Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Бонина
Математика за 6. клас

Автор
Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Бонина
Заглавие
Математика за 6. клас
Алтернативно заглавие
Математика за шести клас
Тип
учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
математика, шести клас
Редактор
Снежинка Матакиева
Художник
Лало Николов, Киро Мавров
Художествен редактор
Вихра Янчева
Технически редактор
Мариана Димитрова
Рецензент
Румяна Блянгова, Елена Маринова
Коректор
Жана Ганчева
Библиотечно оформление
Антония Мечкуева
Компютърна обработка
Атанас Василев
Издател
„Просвета Плюс“ ЕООД
Град на издателя
София
Година на издаване
2017
Адрес на издателя
София 1618, ул. „Земеделска“ № 2
Печатница
„Инпринт“ АД — Пловдив
Други полета
Математика за 6. клас
В учебника са използвани снимки от „Shutterstock“.
Авторите с пълните им имена: д-р Юлия Димитрова Нинова; Снежинка Димитрова Матакиева; Тинка Иванова Бонина-Христова; Николай Владимиров Райков

Художник на илюстрация на корицата Киро Мавров
Художник на корицата Лало Николов

Антония Михайлова Мечкуева — художник на поредицата на корица, 2017 г.
Киро Петров Мавров — художник на илюстрация на корицата, 2017 г.
Лало Николаев Николов — художник на корицата, 2017 г.
Атанас Веселинов Василев — графичен дизайн, 2012 г.
Носител
хартия
Печатни коли
33
Издателски коли
33
Формат
60×90/8
Код / Тематичен номер
10603207352
Брой страници
264
Подвързия
мека
С илюстрации
да
ISBN
978-619-222-078-5
Рекламни коментари
Издателство „Просвета“ е член на Асоциацията на европейските издатели на учебници EUROPEAN EDUCATIONAL PUBLISHERS GROUP
Съдържание
НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР
1. Числа. Сравняване. Изобразяване върху числов лъч / 8
2. Събиране и изваждане на числа / 10
3. Умножение и деление на числа / 12
4. Част от число. Процент / 14
5. Геометрични фигури. Триъгълник / 16
6. Геометрични фигури. Четириъгълник / 18
7. Куб. Правоъгълен паралелепипед / 20
8. Общи задачи / 22
ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ И ТЕЛА
9. Окръжност / 24
10. Дължина на окръжност / 26
11. Упражнение / 28
12. Кръг / 30
13. Кръг. Упражнение / 32
14. Лице на кръг / 34
15. Многоъгълник / 36
16. Правилен многоъгълник / 38
17. Лице на многоъгълник / 40
18. Лице на правилен многоъгълник / 42
19. Общи задачи / 44
20. Призма / 46
21. Правилна призма / 48
22. Призма. Правилна призма / 50
23. Лице на повърхнина на права призма / 52
24. Упражнение / 54
25. Обем на права призма / 56
26. Упражнение / 58
27. Права призма. Упражнение / 60
28. Пирамида / 62
29. Правилна пирамида / 64
30. Пирамида. Правилна пирамида / 66
31. Лице на повърхнина на правилна пирамида / 68
32. Обем на правилна пирамида / 70
33. Упражнение / 72
34. Общи задачи / 74
35. Прав кръгов цилиндър / 76
36. Прав кръгов цилиндър. Развивка на цилиндър / 78
37. Лице на повърхнина на прав кръгов цилиндър / 80
38. Обем на прав кръгов цилиндър / 82
39. Прав кръгов конус / 84
40. Прав кръгов конус. Развивка на конус / 86
41. Лице на повърхнина на прав кръгов конус / 88
42. Обем на прав кръгов конус / 90
43. Сфера. Лице на повърхнина на сфера / 92
44. Кълбо. Обем на кълбо / 94
45. Общи задачи / 96
46. Геометрични фигури и тела. Обобщение / 98
47. Общи задачи / 99
РАЦИОНАЛНИ ЧИСЛA
48. Положителни и отрицателни числа. Множество на рационалните числа / 102
49. Изобразяване на рационални числа върху числова ос / 104
50. Противоположни числа / 106
