Румяна Папанчева, Тодорка Глушкова
Компютърно моделиране 4. клас

Автор
Румяна Папанчева, Тодорка Глушкова
Заглавие
Компютърно моделиране 4. клас
Алтернативно заглавие
Компютърно моделиране за четвърти клас
Подзаглавие
Общообразователна подготовка
Тип
учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
четвърти клас
Редактор
Ясена Христова
Редактор на издателството
Ясена Христова
Художник
Кристина Иванова
Художник на илюстрациите
Кристина Иванова
Коректор
Галя Краликова
Предпечатна подготовка
Издателство „Изкуства“
Издател
„Изкуства“
Град на издателя
София
Година на издаване
2019
Адрес на издателя
1700 ул. „Д-р Йордан Йосифов“ № 8Б
Печат
„Булвест Принт“ АД
Други полета
Трите имена на авторите: Румяна Йорданова Папанчева; Тодорка Атанасова Глушкова
Трите имена на художник — автор на илюстрации, художник автор на корица и графичен дизайн: Кристина Здравкова Иванова
Телефони на издателството: 02 943 4724, 02 943 4785 факс: 02 943 4397
e-mail: [email protected], [email protected]
web: www.izkustva.net
Носител
хартия и цифров
Печатни коли
7
Формат
60×84/8
Брой страници
56
Подвързия
мека
С илюстрации
да
ISBN
978-619-7243-64-2
УДК
373.3.016:004(075.2)
Анотация
Учебникът е предназначен за обучение по компютърно моделиране в 4. клас на началното училище. Практическите задачи са обезпечени с нужните ресурси и се предоставят за ползване на учителя, който има грижата да създаде организацията на учебния процес в компютърната зала. Повече информация за електронния учебник и допълнителните е-ресурси може да се намери на сайта: www.izkustva.bg.
Съдържание
Урок 1. Видове информация … 4
Урок 2–3. Преговор. Scratch. Футболисти — програмисти … 6
Урок 4. Информацията и дигиталните устройства … 8
Урок 5. Информацията в съвременното общество … 10
Урок 6. Безопасност в дигитална среда … 12
Урок 7. Блок за разклонение … 14
Урок 8. Разклонен алгоритъм. Обичам пътешествията … 16
Урoк 9. Знам и мога. Пътешествие из България … 18
Урок 10. Блокове за аритметични действия. Случайни числа … 20
Урoк 11. Блокове за сравнения. Логически оператори … 22
Урок 12–13. На училище. Аритметични и логически операции … 24
Уро 14. Управление на движението на героите … 26
Урок 15. Синхронизиране на Действията на героите … 28
Урок 16. Външен вид на героя. Компютърна анимация … 30
Урок 17. Работа с променливи. Да спукаме балона! … 32
Урок 18. Знам и мога … 34
Урок 19. Работа с програмируемо устройство … 36
Урок 20–21. Роботът се движи. Среда за управление Blue Bot … 38
Урок 22. Моят робот и фигурите … 40
Урок 23. Знам и мога … 41
Урок 24. Знам и мога. Преговор … 42
Урок 25–28. На училище. Създаване на компютърна игра … 44
Урок 25–28. На училище. Създаване на компютърна игра … 48
Урок 29. Пътешествие из България. Работа по проект … 50
Урок 30–32. Пътешествие из България. Работа по проект … 52
Бележки
Първото издание на учебника, отпечатано през 2022 г., е с издател КЛЕТ България, към което е присъединено „Изкуства“.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Източници
УДК: COBISS
pdf файл: виж „Връзки в Мрежата“
Сканирата страница 56 и задната корица, както и втората предна корица са от хартиения вариант от 2022 г.
Връзки в Мрежата
Издателства Библиографии
Промени

Корици 3