Светла Бойчева, Николина Николова, Елиза Стефанова, Антон Денев
Информатика за осми клас

Автор
Светла Бойчева, Николина Николова, Елиза Стефанова, Антон Денев
Заглавие
Информатика за осми клас
Тип
Учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
осми клас, информатика
Редактор
Невена Чардакова
Художник
Петко Минчев
Художествен редактор
Бояна Павлова
Технически редактор
Мариана Димитрова
Рецензент
Божидар Сендов
Коректор
Жана Ганчева
Издател
„Просвета — София“ АД
Град на издателя
София
Година на издаване
2017
Адрес на издателя
София 1618, ул. „Земеделска“ №2
Печат
„Ропринт“ ЕАД — София
Други полета
Информатика за 8. клас
В учебника са използвани илюстрации от Shutterstock.
Петко Енчев Минчев — художник на корицата, 2017 г.
„Мишлена“ ООД — графичен дизайн, 2017 г.
Авторите с пълните им имена: Светла Николова Бойчева, Николина Илиева Николова, Елиза Петрова Стефанова, Антон Воленов Денев
Носител
хартия
Печатни коли
18,50
Издателски коли
18,50
Формат
60×90/8
Код / Тематичен номер
10804207491
Брой страници
148
Подвързия
мека
Цена
14,00 лв.
С илюстрации
да
ISBN
978-954-01-3444-4
Анотация
С учебника по информатика за 8. клас учениците ще се впуснат в необятния свят на информатиката и програмирането с Java. Ще се запознаят с математическите основи на информатиката и още при първите си стъпки ще създадат собствени уникални приложения с графичен потребителски интерфейс. Пътят пред учениците е нелек, но авторите ще им помогнат да проходят стъпка по стъпка в дебрите на учебното съдържание по предмета и да изпитат истинско удовлетворение от постигнатите резултати.

Ценен помощник в преодоляването на това предизвикателство е електронният учебник. В него ви очакват и допълнителни ресурси — електронни тестове, видеоръководства за инсталиране и работа със средата за програмиране, инструменти, любопитна информация и задачи.
Информация за автора
Николина Николова
Николина Николова е докторант в катедра „Обучение по математика и информатика“, ФМИ, СУ „Св. Кл. Охридски“. Специалист е в областта на методиката на обучение по информатика и информационни технологии, с интереси към различни съвременни методи и техники за преподаване. Заедно с екип от ФМИ, СУ „Св. Кл. Охридски“ участва в множество международни изследователски проекти в тази област (I*Teach, TENCompetence, ShareTEC, weSPOT, YEDAC и др.).
Преподавателската ѝ дейност е свързана както с подготовка на бъдещи учители по математика, информатика и информационните технологии, така и с работа с действащи учители в програмите за следдипломна квалификация към Софийския университет и с ученици в Първа частна математическа гимназия. От 2015 г. е ръководител на Школата по компютърни науки с ПЧМГ и Мобисистемс.
Участвала е като експерт в МОН при създаването на проекти за учебна програма по информатика в задължителна и профилирана подготовка.
Автор е на множество учебни помагала и методическа литература по информатика и информационни технологии.
Носител е на Наградата на Президента на Република България „Джон Атанасов“ в категория „Ученици и техните учители“ и Наградата на международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“ за принос в откриването и развитието на млади таланти в областта на информатиката и информационните технологии.

