Васил Йончев
Книгата през вековете

Записът е непълен. (Липсва обложката.)

Автор
Васил Йончев
Заглавие
Книгата през вековете
Тип
монография
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Културология
Теми
история на книгата, книгопечатане, ръкописна книга
Редактор на издателството
Дочка Попова
Художествен редактор
Атанас Василев, Кирил Гюлеметов
Технически редактор
Йордан Йорданов
Рецензент
Александър Поплилов, Петър Чуховски
Научен редактор
Елена Флорева
Коректор
Дочка Попова, Мария Стоева
Оформление
Васил Йончев, Олга Йончева
Издател
Български художник
Град на издателя
София
Година на издаване
1976
Адрес на издателя
ул. „Московска“ №37
Печат
Държавен полиграфически комбинат „Димитър Благоев“, ул. „Николай Ракитин“ № 2
Други полета
Научни звания: з. х. проф. Васил Йончев
н. х. проф. Александър Поплилов
проф. Петър Чуховски
Клишета: Велчо Велев
Печат: Георги Наков; Н. Пепелджийски; С. Лилов; Зл. Златанов; Л. Мицев
Формат на хартията 1/2 70/100
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
30.XI.1974
Излязла от печат
5.IV.1977
Печатни коли
54
Издателски коли
70
Формат
8/70/100
Код / Тематичен номер
3
Номер
7-Б 93/99(084)
Брой страници
448
Тираж
15120
Подвързия
твърда с обложка
Цена
25 лв.
С илюстрации
да
Съдържание
Предговор — стр. 5
Увод — стр. 7

Част I
Книгата през вековете
        1.        Ръкописната книга в древния свят. Материали и форми — стр. 11
        2.        Книгата-свитък в Елада — стр. 31
        3.        От свитък към кодекс — стр. 43
        4.        Кодекс — нова форма на книгата. Рим — стр. 49
        5.        Раждането на нов художествен стил. Византия — стр. 65
        6.        Ръкописната книга през средните векове — стр. 103
        7.        Ръкописната книга през Готиката — стр. 135
        8.        Ръкописната книга през Ренесанса. Печатната книга през XV и XVI век — стр. 151
        9.        Печатната книга през XVII и XVIII век — стр. 171
        10.        Печатната книга през XIX и XX век         — стр. 183
        11.        Книгата в славянските страни — стр. 193
        12.        Книгата в България — стр. 203

Част II
Книгата в практиката
        1.        Съставки на книгата — стр. 243
        2.        Оформяне на книгата — стр. 257

Таблици — стр. 272–378
Приложение 1. — стр. 379
Използувана литература — стр. 391
Списък на фигурите в текста — стр. 394
Списък на таблиците — стр. 399
Списък на цветните таблици — стр. 401
Именен указател — стр. 402
Предметен указател — стр. 409
Бележки
Номерацията на страниците в началото на книгата до стр. 13 не е поредна. Във файла с пълното съдържание страниците са подредени така, както са в книгата. На няколко места има цветни вложки номерирани с поредни римски цифри.
Въведено от
gogo_mir
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Енциклопедии Книжарници
Промени

Корици 2