Любка Алексиева, Минка Кирилова
Математика за трети клас

Автор
Любка Алексиева, Минка Кирилова
Заглавие
Математика за трети клас
Подзаглавие
проект за учебник
Тип
Учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
математика, трети клас
Художник на илюстрациите
Боряна Златева
Компютърна обработка
Боряна Златева
Издател
ИК „Рива“
Град на издателя
София
Година на издаване
2018
Адрес на издателя
1000 София ул. „Неофит Рилски“ № 70, ет. 3
Други полета
© Боряна Иванова Златева, графичен дизайнер, художник на илюстрациите, художник на корицата, 2018 г.
Носител
цифров
С илюстрации
да
ISBN
978-619-225-XXX-X
Съдържание
1. Числата до 100 … 3
2. Събиране и изваждане на числата до 100 … 4
3. Събиране и изваждане на числата до 100. Геометрични фигури, обиколки … 5
4. Таблично умножение и деление … 6
5. Таблично умножение и деление … 7
6. Числата 100, 200, 300, …, 1000. Четене, писане, сравняване … 8
7. Числата 101, 102, …, 1000. Четене, писане, сравняване … 9
8. Числата до 1000 като сбор от на стотици, десетици и единици … 10
9. Числата до 1000 … 11
10. Права и крива линия … 12
11. Лъч … 13
12. Числата до 1000, права и крива линия, лъч … 14
13. Числата до 1000 — Днес ти си учителят … 15
14. Числата до 1000 (урок с възможност за самоконтрол и самооценка) … 16
15. Събиране на числата до 1000 от вида: 300 + 100; 400 + 50; … 17
16. Изваждане на числата до 1000 от вида: 400 — 100; 450 — 50; … 18
17. Събиране и изваждане на числата до 1000 (изучените случаи) … 19
18. Събиране на числата до 100 от вида 450 + 20; 450 + 200 … 20
19. Изваждане на числата до 100 от вида 450 — 20; 450 — 200 … 21
20. Събиране и изваждане на числата до 1000 (изучените случаи) … 22
21. Милиметър … 23
22. Събиране на числата до 1000 от вида: 300 + 4; 300 + 24 … 24
23. Изваждане на числата до 1000 от вида: 304 — 4; 324 — 24 … 25
24. Събиране и изваждане на числата до 1000 (изучените случаи) … 26
25. Километър … 27
26. Събиране на трицифрени числа без преминаване (357 + 132) … 28
27. Изваждане на трицифрени числа без преминаване (589 — 132) … 29
28. Събиране и изваждане на числата до 1000 (изучените случаи) … 30
29. Текстови задачи от събиране и изваждане на числата до 1000 без преминаване … 31
30. Ъгъл. Елементи на ъгъл … 32
31. Видове ъгли … 33
32. Намиране на неизвестно умаляемо … 34
33. Намиране на неизвестно умаляемо. Събиране и изваждане без преминаване … 35
34. Събиране и изваждане без преминаване — Днес ти си учителят … 36
35. Събиране и изваждане без преминаване (урок с възможност за самоконтрол и
самооценка) … 37
36. Текстови задачи (задачи в косвена форма, графично представяне) … 38
37. Устно събиране и изваждане от вида 243 + 8 и 431 — 8 … 39
38. Събиране с преминаване от вида 216 + 435 … 40
39. Изваждане с преминаване от вида 643 — 235 … 41
40. Събиране и изваждане с преминаване (изучените случаи) … 42
41. Събиране с преминаване от вида 261 + 453 … 43
42. Изваждане с преминаване от вида 643 — 261 … 44
43. Събиране и изваждане с преминаване (изучените случаи) … 45
44. Видове триъгълници според ъглите … 46
45. Квадрат. Правоъгълник … 47
46. Събиране с преминаване от вида 265 + 458 … 48
47. Изваждане с преминаване от вида 643 — 265 … 49
48. Събиране и изваждане с преминаване (изучените случаи) … 50
