Уликата

Заглавие
Уликата
Издателска поредица
Библиотека „Лъч“ №50
Други автори
Алексей Азаров, Владимир Кудрявцев, Гюнтер Продьол, Ърл Стенли Гарднър
Тип
сборник разкази и повести
Език
български
Категория
Криминална проза
Преводач
Руси Шемелеков, Веселин Радков, Георги Папанчев
Език, от който е преведено
руски, немски, английски
Година на превод
1975
Съставител
Христо Ковачев
Редактор
Савка Чехларова, Славянка Лазарова
Художник
Александър Стефанов
Художествен редактор
Иван Стоилов
Технически редактор
Гергина Григорова
Коректор
Елена Иванова
Издател
Народна младеж
Град на издателя
София
Година на издаване
1975
Печатница
Държавен полиграфически комбинат „Димитър Благоев“
Други полета
Цена на книжното тяло 0,83 лева.
Носител
хартия
Литературна група
IV
Дадена за набор/печат
23.I.1975 година.
Подписана за печат
15.IV.1975 година.
Излязла от печат
20.V.1975 година.
Печатни коли
15,5
Издателски коли
11,86
Формат
1/32 84×108
Номер
Ч
Поръчка
848
Брой страници
248
Подвързия
мека
Цена
0,87 лева
Анотация
Бекет тръсна глава, потри очи и погледна отново нататък. След това натисна лоста и превключи мотора на празен ход. Спусна се тромаво от седалката и се запрепъва по браздите, запътен към странния предмет, очаквайки всеки момент той да изчезне като нощна оптическа измама или илюзия след умората от прекалено много работа.
Но предметът не изчезваше. Когато Бекет се приближи, той изглеждаше още по-тъмен и масивен. Бекет видя чифт обувки с високи токове, крака, пола малко в безпорядък и само след миг беше вече коленичил до отпуснатото тяло на млада жена, легнала по лице в току-що разораната земя.
— Хей! — извика Сам Бекет, а в ушите му все още бумтеше моторът на трактора. — Какво се е случило?
Докосна я. Тялото й беше топло, но почувствувал странната липса на ответна реакция, Бекет отдръпна бързо ръката си. Ръката му лепнеше и изглеждаше съвсем черна на слабата лунна светлина.
Тогава Бекет се обърна рязко и се затича към трактора. Качи се на седалката, вдигна плуга и обърна към портата. Натисна педала на газта и се понесе по прясно разораните бразди, като се мъчеше да се отърси от умората и сънливостта, за да може умът му да възприеме ясно настъпилата промяна.
Но въпреки това и тогава не се сети да погледне точното…
Съдържание
МИР ВАМ. Алексей Азаров, Владимир Кудрявцев (повест) — преведе от руски: Руси Шемелеков — 5
ПОСЛЕДНИЯТ ТРУП НА ИНСПЕКТОР ХАНЪМ. Гюнтер Продьол (разкази) — преведе от немски: Веселин Радков — 121
        Прозорецът отсреща — 123
        Последният труп на инспектор Ханъм — 131
        Чекът на господин Хиполит пак има покритие — 144
        Загадката на „Дяволската дупка“ — 151
УЛИКАТА. Ърл Стенли Гарднър (повест) — преведе от английски: Георги Папанчев — 161
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Ал. Азаров, Вл. Кудрявцев
ИДИТЕ С МИРОМ
Приключения. Сборник приключенских повестей и разказов
Москва, „Молодая гвардия“, 1971

Gunter Prodohl
1) „Das Wrack im Teufelsloch“, „Das Magazin“, H. 1, 1961, S. 19
2) „Das Fenster gegenüber“, „Das Magazin“, H. 8, 1961,. S. 18
3) „Monsieur Hippolytes! Scheck ist wieder gedeckt“, „Das Magazin“, H. 11, 1962, S. 20.
4) „Inspektor Hannams letzte Leiche", „Das Magazin", H. 1, 1974, S. 11.

Erle Stanly Gardner
TWO CLUES
The Clue of the Runaway Blonde
and
The Clue of the Hungry Horse
Penguin Books Ltd., Harmondsworth
Middlesex, England 1964
Въведено от
gogo_mir
Създадено на
Обновено на
Чужди рафтове

Корици 2