51. Абсолютна стойност (модул) на рационално число / 108
52. Абсолютна стойност (модул) на рационално число. Упражнение / 110
53. Сравняване на рационални числа / 112
54. Общи задачи / 114
55. Събиране на рационални числа с еднакви знаци / 116
56. Събиране на рационални числа с различни знаци / 118
57. Свойства на събирането / 120
58. Изваждане на рационални числа / 122
59. Събиране и изваждане на рационални числа. Разкриване на скоби / 124
60. Алгебричен сбор / 126
61. Намиране на неизвестно събираемо / 128
62. Общи задачи / 130
63. Умножение на рационални числа / 132
64. Свойства на умножението / 134
65. Свойства на умножението. Упражнение / 136
66. Деление на рационални числа. Свойства / 138
67. Свойства на делението / 140
68. Намиране на неизвестен множител / 142
69. Действия с рационални числа / 144
70. Декартова координатна система. Координати на точка / 146
71. Построяване на симетрични точки на дадена натна система / 148
72. Декартова координатна система. Упражнение / 150
73. Рационални числа. Обобщение / 152
74. Общи задачи / 154
СТЕПЕНУВАНЕ
75. Действие степенуване с естествен степенен показател / 158
76. Действие степенуване с естествен степенен показател. Упражнение / 160
77. Числови изрази, съдържащи степени / 162
78. Намиране на неизвестни компоненти при действие степенуване / 164
79. Умножение на степени с равни основи / 166
80. Деление на степени с равни основи / 168
81. Намиране числена стойност на изрази, съдържащи степени. Упражнение / 170
82. Степенуване на произведение / 172
83. Степенуване на частно / 174
84. Степенуване на степен / 176
85. Степенуване на рационални числа / 178
86. Степен с нулев показател и степен с цял показател / 180
87. Стандартен запис на число / 182
88. Питаговора теорема — приложение на степени / 184
89. Степенуване. Обобщение / 186
90. Общи задачи / 187
УРАВНЕНИЯ
91. Числови равенства. Свойства / 190
92. Уравнение от вида a . x + b = 0, a ≠ 0 / 192
93. Правила за решаване на уравнения / 194
94. Моделиране с уравнение от вида a . x + b = 0, a ≠ 0 / 196
95. Упражнение / 198
96. Уравнения. Oбобщение / 200
97. Общи задачи / 202
ПРОПОРЦИИ
98. Отношение. Пропорция / 206
99. Пропорционалност. Коефициент на пропорционалност / 208
100. Основно свойство на пропорциите / 210
101. Свойства на пропорциите / 212
102. Приложение на пропорциите / 214
103. Права пропорционалност / 216
104. Права пропорционалност — графика / 218
105. Обратна пропорционалност / 220
106. Обратна пропорционалност — графика / 222
107. Разчитане на данни, представени чрез диаграми и графики / 224
108. Упражнение / 226
109. Пропорции. Oбобщение / 228
110. Общи задачи / 230
ЕЛЕМЕНТИ ОТ ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА
111. Множества и операции с тях. Графично представяне на множества / 234
112. Множества и операции с тях / 236
113. Множества и операции с тях / 238
114. Множества и операции с тях / 240
115. Случайно събитие / 242
116. Вероятност на случайно събитие като отношение на възможности / 244
117. Описание на данни — средноаритметично / 246
118. Организиране и представяне на данни / 248
119. Елементи от вероятности и статистика.
Обобщение / 250
120. Общи задачи / 252
ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
121. Геометрични фигури и тела / 256
122. Рационални числа / 257
123. Степенуване / 258
124. Уравнения. Пропорции / 259
ОТГОВОРИ / 260
Бележки
Файлът pdf е с редуциран брой страници.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Издателства

Корици 2