Олдъс Хъксли
Имението Кроум

Автор
Олдъс Хъксли
Заглавие
Имението Кроум
Други автори
Жени Божилова (послеслов)
Тип
роман
Националност
английска
Език
български
Поредност на изданието
първо (не е указано)
Категория
Хумор и сатира
Жанр
Съвременен роман (XX век)
Преводач
Мариана Коракова
Език, от който е преведено
английски
Година на превод
1979
Редактор
Жени Божилова
Художник
Христо Алексиев
Художествен редактор
Юлия Иванова
Технически редактор
Александър Димитров
Коректор
Наталия Кацарова, Галина Кирова
Издател
ДИ „Народна култура“
Град на издателя
София
Година на издаване
1979
Адрес на издателя
ул. „Г. Генов“ 4
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ — София, ул. „Н. Ракитин“ 2
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
20.V.1979 г.
Подписана за печат
XII.1979 г.
Излязла от печат
декември 1979 г.
Печатни коли
15 1/2
Издателски коли
10,04
УИК
10,34
Формат
70×100/32
Код / Тематичен номер
04/95366 23211/5714-90-79
Номер
Ч820-3
Брой страници
248
Тираж
50 125
Подвързия
мека
Цена
1,21 лв.
УДК
Ч820-31
Анотация
„Имението Кроум“ е книга, еднакво интересна и за широката читателска публика, и за специалистите — изследователи. Това е духовита сатира на превзетото и празноглаво висше общество в Англия, чието самодоволство авторът е осмял както с помощта на една наглед безгрижно-увлекателна фабула, така и чрез точно пресъздаване на редица културно-битови подробности, характерни за нравите и настроенията на двайсетте години на XX век.
Съдържание
Глава първа / 5
Глава втора / 9
Глава трета / 18
Глава четвърта / 25
Глава пета / 32
Глава шеста / 38
Глава седма / 49
Глава осма / 55
Глава девета / 59
Глава десета / 70
Глава единадесета / 75
Глава дванадесета / 83
Глава тринадесета / 90
Глава четиринадесета / 109
Глава петнадесета / 115
Глава шестнадесета / 120
Глава седемнадесета / 124
Глава осемнадесета / 137
Глава деветнадесета / 142
Глава двадесета / 161
Глава двадесет и първа / 169
Глава двадесет и втора / 173
Глава двадесет и трета / 185
Глава двадесет и четвърта / 188
Глава двадесет и пета / 196
Глава двадесет и шеста / 204
Глава двадесет и седма / 208
Глава двадесет и осма / 220
Глава двадесет и девета / 227
Глава тридесета / 233
За автора и неговото творчество (послеслов) / 241
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Crome Yellow
by Aldous Huxley
© 1922 by Aldous Huxley
Bantam Books, New York
Въведено от
vesi_libra
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии Енциклопедии
Промени
Чужди рафтове

Корици 2