Александър Милев Иванов, Йордан Илиев Братков, Божил Николов Иванов
Речник на чуждите думи в българския език

Записът е непълен. (Липсва първа и втора страница)

Автор
Александър Милев Иванов, Йордан Илиев Братков, Божил Николов Иванов
Заглавие
Речник на чуждите думи в българския език
Тип
речник
Националност
Българска
Език
Български
Категория
Енциклопедии и речници

Художник
Ж. Алексиев
Художествен редактор
Р. Ракшиев
Технически редактор
Н. Минчева
Коректор
Р. Брадистилова, М. Войникова, М. Илчева, М. Червенкова, П. Атанасова

Издател
ДИ „Наука и изкуство“
Печатница
ДП „Георги Димитров“

Носител
хартия
Дадена за набор/печат
26. V. 1970 г.
Подписана за печат
20. X. 1970 г.
Печатни коли
55
Издателски коли
45,65
Формат
59/84/16
Код / Тематичен номер
749
Номер
8086
Издателски №
17882/III-9
Брой страници
882
Тираж
50 078
Подвързия
твърда
Цена
5,21 лв.


Анотация
Речникът включва чужди думи, които се срещат предимно в научната и художествената литература и в ежедневния печат. Това са думи, навлезли в нашия език и станали общоупотребими, общодостъпни. Голяма част от тях са от интернационалната лексика. Включени са и думи, които са излезли от употреба (предимно от гръцки и турски произход), но се срещат в по-старата литература или в битови разкази.
В речника са избягнати тясно специалните термини — предмет на специални речници, но са включени думи, които са във връзка с развитието на науката-техниката и литературата.
Речникът е предназначен за масовия читател.

Въведено от
ventcis
Създадено на
Обновено на

Чужди рафтове
...

Корици 0

Сканирани страници 1