Платон
Държавата

Автор
Платон
Заглавие
Държавата
Издателска поредица
Философско наследство
Други автори
Ради Радев (послеслов)
Език
български
Категория
Философия
Преводач
проф. Александър Милев
Език, от който е преведено
старогръцки
Редактор
Любомир Павлов
Художник
Владислав Паскалев
Технически редактор
Лиляна Коларова
Коректор
Лиляна Добринова
Издател
„Наука и изкуство“
Град на издателя
София
Година на издаване
1975
Адрес на издателя
бул. „Руски“ 6
Печат
Дължавен полиграфически комбинат „Димитър Благоев“
Носител
хартия
Литературна група
II-2
Дадена за набор/печат
16.VII.1975 г.
Подписана за печат
15.IX.1975 г.
Излязла от печат
30.X.1975 г.
Печатни коли
35
Издателски коли
26,95
Формат
84/108/32
Код / Тематичен номер
02/9531272511/0403-9-81
Издателски №
19263
Брой страници
560
Подвързия
твърда с обложка
Цена
3,88
УДК
10(09)(38)
Съдържание
Първа книга . . . 7
. . . Увод . . . 9
. . . За справедливостта . . . 13
. . . Справедливостта е полезна за силния . . . 28
. . . Справедливост и несправедливост . . . 45
Втора книга . . . 59
. . . Справедливост и несправедливост . . . 61
. . . Раздяла на труда . . . 79
. . . Ролята на стражите в идеалната държава . . . 88
. . . Възпитание на стражите . . . 92
. . . Същността на дълга . . . 96
Трета книга . . . 105
. . . Значение на поезията . . . 107
. . . Изразни средства на поезията . . . 118
. . . Музикално и гимнастическо възпитание . . . 136
. . . Подбор на управници и стражи . . . 150
. . . Грижи за стражите . . . 156
Четвърта книга . . . 159
. . . Най-добрата държавна уредба . . . 161
. . . Идеалната държава . . . 162
. . . Премахване на богатството и бедността . . . 164
. . . Граници на идеалната държава . . . 167
. . . Значение на образованието, възпитанието и законите . . . 168
. . . Четири добродетели в идеалната държава . . . 174
. . . За трите съставки на душата . . . 195
. . . Пет вида душевни състояния и пет типа на държавната уредба . . . 206
Пета книга . . . 207
. . . Общността на жените и децата . . . 209
. . . Жената в идеалната държава . . . 212
. . . Общност на жените и децата . . . 223
. . . Собствеността е причина за поквара на нравите . . . 231
. . . Управници и народ . . . 233
. . . За войната . . . 239
. . . Народност и война . . . 246
. . . Управниците трябва да са философи . . . 249
. . . Кой е философ? . . . 253
. . . Философът познава истината . . . 257
Шеста книга . . . 265
. . . Ролята на философите в държавата . . . 267
. . . Свойства на философската душа . . . 269
. . . За четирите главни добродетели . . . 272
. . . Повторно за истинските управници на държавата . . . 276
. . . Софистите и мнението на тълпата . . . 282
. . . Антагонизмът между философа и тълпата . . . 284
. . . Порочната държавна уредба е вредна за философа . . . 289
. . . Идеалната държава е осъществима . . . 293
. . . Качества и добродетели на философа . . . 299
. . . Идеята за доброто . . . 302
. . . Въображаемият и видимият свят . . . 310
Седма книга . . . 315
. . . Сенките и пещерата . . . 317
. . . Съзерцание на божественото и човешкото . . . 322
. . . Съзерцаване на идеите . . . 323
. . . Съзерцаването на идеите и управлението на държавата . . . 324
. . . Науките за познаване на битието . . . 328
. . . Числото като елемент за познаване на битието . . . 330
. . . Размишленията — път за познание . . . 333
. . . Геометрия . . . 337
. . . Астрономия . . . 339
. . . Музикално и гимнастическо възпитание . . . 344
. . . Диалектическият метод . . . 345
. . . Съставките на диалектическия метод: знание, разсъждение, вяра, предположение . . . 349
. . . Определение на диалектиката . . . 350
. . . Отново за управниците . . . 351
. . . Методи на възпитанието . . . 354
. . . Справедливостта трябва да се внушава още от детството . . . 357
Осма книга . . . 363
. . . За извращенията на държавната уредба . . . 366
. . . Типове хора и видове държавни уредби . . . 367
. . . Тимокрацията . . . 369
. . . Човекът при тимокрацията . . . 373
. . . Олигархия . . . 376
. . . Човекът при олигархията . . . 381
. . . Демокрация . . . 388
. . . Човекът при демокрацията . . . 390
. . . Тирания . . . 396
. . . Трите съставни части на демокрацията . . . 401
. . . Човекът при тиранията . . . 403
Девета книга . . . 411
. . . Желанията . . . 413
. . . Тиранията и незаконните желания . . . 415
. . . Тиранинът е нещастен . . . 421
. . . За тираническата жестокост . . . 427
. . . Пет вида щастие . . . 429
. . . За трите вида удоволствия . . . 430
. . . Удоволствие и страдание . . . 435
. . . Знанието и истинското удоволствие . . . 438
. . . Желания и удоволствия на тиранин и цар . . . 443
. . . За показната справедливост . . . 445
Десета книга . . . 453
. . . Поезията в идеалната държава . . . 455
. . . Изкуството като подражание . . . 456
. . . Критика на епоса и трагедията . . . 461
. . . Поетът създава призрачни, а не действителни образи . . . 465
. . . Поезията е особено изкуство . . . 469
. . . Подражателната поезия нарушава душевната хармония . . . 470
. . . Гневливото начало на душата по-лесно се изявява . . . 473
. . . Подражателната поезия няма място в държавата . . . 474
. . . Само полезната поезия се допуска в държавата . . . 478
. . . Безсмъртие на душата . . . 480
. . . Вечност на душата . . . 484
. . . Значение на справедливостта . . . 486
. . . Митът за задгробно въздаяние. Разказ на Ер . . . 489
Обяснителни бележки . . . 501
. . . Първа книга . . . 503
. . . Книга втора . . . 505
. . . Трета книга . . . 509
. . . Четвърта книга . . . 514
. . . Пета книга . . . 516
. . . Шеста книга . . . 519
. . . Седма книга . . . 522
. . . Осма книга . . . 525
. . . Девета книга . . . 529
. . . Десета книга . . . 531
Указател на личните имена . . . 537
Платонизмът (Ради Радев) . . . 541
Съдържание . . . 553
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Πλάτωνος Ή πολιτεία. Άΰήναις
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 7