Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Михова-Стоянова
Информационни технологии 5. клас

Записът е непълен. (Ще довършвам.)

Автор
Ангел Ангелов, Даниела Дурева-Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Михова-Стоянова
Заглавие
Информационни технологии 5. клас
Алтернативно заглавие
Информационни технологии за пети клас
Второ подзаглавие
По новата програма
Тип
Учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
пети клас, информационни технологии

Редактор
Невена Чардакова
Художник
Антония Мечкуева
Художествен редактор
Вихра Стоева
Технически редактор
Мариана Димитрова
Рецензент
Соня Комфорт-Вучкова, Данко Калапиш, Мариана Радева
Коректор
Жана Ганчева

Издател
„Просвета Плюс“ ЕООД
Град на издателя
София
Година на издаване
2016
Адрес на издателя
София 1618, ул. „Земеделска“ 2
Печатница
„Алианс Принт“ ЕООД — София
Други полета
Използвани са снимки от „Shutterstock“.
Графичен дизайн Владимир Германов

Авторите с пълните им имена:
© Ангел Илиев Ангелов, Даниела Иванова Дурева-Тупарова, Георги Теохаров Тупаров,
Катерина Тодорова Марчева, Катя Стоянова Михова-Стоянова, 2016 г.
© Антония Михайлова Мечкуева — художник на корицата, 2016 г.
© Владимир Георгиев Германов — графичен дизайн, 2016 г.
© „Просвета Плюс“ ЕООД, всички права запазени, 2016 г.

Носител
хартия
Печатни коли
8,50
Издателски коли
8,50
Формат
60×90/8
Код / Тематичен номер
10504307204
Подвързия
мека
С илюстрации
да

ISBN
978-619-222-029-7

Съдържание
Компютърна система и информационни технологии
        1. Въведение в информационните технологии и компютърните системи.
        Диалог на потребителите с компютърни приложения … 5
        2. Диалог на потребителите с компютърни приложения (упражнение) … 8
        3. Носители на информация и устройства за достъп до носители на информация … 10
        4. Организация на данните … 12
Интернет
        5. Използване на интернет в ежедневието. Правила за безопасна работа в интернет … 14
        6. Електронна поща … 16
        7. Изпращане и получаване на електронно писмо. Прикачени файлове … 18
        8. Търсене на информация по зададена тема … 20
        9. Интернет (упражнение) … 22
Звук и видео информация
        10. Работа със звукова и видео информация … 24
Създаване и обработка на графично изображение
        11. Зареждане, обработване и запазване на графично изображение … 26
        12. Цветови палитри. Избор на цвят и оцветяване на контурно графично изображение … 28
        13. Инструменти за изчертаване и рисуване със свободна ръка … 30
        14. Вмъкване на текст в графично изображение … 32
        15. Преобразуване на графично изображение и на части от него.
Отпечатване на графично изображение … 34
        16. Създаване и обработка на графично изображение (упражнение) … 36
        17. Компютърна система и информационни технологии. Интернет. Звук и видео
информация. Създаване и обработка на графични изображения (обобщение) … 38
        18. Какво научихте дотук? … 40
Компютърна текстообработка
        19. Основни понятия и правила при компютърна обработка на текстове.
        Зареждане, редактиране и съхраняване на текстов документ … 42
        20. Въвеждане и редактиране на текстов документ (упражнение) … 45
        21. Форматиране на текст на ниво символи и на ниво абзац … 46
        22. Форматиране на текстов документ (упражнение) … 49
        23. Компютърна текстообработка (упражнение) … 50
        24. Компютърна текстообработка (практическа проверка) … 51
Обработка на таблични данни
        25. Електронни таблици — предназначение, основни елементи, експериментиране с данни … 52
        26. Диаграми … 55
Компютърна презентация
        27. Основни елементи в компютърната презентация.
        Разглеждане и демонстриране на готова презентация … 56
        28. Създаване и съхраняване на кратка презентация, съдържаща текст и изображения … 58
        29. Компютърна презентация (упражнение) … 60
        30. Компютърна презентация (упражнение) … 61
        31. Годишно обобщение … 62
        32. Какво научихте дотук? … 64
        33. Представяне на портфолио (упражнение) … 66
        34. Играй с ИТ (упражнение) … 67

Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на

Връзки в Мрежата
Издателства
...

Корици 2