Карл Гюстав Юнг
Избрано • Книга първа

Автор
Карл Гюстав Юнг
Заглавие
Избрано
Заглавие на том
Книга първа
Издателска поредица
Съвременни философи №11
Други автори
Въведение от Violet S. de Laszlo
Тип
сборник
Националност
английска
Език
български
Поредност на изданието
1
Категория
Психология
Преводач
доц. д-р Марина Бояджиева д.м.н.
Език, от който е преведено
английски (не е указано)
Година на превод
1993
Редактор
Саня Табакова
Художник
Господин Пейчински
Коректор
Иличка Пелова
Издател
Издателство „Евразия-Абагар“
Град на издателя
Плевен
Година на издаване
1993
Печат
ДФ „Абагар“ — печатница Плевен
Носител
хартия
Печатни коли
14,5 лв.
Формат
50×60/16
Брой страници
208
Подвързия
мека
Цена
34 лв.
Анотация
Карл Густав ЮНГ, създателят на аналитичната психология, е роден през 1875 год. в градчето Кесвил, Швейцария. Завършва медицина и посвещава живота си на психиатрията.

В учението на Юнг се сблъскват духовните традиции на миналото и съвременността, алхимията на XV — XVI в. и естествознанието, гностицизмът и научният скепсис. Първият „еретик“ на психоанализата поставя основите на една психология на духа, която обяснява природата и функционирането на човешката психика, излизайки извън пределите на естествознанието и изхождайки от духовната култура на човечеството изобщо.
Информация за автора
Юнг е автор на множество книги и студии с огромна практическа стойност в областта на психологията, психиатрията, социалните науки, религията, антропологията.

Умира в Кюснахт през 1961 год.
Съдържание
Въведение от \/iolet S. de Laszio VII

Из „Символи на трансформацията“        1

Предговор към четвъртото швейцарско издание        1

Увод        7

Два типа мислене        11

Из „За природата на душата“        41

Значението на несъзнаваното в психологията        41

Раздвоимост на психиката        48

Инстинкт и воля        54

Съзнавано и несъзнавано        60

Несъзнаваното като мултиплицирано съзнание        66

Образци на поведение и архетипове        77

Общи разсъждения и перспективи        95

Допълнение        107

Из „Връзките между Аза и несъзнаваното“        117

Предговор към второто издание        117

Част първа. Влияние на несъзнаваното

върху съзнаваното        119

I.        Лично и колективно несъзнавано        119

II.        Явления, произтичащи от

асимилирането на несъзнаваното        131

III.        Персоната като част от колективната

психика        151

Част втора. Индивидуация        158

I.        функция на несъзнаваното        158

II.        Анима и анимус        175

Индекс        201
Бележки за изданието, от което е направен преводът
The basic writings of C. G. Jung
The Modern Librery, New York, 1959
Въведено от
vog
Създадено на
Обновено на

Корици 2