Абат Прево, Шодерло дьо Лакло
Манон Леско • Опасни връзки

Записът е непълен. (Липсва обложка)

Автор
Абат Прево, Шодерло дьо Лакло
Заглавие
Манон Леско, Опасни връзки
Издателска поредица
Библиотека „Световна класика“
Други автори
Ангелина Терзиева (предговор);
Тип
романи
Националност
френска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Класически романи и повести

Преводач
Пенка Пройкова, Пенчо Симов (стихове)
Език, от който е преведено
френски
Редактор
Красимира Тодорова
Редакционна колегия
Александър Муратов, Ангел Тодоров, Атанас Далчев, Богомил Райнов, Божидар Божилов, Васил Колевски, Владимир Филипов, Георги Димитров — Гошкин, Димитър Методиев, Димитър Стоевски, Емил Георгиев, Ефрем Каранфилов, Здравко Петров, Иван Цветков, Лиляна Стефанова, Любомир Тенев, Людмила Стефанова, Николай Антонов, Нино Николов, Петър Динеков, Светозар Златаров, Симеон Русакиев, Славчо Васев, Стефан Дичев, Стефан Станчев
Художник
Иван Кьосев
Художествен редактор
Ясен Васев
Технически редактор
Олга Стоянова
Коректор
Евгения Кръстанова, Величка Герова
Оформление на корица
Иван Кьосев

Издател
ДИ „Народна култура“
Град на издателя
София
Година на издаване
1975
Адрес на издателя
ул. „Гр Игнатиев“ 2-а
Печатница
ДПК „Димитър Благоев“

Носител
хартия
Литературна група
IV
Дадена за набор/печат
26. V. 1975 г.
Подписана за печат
август 1975 г.
Излязла от печат
октомври 1975 г.
Печатни коли
32 1/2
Издателски коли
24,70
Формат
84×108/32
Номер
Ч840-3
Брой страници
520
Подвързия
твърда с обложка
Цена
2,30 лв.

