Лучия Малинова Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева
Изобразително изкуство за 2. клас

Автор
Лучия Малинова Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева
Заглавие
Изобразително изкуство за 2. клас
Алтернативно заглавие
Изобразително изкуство за втори клас
Издателска поредица
Чуден свят
Тип
Учебник
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
Първо
Категория
Учебна литература
Теми
Изобразително изкуство, Втори клас
Редактор
Георги Шарабов
Художник
Петко Минчев
Художник на илюстрациите
Любомир Михайлов, Маглена Константинова
Художествен редактор
Петко Минчев
Технически редактор
Мариана Димитрова
Рецензент
Стефан Алтъков, Анна Цоловска
Коректор
Жана Ганчева
Издател
„Просвета — София“ АД
Град на издателя
София
Година на издаване
2017
Адрес на издателя
1618, ул. „Земеделска“ №2
Печат
„Дедракс“ АД
Други полета
Графичен дизайн: Любомир Михайлов
В учебника са използвани снимки и репродукции от Getty Images и Shutterstock.
Носител
хартия
Печатни коли
9
Издателски коли
9
Формат
60×90×8
Код / Тематичен номер
10213107313
Брой страници
72
Подвързия
Мека
С илюстрации
да
ISBN
978-954-01-3412-3
Съдържание
Съдържание:

1. КАКВО ЗНАМ ОТ 1. КЛАС 4
2. КРАСОТАТА НА ПРИРОДАТА 6
3. ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ 8
4. КРАСОТАТА НА ПРИРОДАТА 10
5. РЕАЛЕН И ФАНТАЗЕН СВЯТ 12
6. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ 14
7. РЕАЛЕН И ФАНТАЗЕН СВЯТ 16
8. ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ 18
9. ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА 20
10. КРАСОТАТА НА ПРИРОДАТА 22
11. ОБРАЗИ И ФОРМИ 24
12. ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ 26
13. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ 28
14. ОБРАЗИ И ФОРМИ 30
15. ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ТЕХНИКИ 32
16. РЕАЛЕН И ФАНТАЗЕН СВЯТ 34
17. ВИДОВЕ И ЖАНРОВЕ 36
        Пейзаж 36
        Портрет 37
        Натюрморт 38
        Интериор 40
        Фигурална композиция 42
18. ПРОФЕСИЯТА НА ХУДОЖНИКА 44
19. ЧОВЕШКИ ДЕЙНОСТИ И ЗНАЦИ 46
20. ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ 48
21. ОБРАЗИ И ФОРМИ 50
22. РЕАЛЕН И ФАНТАЗЕН СВЯТ 52
23. ОБРАЗИ И ФОРМИ 54
24. ЧОВЕШКИ ДЕЙНОСТИ И ЗНАЦИ 56
25. ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ 58
26. ОБРАЗИ И ЦВЕТОВЕ 60
27. ЧОВЕШКИ ДЕЙНОСТИ И ЗНАЦИ 62
28. КАКВО НАУЧИХ ВЪВ 2. КЛАС 64
Речник 70
Бележки
Авторите с трите им имена: проф. д-р Лучия Малинова Ангелова, проф. дпн Пламен Анатолиев Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Миткова Хаджиева
Рецензенти: проф. д-р Стефан Алтъков, доц. д-р Анна Цоловска
© Петко Енчев Минчев — художник на корицата, 2017 г.
© Маглена Иванова Константинова — художник на илюстрацията на корицата, 2017 г.
© Любомир Михайлов Йовев — художник на илюстрациите и графичен дизайн, 2017 г.
Въведено от
ventcis
Създадено на
Обновено на

Корици 2