Симеон Симеонов, Таню Мичев
Птиците на Балканския полуостров

Автор
Симеон Симеонов, Таню Мичев
Заглавие
Птиците на Балканския полуостров
Подзаглавие
Полеви определител
Издателска поредица
„Българска фауна - опознаване, определяне, опазване“
Тип
научна
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо

Редактор на издателството
Мария Варналиева
Редакционна колегия
проф. Цоло Пешев - председател, ст. н. с. д. б. н. Михаил Йосифов, ст. н. с. к. б. н. Стефан Дончев, д-р Веселин Денков, Евгени Ганчовски
Художник
Борислав Кьосев, художник-илюстратор - Георги Пчеларов
Художествен редактор
Борислав Кьосев
Технически редактор
Владимир Манов
Рецензент
ст. н. с. к. б. н. Стефан Иванов Дончев, н. с. к. б. н. Божидар Енчев Иванов
Коректор
Мария Петрова

Издател
Държавно издателство „Д-р Петър Берон“
Град на издателя
София
Година на издаване
1991
Печатница
ДП „Балкан“

Носител
хартия
Печатни коли
16
Издателски коли
13,44
УИК
17,38
Формат
32/84/108
Брой страници
256
Тираж
7000 + 59
Подвързия
твърда
Цена
35 лв.
С илюстрации
да


Анотация
Книгата е първият полеви определител на птиците, обитаващи Балканския полуостров - хилядолетен кръстопът на различни видове птици.
В текста освен дължината на тялото, размаха на крилата, издаваните звуци, биотопа и характера на миграциите на птиците, са посочени и белезите за разпознаването им в природата. Статусът и числеността на всеки вид, установен в България, както и природозащитната категория са отбелязани с означения и символи. Бързото и точно определяне на видовата принадлежност е улеснено от цветните илюстрации на 416 вида птици, регистрирани на Балканския полуостров. Повечето от тях са представени в естествените им местообитания. Означени са половият и възрастовият диморфизъм, както и сезонните промени в окраската. Всички цветни и черно-бели илюстрации са рисувани специално за тази книга.
Картите за разпространението на птиците са изготвени с помощта на известни орнитолози от други балкански държави.
Бележки
Водещ редактор - д-р Веселин Денков
Петър Кирилов Берон, автор на предговора
Набор - ДФ "Георги Димитров"
Научен редактор - Евгени Ганчовски
Водещ редактор - д-р Веселин Денков

Въведено от
vog
Създадено на
Обновено на

Промени
...

Корици 4