Алберт Манфред
Три портрета от епохата на Великата френска революция

Автор
Алберт Манфред
Заглавие
Три портрета от епохата на Великата френска революция
Националност
руска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Преводач
Борис Мисирков
Език, от който е преведено
руски
Година на превод
1980
Редактор
Георги Чакъров
Художник
Петър Добрев
Художествен редактор
Пенчо Мутафчиев
Технически редактор
Васил Ставрев
Коректор
Ана Байкушева
Издател
Издателство на Отечествения фронт
Град на издателя
София
Година на издаване
1980
Печат
ДП „Тодор Димитров“, Лозенец
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
25.X.1979 г.
Подписана за печат
29.I.1980 г.
Излязла от печат
25.II.1980 г.
Печатни коли
26,50
Издателски коли
24,72
Формат
60/84/16
Код / Тематичен номер
17/95314 22512/0612-1-80
Поръчка
947
Брой страници
424
Подвързия
мека
Цена
2,06
Анотация
Книгата на видния съветски историк А. З. Манфред е посветена на историческите съдби на трима от най-бележитите дейци от епохата на Великата френска революция: на Русо, Мирабо и Робеспиер. Дейността на тези ярки представители на френското общество от XVIII век особено ясно изразява най-съществените особености на обществено-политическото развитие на Франция през онази преломна епоха.
Съдържание
Предговор… 5
Авторът за книгата си… 19
Първа глава. Младият Русо… 25
Втора глава. Мирабо… 97
Трета глава. Максимилиан Робеспиер… 253
Бележки… 413
Бележки за изданието, от което е направен преводът
МАНФРЕД A. З.
Три портрета эпохи Великой французской революции
Москва. „Мисль", 1978.
Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на
Промени
Чужди рафтове

Корици 2