УДК
Ч840-31

Съдържание
Два романа от века на просвещението . . . 7
История на кавалера Де Грийо и Манон Леско . . . 19
. . . Предисловие на автора . . . 21
. . . Книга първа . . . 25
. . . Книга втора . . . 94
Опасни връзки или писма, събрани от определен кръг частни лица и публикувани за поука на други от Г. Ш. дьо Л. . . . 149
. . . Бележка на издателя . . . 151
. . . Предговор на редактора . . . 152
. . . Първа част . . . 157
. . . . . . Писмо I . . . 157
. . . . . . Писмо II . . . 159
. . . . . . Писмо III . . . 161
. . . . . . Писмо IV . . . 162
. . . . . . Писмо V . . . 164
. . . . . . Писмо VI . . . 166
. . . . . . Писмо VII . . . 169
. . . . . . Писмо VIII . . . 170
. . . . . . Писмо IX . . . 172
. . . . . . Писмо X . . . 174
. . . . . . Писмо XI . . . 178
. . . . . . Писмо XII . . . 180
. . . . . . Писмо XIII . . . 180
. . . . . . Писмо XIV . . . 181
. . . . . . Писмо XV . . . 182
. . . . . . Писмо XVI . . . 184
. . . . . . Писмо XVII . . . 185
. . . . . . Писмо XVIII . . . 186
. . . . . . Писмо XIX . . . 188
. . . . . . Писмо XX . . . 189
. . . . . . Писмо XXI . . . 191
. . . . . . Писмо XXII . . . 193
. . . . . . Писмо XXIII . . . 195
. . . . . . Писмо XXIV . . . 199
. . . . . . Писмо XXV . . . 200
. . . . . . Писмо XXVI . . . 202
. . . . . . Писмо XXVII . . . 203
. . . . . . Писмо XXVIII . . . 205
. . . . . . Писмо XXIX . . . 206
. . . . . . Писмо XXX . . . 208
. . . . . . Писмо XXXI . . . 209
. . . . . . Писмо XXXII . . . 210
. . . . . . Писмо XXXIII . . . 212
. . . . . . Писмо XXXIV . . . 214
. . . . . . Писмо XXXV . . . 217
. . . . . . Писмо XXXVI . . . 219
. . . . . . Писмо XXXVII . . . 222
. . . . . . Писмо XXXVIII . . . 223
. . . . . . Писмо XXXIX . . . 225
. . . . . . Писмо XL . . . 226
. . . . . . Писмо XLI . . . 228
. . . . . . Писмо XLII . . . 230
. . . . . . Продължение на писмо XL . . . 231
. . . . . . Писмо XLIII . . . 233
. . . . . . Писмо XLIV . . . 234
. . . . . . Писмо XLV . . . 240
. . . . . . Писмо XLVI . . . 240
. . . . . . Писмо XLVII . . . 242
. . . . . . Писмо XLVIII . . . 243
. . . . . . Писмо XLIX . . . 245
. . . . . . Писмо L . . . 246
. . . Втора част . . . 248
. . . . . . Писмо LI . . . 248
. . . . . . Писмо LII . . . 250
. . . . . . Писмо LIII . . . 253
. . . . . . Писмо LIV . . . 253
. . . . . . Писмо LV . . . 255
. . . . . . Писмо LVI . . . 256
. . . . . . Писмо LVII . . . 258
. . . . . . Писмо LVIII . . . 260
. . . . . . Писмо LIX . . . 262
. . . . . . Писмо LX . . . 262
. . . . . . Писмо LXI . . . 263
. . . . . . Писмо LXII . . . 264
. . . . . . Писмо LXIII . . . 265
. . . . . . Писмо LXIV . . . 271
. . . . . . Писмо LXV . . . 273
. . . . . . Писмо LXVI . . . 275
. . . . . . Писмо LXVII . . . 277
. . . . . . Писмо LXVIII . . . 278
. . . . . . Писмо LXIX . . . 280
. . . . . . Писмо LXX . . . 280
. . . . . . Писмо LXXI . . . 283
. . . . . . Писмо LXXII . . . 287
. . . . . . Писмо LXXIII . . . 288
. . . . . . Писмо LXXIV . . . 289
. . . . . . Писмо LXXV . . . 291
. . . . . . Писмо LXXVI . . . 292
. . . . . . Писмо LXXVII . . . 297
. . . . . . Писмо :XXVIII . . . 298
. . . . . . Писмо LXXIX . . . 301
. . . . . . Писмо LXXX . . . 307
. . . . . . Писмо LXXXI . . . 309
. . . . . . Писмо LXXXII . . . 319
. . . . . . Писмо LXXXIII . . . 321
. . . . . . Писмо LXXXIV . . . 323
. . . . . . Писмо LXXXV . . . 326
. . . . . . Писмо LXXXVI . . . 335
. . . . . . Писмо LXXXVII . . . 335
. . . Трета част . . . 338
