Селма Лагерльоф
Сага за Йоста Берлинг

Автор
Селма Лагерльоф
Заглавие
Сага за Йоста Берлинг
Издателска поредица
Библиотека „Световна класика“
Други автори
Нешо Давидов (предговор)
Тип
роман
Националност
шведска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Съвременни романи и повести
Жанр
Съвременна проза (XX век), Сага
Теми
Европейска литература, Неоромантизъм
Преводач
Теодора Джебарова
Език, от който е преведено
шведски
Година на превод
1984
Редактор
Светла Стоилова
Редакционна колегия
Александър Муратов, Александър Шурбанов, Богомил Райнов, Божидар Божилов, Вера Ганчева, Владимир Филипов, Димитър Методиев, Емил Георгиев, Ефрем Каранфилов, Здравко Петров, Иван Цветков, Леда Милева, Любомир Тенев, Людмила Стефанова, Петър Динеков, Светозар Златаров, Стефан Дичев, Стефан Станчев
Художник
Асен Иванов
Художествен редактор
Николай Пекарев
Технически редактор
Ставри Захариев
Коректор
Йорданка Киркова
Оформление на корица
Иван Кьосев
Издател
ДИ „Народна култура“
Град на издателя
София
Година на издаване
1984
Адрес на издателя
ул. „Г. Генов“ 4
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ — София. ул. „Н. Ракитин“ 2
Носител
хартия
Литературна група
ХЛ
Дадена за набор/печат
юли 1984 г.
Подписана за печат
октомври 1984 г.
Излязла от печат
декември 1984 г.
Печатни коли
26
Издателски коли
21,84
УИК
23,96
Формат
84×108/32
Код / Тематичен номер
04 12511 95366/ 5557-109-84
Брой страници
416
Подвързия
твърда с обложка
Цена
3,42 лв.
УДК
839.7-31
Съдържание
Любов към човека, сила и мъдрост 7
        Нешо Давидов

        Увод
I. ПАСТОРЪТ 13
II. ПРОСЯКЪТ 21
        Глава първа
МЕСТНОСТТА 33
        Глава втора
БЪДНИ ВЕЧЕР 36
        Глава трета
КОЛЕДНИЯТ ОБЯД 48
        Глава четвърта
ЙОСТА БЕРЛИНГ, ПОЕТЪТ 58
        Глава пета
ЛА КАЧУЧА 69
        Глава шеста
БАЛЪТ В ЕКЕБЮ 73
        Глава седма
СТАРИТЕ ВОЗИЛА 90
        Глава осма
ГОЛЕМИЯТ МЕДУН ОТ ГУРЛИТА КЛЕТ 104
        Глава девета
ТЪРГЪТ В БЬОРНЕ 116
        Глава десета
МЛАДАТА ГРАФИНЯ 142
        Глава единайсета
СЛУЧКИ С ПРИВИДЕНИЯ 164
        Глава дванайсета
ИСТОРИЯТА НА ЕББА ДУНА 175
        Глава тринайсета
МАМЗЕЛ МАРИ 192
        Глава четиринайсета
БРАТОВЧЕД КРИСТОФЕР 203
        Глава петнайсета
ПЪТИЩАТА НА ЖИВОТА 208
        Глава шестнайсета
ИЗКУПЛЕНИЕ 220
        Глава седемнайсета
ЖЕЛЯЗОТО ОТ ЕКЕБЮ 230
        Глава осемнайсета
ДОМЪТ НА ЛИЛЬЕКРУНА 241
        Глава деветнайсета
ВЕЩИЦАТА ОТ ДУВРЕФЬЕЛ 246
        Глава двайсета
СРЕДЛЕТНИЯТ ПРАЗНИК 250
        Глава двайсет и първа
ГОСПОЖА МУЗИКА 254
        Глава двайсет и втора
ПАСТОРЪТ НА БРУБЮ 260
        Глава двайсет и трета
ПАТРОН ЮЛИУС 265
        Глава двайсет и четвърта
ГЛИНЕНИТЕ СВЕТЦИ 271
        Глава двайсет и пета
СТРАННИК БОЖИ 278
        Глава двайсет и шеста
ГРОБИЩЕТО 290
        Глава двайсет и седма
СТАРИ ПЕСНИ 293
        Глава двайсет и осма
СМЪРТТА ИЗБАВИТЕЛКА 302
        Глава двайсет и девета
СУШАТА 310
        Глава трийсета
МАЙКАТА НА ДЕТЕТО 321
        Глава трийсет и първа
AMOR VINCIT OMNIA 329
        Глава трийсет и втора
МОМИЧЕТО ОТ НЮГОРД 334
        Глава трийсет и трета
КЕВЕНХЮЛЕР 347
        Глава трийсет и четвърта
ПАЗАРЪТ В БРУБО 357
        Глава трийсет и пета
ГОРСКАТА КОЛИБА 364
        Глава трийсет и шеста
МАРГАРЕТА СЕЛСИНГ 379

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 395
Бележки
Сканиране: Иван Пешев
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Selma Lagerlöf
GÖSTA BERLINGS SAGA
Albert Bonniers förlag 1939
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 4