Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Дафинка Митева, Филип Петров, Николина Николова
Информационни технологии за 8. клас

Автор
Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Дафинка Митева, Филип Петров, Николина Николова
Заглавие
Информационни технологии за 8. клас
Алтернативно заглавие
Информационни технологии за осми клас
Тип
Учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Редактор
Невена Чардакова
Художник
Петко Минчев
Художествен редактор
Бояна Павлова
Технически редактор
Мариана Димитрова
Рецензент
Евгения Сендова
Коректор
Жана Ганчева
Издател
„Просвета — София“ АД
Град на издателя
София
Година на издаване
2017
Адрес на издателя
София 1618, ул. „Земеделска“ №2
Други полета
В учебника са използвани илюстрации от Shutterstock.
Петко Енчев Минчев — художник на корицата, 2017 г.
Петър Стоянов Чучулигов, Емил Християнов Кукушев — графичен дизайн, 2017 г.
Авторите с трите им имена: Елиза Петрова Стефанова, Мирослава Спасова Николова, Дафинка Савова Митева, Филип Петров Петров, Николина Илиева Николова

Информационни технологии за 8. клас със CD, цена: 9.00 лв.

http://www.prosveta.bg; http://www.e-uchebnik.bg/book/viewDemo/5630
Носител
хартия
Печатни коли
7,50
Издателски коли
7,50
Формат
60×90/8
Брой страници
60
Подвързия
мека
Цена
9,00 лв.
С илюстрации
да
ISBN
978-954-013-429-1
Анотация
Учебникът по информационни технологии за 8. клас на издателство „Просвета“ има за цел да отговори на нуждите на обществото от дигитално компетентни млади хора, които използват ефективно и етично модерните информационни и комуникационни технологии за решаване на ежедневни проблеми, за комуникация и себеизразяване. При създаването му авторите са интегрирали дългогодишния си опит по множество национални и международни проекти, свързани със съвременните методи за обучение с помощта на информационните и комуникационните технологии. Всеки от уроците включва предизвикателни контексти, както и допълнителни задания с практически приложим резултат. Основният обект във всеки урок е т. нар. Мисия — проблемна ситуация, която учениците трябва да изпълнят. Преодоляването ѝ гарантира и постигането на очакваните от учебната програма резултати. При изпълнението на поставените предизвикателства учениците разполагат с различни помощни средства — карета с описание на новите концепции, карета с допълнителна информация и инструменти за работа, карета с трикове, описващи различни техники за постигане на конкретни резултати. За удобство новите понятия са изведени в таблица в началото на урока. След всяка тема има тест за самопроверка на усвоените знания и умения. Вярваме, че така структурирано и представено, учебното съдържание ще бъде леко и приятно за усвояване от учениците ви, а учебният процес — мотивиращ и забавен както за тях, така и за вас!
Рекламни коментари
Издателство ПРОСВЕТА е член на Асоциацията на европейските издатели на учебници (EEPG — European Educational Publishers Group)
Съдържание
1.1. Информационни технологии за социално общуване … 6
1.2. Среди и средства за споделена съвместна работа и обучение … 8
                Информационни технологии за социално общуване и споделена съвместна работа — упражнение … 10
1.3. Ефективно търсене на информация … 12
        Ефективно търсене и среди за електронно обучение — упражнение … 14
Тема 1. Готови ли сте за следващата мисия … 16
        2.1.1. Съвременни компютърни системи — история … 17
        2.1.2. Съвременни компютърни системи — компоненти … 19
2.2. Съвременни операционни системи … 21
2.3. Принципи на действие на съвременните мобилни устройства … 23
2.4. Правила за използване и инсталиране на периферни устройства … 25
        Компютърни системи — упражнение … 27
Тема 2. Готови ли сте за следващата мисия … 29
3.1. Инсталиране и деинсталиране на приложни програми … 30
3.2. Използване на помощни системи и самоучители при работа с приложни програми … 32
3.3. Архивиране на данни … 34
Тема 3. Готови ли сте за следващата мисия … 36
4.1. Специализирани софтуерни средства за създаване на уеб сайтове … 37
4.2. Проектиране на статичен уеб сайт … 39
4.3. Създаване на структура, визуален дизайн и навигационна система на сайт … 41
        4.4.1. Създаване и интегриране на компонентите на уеб сайт — структура и меню … 43
        4.4.2. Създаване и интегриране на компонентите на уеб сайт — структура, стил и форматиране на текст … 45
        4.4.3. Създаване и интегриране на компонентите на уеб сайт — подбор на изображения и обработка, външни обекти … 47
        4.4.4. Създаване и интегриране на компонентите на уеб сайт — цялостно оформление, тестване и принципи за оценяване … 49
        4.5. Публикуване на уеб сайт в интернет … 51
Тема 4. Готови ли сте за следващата мисия … 53
        5.1.1. Разработване на уеб сайт в екип. Избор на тема. Формиране на екип … 54
        5.1.2. Разработване на уеб сайт в екип. Планиране на дейностите. Технологични средства за планиране и реализация на проекта … 55
        5.1.3. Разработване на уеб сайт в екип. Реализация на проект в екип … 57
        5.1.4. Разработване на уеб сайт в екип. Публикуване. Изготвяне на документация … 59
5.2. Представяне и защита на проекта … 60
Бележки
Файлът pdf е с непълен брой страници.
Анотацията е взета от страницата на издателството.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Източници
http://www.prosveta.bg/8-klas-infoteh

Корици 2