Стоян Каролев
Жрецът воин • том 1

Автор
Стоян Каролев
Заглавие
Жрецът воин
Заглавие на том
том 1
Тип
монография
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Литературознание
Жанр
монография
Теми
Кръгът „Мисъл“, монографичен портрет на Пенчо Славейков, история на българската литература
Редактор
Димитър Кирков
Художник
Богдан Мавродинов
Художествен редактор
Таня Николова
Технически редактор
Ронка Кръстанова
Рецензент
Атанас Василев Натев, Иван Александров Цветков
Коректор
Кръстина Дончева
Издател
Издателство „Наука и изкуство“
Град на издателя
София
Година на издаване
1976
Печат
„Александър Пъшев“ — Плевен
Носител
хартия
Литературна група
III-8
Дадена за набор/печат
6.VIII.1975 г.
Излязла от печат
25.VI.1976 г.
Печатни коли
17,5
Издателски коли
10,35
Формат
16/60/84
Номер
82 Б-3
Издателски №
22343
Брой страници
280
Тираж
7112
Подвързия
твърда с обложка
Цена
2,35 лв.
Съдържание
Съдържание

Необходими предварителни думи … 7

Глава първа. Уводна
Особената съдба на Пенчо Славейков в историята на българската литература. Противоположни характеристики и оценки на неговата личност и неговото творчество; причините. Многоликост и противоречивост в мироглед, светоотношение и литературна дейност; източници и характер на противоречивото многообразие. Възхвала на противоречията и копнеж за единство … 11

Глава втора
Ранният Славейков. Обществено-политически възгледи, жизнена философия, естетика. Фактори за тяхната основна прогресивно-реалистична насоченост … 32

Глава трета
Ранният Славейков, зараждане на идейно-художественото и стиловото многообразие в поезията му. Индивидуалистично-скептични идеи и мотиви в мироглед и творчество и техните извори. Воля за живот. Страдание и самота … 57

Глава четвърта
В Германия. Разширяване на културните хоризонти и засилване на индивидуалистично-естетските мирогледни тенденции. По-нататъшно развитие на тези тенденции в България. Разочарование от обществената действителност. Социално-психологически предпоставки и източници на прославата на самотата и красотата. Романтични творчески пориви и идеи за естетическо превъзмогване на действителността и вътрешен покой … 76

Глава пета
Идеи и патос за „пълно“ освобождение на личността. Борба срещу филистерския морал, религията и църквата. Омразата, презрението, светата злоба — оръжия в тази борба. Култ и поетическа прослава на независимата и духовно силна личност … 90

Глава шеста
Отражението на идеите и патоса за „пълно“ освобождение на личността върху обществено-политическите възгледи на Пенчо Славейков. Отношение към царе, „властители“ и техните помощници; към държавата и политиката изобщо. Пренасяне борбата срещу социалните злини на чисто морална плоскост. Конфликтите между ярката, духовно извисена личност и „тълпата“. Различното съдържание на понятието „тълпа“ у Славейков. Блянът за пълна индивидуална свобода, мирогледният естетизъм и отношението към марксизма, социалистите и революционерите от Възраждането. Отхвърляне властта на авторитетите. Дръзновение, самочувствие, смелост и бунт против обективността и скромността … 107

Глава седма
Култ към свободното поетическо самоизявяване и към чуждата ярка творческа индивидуалност. Взаимовръзките между двата „култа“. Творбата — преди всичко „откровение на индивидуалитета на художника“. Индивидуална субективност и творческа оригиналност. Отношение към мирогледа в художественото творчество. Мироглед и поглед върху живота. Възгледите на Славейков за тенденциите в литературните произведения. Тенденция и патетичност. Изневяра на принципите за антитенденциозност. Скептично отношение към школи и направления. Проблемите поет — общество, поет — политика. Временно и вечно, социално и психологическо в поезията. Борба за естетическо „самосъзнание“. Проблемът изкуство — публика … 135

Глава осма
Социалнопсихологически предпоставки за философията и естетиката на Пенчо Славейков. Обективни условия за антипатетичност в естетически възгледи и поезия. Литературната критика през онова време за конфликта между поета и обществото и начините на неговото превъзмогване. Влияние на П. П. Славейков върху младите … 168

Глава девета
Кръгът „Мисъл“. Пенчо Славейков — централна фигура. Авторитетът му пред другите. Сходни черти в жизнена философия, естетика и творчество у четиримата. Индивидуалният израз на общата идея-блян за пълна духовна свобода и вярност към своето „A3“. Характерът на жизнерадостта, постигната по пътя на „свой разум и своя воля“. Обществено-политически възгледи и развитието им. Сходства и различия. Конфликтите на „избраната личност“ със средата и обществото. Самота и преклонение пред красотата. Търсене на нова „религия“. Отражението на култа към духовната свобода и индивидуалната самобитност върху естетическите разбирания. Против „тенденциозното“ гражданско изкуство. Влияние на немските неокантианци. Психологизъм и нравствен патос на направлението „Мисъл“. Идеята за естетическо „самосъзнание“. Сп. „Мисъл“ и кръгът „Мисъл“. Взаимоотношенията в „кръга“ … 177

Глава десета
Естетическият спор „Мисъл“ — Вазов, Славейков — Вазов. Фактически данни. Извори и двигатели на спора. Решаващата роля на естетическите възгледи и творческите наклонности. Относителната „правда“ на спорещите. Двубой, роден от времето, от обществено-културното развитие на страната … 249
Бележки
Третият том е издаден през 1988 г.
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1092451044&fmt=11&lani=bg
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Източници
Сканове, OCR и DjVu: remark
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2