д-р т. н. Гизберт Калиске за английски и немски език, д-р ф. н. Юрген Сторост за френски език, к. т. н. инж. Гюнтер Блом за руски език, ст. н. с. инж. Стефан Семерджиев и Лейла Георгиева за български език
Заглавие
Технически речник — Преработка на пластмаси — Англо-Немски-Френски-Руски-Български
Националност
Английска, Немска, Френска, Руска, Българска
Език
български
Поредност на изданието
Първо издание
Категория
Енциклопедии и речници
Жанр
Речник за пластмаси
Редактор
доц. д-р т. н. Вернер Брой, к. т. н. инж. Никола Тулешков - за български език
Художник
Курт Бекерт
Стилов редактор
Гита Ковен и Урсула Шерлер
Издател
ДИ „Техника“
Град на издателя
София
Година на издаване
1984 г.
Адрес на издателя
София-1 000, бул. Руски 6
Печат
„Фьолкерфройндшафт“, ГДР — Дрезден
Носител
хартия
Литературна група
III-2
Печатни коли
37
Издателски коли
47,52
УИК
96,46
Формат
70×100/16
Код / Тематичен номер
03 9533172831 3520-1-84
Номер
802.0=803.0=804.0=808С=808Б
Издателски №
13442
Брой страници
512
Тираж
1500
Подвързия
твърда
Цена
10,67 лв.
УДК
УДК 678+691.175+668.395/038/=2
Анотация
В равнение c традиционните материали пластмасите дават
възможност за прилагане на всокопроизводителни технологии
при висока степен на оползотворяване на материала.
Използуването на пластмасите води до икономия на материал
и до рационални конструктивни решения, Пред вид голямата
народностопанска изгода непрекъснато се разширяват
приложениета на пластмасите и техният асортимент,
така че вече едва ли има промишлен отрасъл, в който
да не се използуват пластмаси. При това приложението
на пластмасите е свързано с материалознанието,
изпитването им и с проблеми за тяхната преработка, необходимите машини и инструменти.
Широкото използуване на най-новите постижения в
областта на преработката и прилоложението на пластмасите
изисква предаването и обмена на информация в международен
мащаб. Целта на настоящия речник е да служи на
специалистите като помагало при проучването и
ползуването на обширната чуждестранна литература
в тази област. При съставянето на речника са използувани
в оригинал монографии, технически списания,
справочници и наръчници, фирмени издания,
стандарти и инструкции, публикувани през последните години.
Термините, включени в речника, се отнасят до следните
области: материалознание, производствени съоръжения,
преработка и приложение на пластмасите. Включени са
също и термини от сродни области, като например
лакобояджийската техника, както и важни термини
от фундаменталните науки. В речника се дава предимство
на стандартизираните термини пред тези, използувани от
специалистите в практиката.
Особено внимание е обърнато на актуалността на включените
в речника термини. Но при постоянно изменящата се и развиваща
се терминология не е възможно да се постигне абсолютна
пълнота. Поради това издателствата ще бъдат благодарни за критични забележки и допълнения, изпратени на адреси:

ДИ „Техника“, София-1 000, бул. Руски 6,
или VEB Verlag Technik, DDR-1020 Berlin, Oranienburger Str. 13/14.

Изказвам благодарност на съавторите и редакторите за ползотворното сътрудничество, както и на речниковите редакции за оказаното съдействие.
Бележки
Книгата е с цветна обложка
Бележки за изданието, от което е направен преводът
© VEB Verlag Technik,
ДИ „Техника", Берлин — София, 1984 г.
Печатница: „Фьолкерфройндшафт",
ГДР — Дрезден
Въведено от
dao
Създадено на
Обновено на
Източници
Сканиране: dao 2017

Корици 2