Едуард Ерио
Животът на Бетховен

Автор
Едуард Ерио
Заглавие
Животът на Бетховен
Други автори
Лада Брашованова (послеслов)
Тип
биография
Език
български
Поредност на изданието
второ
Категория
Биографии и автобиографии
Жанр
Съвременна проза (XX век), Биография
Теми
Европейска литература, XX век

Преводач
Борис Нанов
Език, от който е преведено
френски
Година на превод
1978
Редактор
Лада Брашованова
Художник
Григорий Зинченко
Технически редактор
Лорет Прижибиловска
Коректор
Мария Георгиева

Издател
ДИ „Музика“
Град на издателя
София
Година на издаване
1979
Адрес на издателя
бул. „Г. Трайков“ 2а
Печатница
ДПК „Д. Благоев“
Други полета
Пълни авторски права: Борис Николов Нанов, 1978 / с/о / Индекс 78.092

Носител
хартия
Литературна група
III-8
Дадена за набор/печат
28.VI.1979
Подписана за печат
16.VII.1979
Излязла от печат
30.VII.1979
Печатни коли
21,75
Издателски коли
18,27
Формат
84/108/32
Код / Тематичен номер
09 9538421411/7090-9-79
Поръчка
4421
Издателски №
671
Брой страници
348
Подвързия
мека
Цена
1,50 лв.

УДК
78.071.1(43)(092)

Анотация
„Животът на Бетховен“ е единствената книга на Ерио, посветена на музикален творец. Тя обаче съвсем не е само едно от стотиците животоописания на този титан в областта на музиката. Книгата представлява по-скоро широка панорама на обществено-културния живот в Германия и Австрия в края на XVIII в. и началото на XIX в., на чийто фон се откроява една уникална човешка и творческа личност. Ето защо книгата би могла да бъде наречена с пълно основание „Времето на Бетховен“ Тя убедително потвърждава широките, почти енциклопедични познания на своя автор, отразил покрай чисто биографичните данни множество важни и второстепенни моменти от тогавашната социална действителност.
Дарбата на блестящия оратор Ерио се съчетава с умението му да разказва увлекателно и живо, с патос и верен психологически усет. Много често повествованието е буквално многопосочно, с вмъкнати реминисценции, аналогии, ретроспекции и пр. Ерио безспорно притежава и широка музикална начетеност, въпреки че известни моменти в книгата биха могли да се уточнят от гледна точка на историческата достоверност на фактите или да се коригират от позициите на съвременната музикална наука. В настоящото издание обаче умишлено са избягнати всякакви преводачески и редакторски обяснения.
„Животът на Бетховен“ е написана през 1929 г. Оттогава тя е претърпяла във Франция повече от 80 издания, превеждана е многократно на различни езици.
Информация за автора
През своя извънредно плодоносен 85-годишен живот забележителният френски политик и държавник Едуард Ерио (1872—1957) развива интензивна дейност и като писател и литературен историк. Като един от водачите на радикалсоциалистическата партия той е несменяем кмет на Лион от 1905 г. чак до смъртта си (с изключение на периода на фашистката окупация), на два пъти е избиран за председател на Министерския съвет. Именно той като министър-председател установява през 1924 г. дипломатически връзки между Франция и Съветския съюз, а през 1932 г. сключва пакт за ненападение със страната на Съветите.
От 1936 до 1940 г. Ерио е председател на Камарата на депутатите в Париж. Две години по-късно обаче този страстен патриот е арестуван от германските окупатори и изпратен в концентрационен лагер. Там престоява до края на войната, след което възобновява своята активна културна и обществена дейност. През 1946 г. Ерио е избран за член на Френската академия на науките, от 1947 до 1954 г. е председател, а след това — почетен председател на Националното събрание. През 1954 г. той е удостоен с международната награда за мир.
Едуард Ерио е автор на повече от 30 крупни публикации из различни области на историята, литературата и изкуствата.
Съдържание
1. Живот с напрежение / 5
2. В Бонската капела / 18
3. Появява се музикант-лирик / 41
4. Вътрешен пламък / 59
5. Еромка / 79
6. Фиделио / 105
7. Бетховен решава да напусне Виена / 137
8. Седма и Осма симфония / 170
9. Бетховен, официален музикант / 188
10. Човекът. Неговият характер / 202
11. Човекът. Неговото вдъхновение / 217
12. Miser et pauper / 238
13. Концертът на 7 май 1824 година / 261
14. Последните квартети / 283
15. Краят / 300
16. Et resurrexit tertia die / 320
Бележки
1. изд. Музика, 1978, Прев. от фр. Борис Нанов

Информацията за автора и анотацията са копирани от съответните части от „Бележки на редактора“ от Лада Брашованова (послеслов) на стр. 345–346.
Бележки за изданието, от което е направен преводът
La vie de
BEETHOVEN
par
EDOUARD HERRIOT
39е edition
Librairie Gallimard
Paris, 1929

Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на

Източници
1. изд. Музика, 1978, Прев. от фр. Борис Нанов —
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1090823652&fmt=11&lani=bg
както и —
http://www.bg.cobiss.net/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=99999&rid=1090823396&fmt=11&lani=bg
Връзки в Мрежата
Библиографии
...

Корици 2