Людмила Зафирова, Снежана Лазарова
Околен свят за 2. клас

Автор
Людмила Зафирова, Снежана Лазарова
Заглавие
Околен свят за 2. клас
Алтернативно заглавие
Околен свят за втори клас
Издателска поредица
Чуден свят
Тип
Учебник
Националност
Българска
Език
български
Поредност на изданието
Първо
Категория
Учебна литература
Теми
Околен свят за 2. клас
Редактор
Ели Пещерска
Художник
Петко Минчев, Маглена Константинова
Художник на илюстрациите
Татяна Станкулова
Художествен редактор
Петко Минчев
Технически редактор
Мариана Димитрова
Рецензент
Татяна Вълчева-Стоянова
Коректор
Жана Ганчева
Издател
„Просвета — София“ АД
Град на издателя
София
Година на издаване
2017
Адрес на издателя
1618, ул. „Земеделска“ №2
Печатница
„Дедракс“ АД
Други полета
Графичен дизайн: Татяна Станкулова
В учебника са използвани снимки от „Shutterstock“, БТА и „Изгубената България“
Носител
хартия
Печатни коли
8,50
Издателски коли
8,50
Формат
60×90/8
Код / Тематичен номер
10206107311
Брой страници
68
Подвързия
Мека
С илюстрации
да
ISBN
978-954-01-3389-8
Съдържание
СЪДЪРЖАНИЕ

Какво научих в първи клас? / 4
1. Семейство и род / 6
2. Нашето училище / 8
3. Моето поведение у дома и в училище / 10
4. Селището в миналото и днес / 12
5. По улиците на родното селище / 14
6. Трудът на хората в родния край / 16
7. Транспортни средства / 18
8. Правилата на улицата / 20
9. Светът около мен / 22
10. Природа / 24
11. Сезонни промени / 26
12. Растенията около нас / 28
13. Растенията и хората / 30
14. Растенията в природата / 32
15. Животните около нас / 34
16. Грижи за растенията и животните / 36
17. Природата около нас / 38
18. Природни бедствия / 40
19. Опасностите около мен / 42
20. Ние можем да се защитим / 44
21. Опазване на природата / 46
22. Човекът и природата / 48
23. Човешкото тяло / 50
24. Моето здраве / 52
25. Човекът и неговото здраве / 54
26. Нашата родина / 56
27. Официални празници / 58
28. Календар на официалните празници / 60
29. Битови празници / 62
30. Нашите празници и обичаи / 64
Какво научих във втори клас? / 66
Бележки
© Людмила Веселинова Зафирова, Снежана Лазарова Борисова, 2017 г.
© Петко Енчев Минчев — художник на корицата, 2017 г.
© Маглена Иванова Константинова — художник на илюстрациите на корицата, 2017 г.
© Татяна Викторовна Станкулова — художник на илюстрациите и графичен дизайн, 2017 г.
Въведено от
ventcis
Създадено на
Обновено на

Корици 2