Маргарита Харизанова, Марияна Кузманова, Матилда Александрова-Бошнакова, Надя Миронова-Ангелова
Управление — теория и практика

Автор
Маргарита Харизанова, Марияна Кузманова, Матилда Александрова-Бошнакова, Надя Миронова-Ангелова
Заглавие
Управление — теория и практика
Тип
учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Икономика и финанси
Жанр
Учебници и помагала, Икономика
Теми
Управление, Мениджмънт

Рецензент
проф. д. ик. н. Асен Ковачев, доц. д-р Ангел Ангелов
Научен редактор
Маргарита Харизанова

Издател
Рекламна агенция „Неда“
Град на издателя
София
Година на издаване
2002
Други полета
Съдържа графики, таблици и диаграми

Носител
хартия
Формат
195×260
Брой страници
320
Подвързия
мека

ISBN
954-8600-19-6
УДК
65.01

Анотация
Предлаганата книга е посветена на теоретичните и практически аспекти на управлението на организацията. Нейното съдържание е структурирано в четиринадесет теми. Всяка една от тях представя основните теоретични постановки по изследвания проблем, обогатени с множество примери от практиката. Темата завършва със заключение и използваната литература. Според авторите непрекъснатото съчетаване на теория и практика в изложението допринася за по-лесното възприемане на теоретичните постановки, като се улеснява преходът към реалната управленска практика. По този начин се премахва границата между чистата теория на управлението и възможностите за нейното практическо използване.
Съдържание
Предговор / 8
Първа тема: Организация. Същност и управление / 11
Втора тема: Среда и свързаните с нея предизвикателства пред
управлението на организацията / 27
Трета тема: Организационна култура / 43
Четвърта тема: Цели и целеполагане / 65
Пета тема: Стратегическо управление на организацията / 85
Шеста тема: Разработване на тактическите и оперативни планове / 105
Седма тема: Организиране / 136
Осма тема: Управление на човешките ресурси / 157
Девета тема: Контрол / 180
Десета тема: Вземане на решения и стимулиране на творчеството в организацията / 202
Единадесета тема: Комуникации и информационни системи в организацията / 238
Дванадесета тема: Лидерство и лидерски стилове / 250
Тринадесета тема: Управление на промените / 281
Четиринадесета тема: Теории и подходи за управление на организацията / 297

Въведено от
vesi_libra
Създадено на
Обновено на

Връзки в Мрежата
Библиографии
...

Корици 2