Елиза Стефанова
Елиза Стефанова завършва висше образование във Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Информатика“, през 1991 г. През 2010 година специализира в Института по образованието, Лондон, Великобритания. Понастоящем е доцент в Катедра „Информационни технологии“ на ФМИ на СУ. Ръководител е на магистърска програма „Електронно обучение“.
Научните интереси на Елиза Стефанова са в областта на информатиката и компютърните науки — софтуерни технологии, компютърни мрежи, изкуствен интелект. В последните години научната ѝ дейност е концентрирана в областта на ефективното подпомагане на обучението посредством технологиите, по-специално в обучението на учители за прилагане на ИТ и предприемаческо обучение в средното образование. От 1994 г. до днес е инициирала, ръководила и участвала в над 30 национални и европейски проекта с такава насоченост (например I*Teach, TENCompetence, ShareTEC, weSPOT, YEDAC). Усилията ѝ са насочени към възможно по-широко прилагане на съвременните научни идеи и добри практики в обучението. Тя е един от инициаторите и основни реализатори на проекта „Учителят — новатор“, спечелил през 2009 г. награда за отлично качество на постигнатите резултати.
Участвала е като експерт в МОН при създаването на национални стандарти (2009 — 2010) и учебна програма по ИТ (2006, 2012, 2015 г.).
Ежегодно, вече над 10 години, е в журито на национални състезания за ученици и Националната олимпиада по ИТ.
Автор е на над 10 учебника по ИТ и помагала за учители.
Рекламни коментари
Издателство ПРОСВЕТА е член на Асоциацията на европейските издатели на учебници (EEPG — European Educational Publishers Group)
Съдържание
СЪДЪРЖАНИЕ
ТЕМА 1. ОСНОВИ НА ИНФОРМАТИКАТА … 8
1.1. Числата и техните представяния … 8
1.1.1. Бройни системи … 8
1.1.2. Превръщане на числа в различни бройни системи … 11
1.1.3. Аритметични операции в двоична бройна система … 14
1.2. Информационни дейности и процеси … 17
1.3. Алгоритми и езици за програмиране … 20
1.3.1. Алгоритъм … 20
1.3.2.Видове алгоритми … 23
1.3.3. Езици за програмиране … 26
ТЕМА 1. Тест за самопроверка … 29
ТЕМА 2. СРЕДА ЗА ВИЗУАЛНО ПРОГРАМИРАНЕ … 30
2.1. Интегрирана среда за визуално програмиране … 30
2.2. Основни етапи на създаване и изпълнение на компютърна програма … 36
2.2.1. Създаване и тестване на компютърна програма … 36
2.2.2.Видове грешки при програмиране … 38
2.3. Проектиране на графичен потребителски интерфейс … 42
2.3.1. Компоненти на графичен потребителски интерфейс … 42
2.3.2. Управление на разположението на компоненти … 46
ТЕМА 3. ПРОГРАМИРАНЕ … 48
З.1.Основни типове данни … 48
3.1.1. Тип низ … 48
        Тип низ — упражнение … 52
3.1.2. Целочислени типове данни … 54
        Целочислени типове данни — упражнение … 58
3.1.3. Реални типове данни … 60
        Реални типове данни — упражнение … 62
3.1.4. Аритметични изрази и вградени математически функции. Приоритет на операциите … 64
3.1.4.1. Аритметични изрази в език за програмиране … 64
        Аритметични изрази в език за програмиране — упражнение … 67
3.1.4.2. Аритметични изрази, съдържащи различни типове данни … 68
        Аритметични изрази, съдържащи различни типове данни — обобщение … 71
ТЕМА 3.1. Тест за самопроверка … 72
3.2. Създаване на компютърна програма за решаване на конкретна задача … 73
3.2.1. Оформяне на програмния код. Коментари … 73
3.2 2. Създаване на компютърна програма … 75
        Създаване на компютърна програма — упражнение … 78
3.3. Програмни конструкции за реализация на разклонен алгоритъм … 79
3.3.1. Булев тип данни … 79
3.3.1.1. Булеви изрази … 79
        Булеви изрази — упражнение … 82
3.3.1.2 Логически операции … 83
        Логически операции — упражнение … 86
3.3.2. Условен оператор … 87
        Условен оператор — упражнение … 91
3.3.3. Вложени условни оператори … 93
        Вложени условни оператори — упражнение … 96
Програмна реализация на разклонени алгоритми — обобщение … 97
ТЕМА 3.3. Тест за самопроверка … 98
3.4. Програмни конструкции за реализация на циклични алгоритми … 99
3.4.1. Циклични алгоритми … 99
3.4.1.1. Цикъл, управляван от условие … 99
        Цикъл, управляван от условие — упражнение … 102
3.4.1.2. Цикъл, управляван от брояч … 103
        Цикъл, управляван от брояч — упражнение … 106
3.4.1.3. Списъчно поле … 107
3.4.1.4. Сравнение между циклични алгоритмични конструкции … 109
3.4.2. Приложение на условни и циклични конструкции … 111
3.4.2.1. Компютърна графика … 111
3.4.2.2. Вход и изход от файл … 113
3.4.2.3. Работа с изображения … 115
Условни и циклични конструкции — обобщение … 117
ТЕМА 3.4. Тест за самопроверка … 119
3.5. Тестване и верификация на програма … 120
        Тестване и верификация на програма — упражнение … 123
3.6. Съставни типове данни. Едномерен масив … 124
3.6.1. Едномерен масив … 124
3.6.1.1. Дефиниране и инициализиране на едномерен масив … 124
3.6.1.2. Въвеждане, извеждане и обхождане на едномерен масив … 126
3.6.2. Основни алгоритми за работа с едномерен масив … 128
3.6.2.1. Сума и произведение на елементите на едномерен масив … 128
        Сума и произведение на елементите на едномерен масив — упражнение … 131
3.6.2.2. Търсене на минимална и максимална стойност в едномерен масив … 132
3.6.2.3 Последователно търсене на елемент от масив, отговарящ на дадено условие
        … 134
Основни алгоритми за работа с едномерен масив — обобщение … 136
ТЕМА 3.6. Тест за самопроверка … 137
ТЕМА 4. СЪЗДАВАНЕ НА СОФТУЕРЕН ПРОЕКТ … 138
4.1. Проектиране и разработване на софтуерен проект … 138
4.2. Работа в екип при създаване на софтуерен проект … 142
4.3. Презентация и защита на готов софтуерен проект … 146
Бележки
Файлът pdf е с непълен брой страници.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Източници
http://www.e-uchebnik.bg/book/viewBook/5629
http://www.e-uchebnik.bg/
http://www.prosveta.bg/

Корици 2