49. Събиране с преминаване от вида 265 + 435 … 51
50. Изваждане с преминаване от вида 800 — 265 … 52
51. Събиране и изваждане с преминаване … 53
52. Сбор 1000 … 54
53. Изваждане от 1000 … 55
54. Събиране и изваждане с преминаване … 56
55. Век … 57
56. Събиране и изваждане с преминаване … 58
57. Събиране и изваждане с преминаване — Днес ти си учителят … 59
58. Събиране и изваждане с преминаване (урок с възможност за самоконтрол и
самооценка) — междинна диагностика … 60
59. Таблично умножение (преговор) … 61
60. Умножение от вида 2 . 30; 2 . 300; 5 . 30 (устно пресмятане) … 62
61. Умножение на сбор с число … 63
62. Умножение на сбор с число … 64
63. Умножение от вида 43 . 2; 243 . 2 … 65
64. Умножение (изучените случаи) … 66
65. Умножение с преминаване (26 . 3; 126 . 3) … 67
66. Умножение с преминаване … 68
67. Умножение (изучените случаи) … 69
68. Умножение с преминаване (52 . 3; 152 . 3) … 70
69. Умножение с преминаване … 71
70. Умножение (изучените случаи) … 72
71. Умножение с преминаване (56 . 3; 156 . 3) … 73
72. Умножение с две преминавания … 74
73. Умножение с две преминавания. Текстови задачи … 75
74. Умножение на двуцифрени и трицифрени числа с едноцифрено … 76
75. Умножение — Днес ти си учителят … 77
76. Умножение (урок с възможност за самоконтрол и самооценка) … 78
77. Таблично деление (преговор) … 79
78. Деление от вида 40 : 2; 400 : 2; 140 : 2 (устно пресмятане) … 80
79. Деление на сбор с число … 81
80. Деление на сбор с число … 82
81. Грам … 83
82. Деление от вида 86 : 2; 486 : 2 … 84
83. Деление (изучените случаи) … 85
84. Деление от вида 78 : 3; 378 : 3 … 86
85. Деление (изучените случаи) … 87
86. Деление (изучените случаи) … 88
87. Деление от вида 456 : 3 … 89
88. Деление (изучените случаи) … 90
89. Деление (изучените случаи) … 91
90. Тон … 92
91. Половинка … 93
92. Третинка … 94
93. Четвъртинка … 95
94. Десетинка … 96
95. Половинка, третинка, четвъртинка, десетинка … 97
96. Деление от вида 378 : 6 … 98
97. Деление (изучените случаи) … 99
98. Деление, когато в резултата има 0 (420:2; 402:2; 621:3) … 100
99. Деление (изучените случаи) … 101
100. Намиране на неизвестно делимо … 102
101. Деление (изучените случаи) … 103
102. Секунда … 104
103. Секунда (упражнение) … 105
104. Деление на двуцифрени и трицифрени числа с едноцифрено (Какво научих?) … 106
105. Деление на двуцифрени и трицифрени числа с едноцифрено — Днес ти си учителят … 107
106. Деление на двуцифрени и трицифрени числа с едноцифрено (урок с възможност за самоконтрол и самооценка) … 108
107. Числата до 1000 — четене, броене, сравнение, представяне като редни единици … 109
108. Събиране и изваждане на числата до 1000 … 110
109. Умножение и деление на числата до 1000 … 111
110. Умножение и деление на числата до 1000 … 112
111. Какво научих в 3. клас … 113
Бележки
Демо версията на файла с проекта за учебник съдържа 23 страници, номера 2, 3, 8, 9, 24, 25, 30–33, 54, 55, 58, 59, 82, 83, 92, 93, 108–112.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Източници
https://uchebnicite.bg/wp-content/uploads/2018/03/matematika-uchebnik-korica-1-770x1024.jpg
https://uchebnicite.bg/wp-content/uploads/2018/03/matematika-3-klas-1-120-za-pechat-13.jpg
Сканове: От Борислав.
Връзки в Мрежата
Издателства

Корици 1