Я. Наумов, А. Яковлев
Тънката нишка

Автор
Я. Наумов, А. Яковлев
Заглавие
Тънката нишка
Издателска поредица
Библиотека „Лъч“ №18
Тип
роман
Националност
руска
Език
български
Категория
Криминална проза

Преводач
Цанко Калянджиев
Език, от който е преведено
руски
Година на превод
1967
Редактор
Надя Чекарлиева
Художник
Любен Зидаров
Художествен редактор
Тончо Тончев
Технически редактор
Лазар Христов
Коректор
Райна Иванова

Издател
Народна младеж
Град на издателя
София
Година на издаване
1967
Печатница
Държавен полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

Носител
хартия
Дадена за набор/печат
25.II.1967 година
Излязла от печат
24.VI.1967 година
Печатни коли
21,75
Издателски коли
16,50
Формат
1/32 84/108
Номер
С—3
Поръчка
87
Брой страници
348
Тираж
20 000
Подвързия
мека
Цена
0,85 лева


Анотация
… Когато дойде на работа тази сутрин, майор Миронов по стар навик разгърна последния брой на „Правда“. Вниманието му бе привлечено от кратко съобщение в последната колона: „В Комитета за Държавна сигурност при Министерския съвет на СССР“. Андрей прочете: „Органите на Държавна сигурност са разкрили и обезвредили група агенти на чуждо разузнаване, изпълняващи шпионска дейност на територията на Съветския съюз и извършващи убийства на съветски граждани. Както се установи, участниците в групата са били свързани с чуждия поданик Ричард Б., който е посещавал периодически Съветския съюз в качеството на турист, когото те снабдявали с шпионски сведения и от когото получавали за това парични суми. Предварителното следствие по делото на участниците в групата е приключено и делото е предадено на съдебните власти.“
„Колко просто изглежда — усмихна се в себе си Андрей, — «разкрита», «обезвредена»! Всичко на всичко няколко реда… А какво се крие зад тия няколко реда, какво нечовешко напрежение, какъв труд?! Впрочем какво съм се разфилософствувал, както би казал Кирил Петрович. Време е да се залавям за работа.“
Андрей остави вестника настрана и притегли към себе си една тънка кафява папка, която засега съдържаше само няколко листа. На корицата имаше кратък надпис: „Дело №…“
Москва, 1961 — 1964 год.
Рекламни коментари
Деветнадесети номер на библиотека „Лъч“ е романът „Десет малки негърчета“ от Агата Кристи
Бележки
На корицата и на страница №3 името на единия от съавторите е написано С. Яковлев вместо А. Яковлев. В издателското каре също има неточност в изписването имената на авторите.
Я. Наумов е псевдоним на Яков Наумович Матусов, а А. Яковлев на Андрей Яковлевич Свердлов.
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Я. Наумов, А. Яковлев
ТОНКАЯ НИТЬ
Издательство „Детская литература“
Москва 1956

Въведено от
gogo_mir
Създадено на
Обновено на

Източници
Свердлов, Андрей Яковлевич - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
Матусов, Яков Наумович - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
...

Корици 2