. . . . . . Писмо XXXVIII . . . 338
. . . . . . Писмо LXXXIX . . . 339
. . . . . . Писмо XC . . . 340
. . . . . . Писмо XCI . . . 342
. . . . . . Писмо XCII . . . 344
. . . . . . Писмо XCIII . . . 345
. . . . . . Писмо XCIV . . . 347
. . . . . . Писмо XCV . . . 348
. . . . . . Писмо XCIV . . . 349
. . . . . . Писмо XCVII . . . 354
. . . . . . Писмо XCVIII . . . 356
. . . . . . Писмо XCIX . . . 359
. . . . . . Писмо C . . . 364
. . . . . . Писмо CI . . . 367
. . . . . . Писмо CII . . . 369
. . . . . . Писмо CIII . . . 372
. . . . . . Писмо CIV . . . 373
. . . . . . Писмо CV . . . 377
. . . . . . Писмо CVI . . . 381
. . . . . . Писмо CVII . . . 384
. . . . . . Писмо CVIII . . . 387
. . . . . . Писмо CIX . . . 389
. . . . . . Писмо CX . . . 390
. . . . . . Писмо CXI . . . 394
. . . . . . Писмо CXII . . . 395
. . . . . . Писмо CXIII . . . 396
. . . . . . Писмо CXIV . . . 402
. . . . . . Писмо CXV . . . 403
. . . . . . Писмо CXVI . . . 407
. . . . . . Писмо CXVII . . . 408
. . . . . . Писмо CXVIII . . . 410
. . . . . . Писмо CXIX . . . 412
. . . . . . Писмо CXX . . . 413
. . . . . . Писмо CXXI . . . 414
. . . . . . Писмо CXXII . . . 416
. . . . . . Писмо CXXIII . . . 418
. . . . . . Писмо CXXIV . . . 419
. . . Четвърта част . . . 422
. . . . . . Писмо CXXV . . . 422
. . . . . . Писмо CXXVI . . . 430
. . . . . . Писмо CXXVII . . . 432
. . . . . . Писмо CXXVIII . . . 433
. . . . . . Писмо CXXIX . . . 435
. . . . . . Писмо CXXX . . . 437
. . . . . . Писмо CXXXI . . . 439
. . . . . . Писмо CXXXII . . . 441
. . . . . . Писмо CXXXIII . . . 442
. . . . . . Писмо CXXXIV . . . 445
. . . . . . Писмо CXXXV . . . 448
. . . . . . Писмо CXXXVI . . . 450
. . . . . . Писмо CXXXVII . . . 451
. . . . . . Писмо CXXXVIII . . . 453
. . . . . . Писмо CXXXIX . . . 455
. . . . . . Писмо CXL . . . 456
. . . . . . Писмо CXLI . . . 458
. . . . . . Писмо CXLII . . . 461
. . . . . . Писмо CXLIII . . . 462
. . . . . . Писмо CXLIV . . . 463
. . . . . . Писмо CXLV . . . 465
. . . . . . Писмо CXLVI . . . 467
. . . . . . Писмо CXLVII . . . 468
. . . . . . Писмо CXLVII . . . 470
. . . . . . Писмо CXLIX . . . 472
. . . . . . Писмо CL . . . 474
. . . . . . Писмо CLI . . . 476
. . . . . . Писмо CLII . . . 478
. . . . . . Писмо CLIII . . . 480
. . . . . . Писмо CLIV . . . 481
. . . . . . Писмо CLV . . . 482
. . . . . . Писмо CLVI . . . 485
. . . . . . Писмо CLVII . . . 486
. . . . . . Писмо CLVIII . . . 487
. . . . . . Писмо CLIX . . . 489
. . . . . . Писмо CLX . . . 489
. . . . . . Писмо CLXI . . . 490
. . . . . . Писмо CLXII . . . 492
. . . . . . Писмо CLXIII . . . 492
. . . . . . Писмо CLXIV . . . 494
. . . . . . Писмо CLXV . . . 494
. . . . . . Писмо CLXVI . . . 497
. . . . . . Писмо CLXVII . . . 498
. . . . . . Писмо CLXVIII . . . 498
. . . . . . Писмо CLXIX . . . 501
. . . . . . Писмо CLXX . . . 503
. . . . . . Писмо CLXXI . . . 505
. . . . . . Писмо CLXXII . . . 506
. . . . . . Писмо CLXXIII . . . 507
. . . . . . Писмо CLXXIV . . . 510
. . . . . . Писмо CLXXV . . . 511
Обяснителни бележки към романа ’Манон Леско’ . . . 515
Обяснителни бележки към романа ’Опасни връзки’ . . . 516
Съдържание . . . 519
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Abbé Prévost
MANON LESCAUT
Le Club du meilleur llvre
Paris 1958

Choderlos de Laclos
LES LIAISONS DANGEREUSES
Gallimard
Paris 1952

Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на

Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени
...

Корици 1