Йохан Волфганг Гьоте
Лирика, драма, проза

Автор
Йохан Волфганг Гьоте
Заглавие
Лирика, драма, проза
Издателска поредица
Библиотека „Световна класика“
Други автори
Здравко Петров (предговор)
Тип
сборник
Националност
немска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Сборници с разнообразно съдържание
Жанр
Поезия, Драма, Класическа проза
Теми
Европейска литература, Ново време (XVII-XIX в.), Романтизъм

Преводач
Ат. Далчев, Ч. Шишманов, Ст. Бакърджиев, Ас. Разцветников, Кр. Станишев, Гр. Ленков, Л. Любенов, Дим. Стоевски, Радой Ралин, Любен Огнянов
Език, от който е преведено
немски
Редактор
Блага Димитрова, Недялка Попова
Художник
Иван Кьосев
Художествен редактор
Васил Йончев
Технически редактор
Александър Димитров
Коректор
Евгения Кръстанова, Евдокия Попова
Оформление на корица
Иван Кьосев

Издател
Издателство „Народна култура“
Град на издателя
София
Година на издаване
1971
Адрес на издателя
ул. „Гр. Игнатиев“ 2-а
Печатница
ДПК Димитър Благоев — София, ул. „Н. Ракитин“ 2
Други полета
Издателски данни на немски: Johan Wolfgang Goethe / Lyrik, Drama, Prosa / Redigiert von Вlaga Dimitrova u. Nedjalka Popowa / NARODNA KULTURA / Sofia 1971

Носител
хартия
Литературна група
IV
Дадена за набор/печат
2.II.1971
Подписана за печат
22.III.1971
Излязла от печат
юли 1971
Печатни коли
26 1/2
Издателски коли
20,14
Формат
84×108/32
Код / Тематичен номер
2358
Номер
Ч 830-1
Брой страници
424
Подвързия
твърда с обложка
Цена
2,58 лв.

УДК
830-1, 830-2, 830-32

Съдържание
Гьоте — предговор Здравко Петров / 7

ЛИРИКА
Радостта / 31
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Промяна / 32
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Хубавата нощ / 33
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Истинска наслада / 34
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Щастие и сън / 36
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Злорадство / 37
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Жив спомен / 38
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Щастие отдалече / 39
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Брачна нощ / 40
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Към луната / 41
        Превел Ст. Бакърджиев
Раздяла / 42
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Майска песен / 43
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Среща и разлъка / 45
        Превел Ас. Разцветников
Дива роза / 46
        Превел Кр. Станишев
По езерото / 47
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Есенно настроение / 48
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
На Белинда / 49
        Превели Гр. Ленков и Л. Любенов
Нова любов — нов живот / 50
        Превели Гр. Ленков и Л. Любенов
На едно златно сърце, което той носеше на врата си / 51
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Примирение / 52
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
На Шарлоте фон Щайн / 53
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Любов без покой / 55
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Към месеца / 56
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Нощна песен на странника / 58
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Чашата / 59
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Нощни мисли / 60
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
На Лида / 61
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Посвещение / 62
        Превел Дим. Стоевски
Утринни жалби / 66
        Превел Ст. Бакърджиев
Посещение / 68
        Превел Ст. Бакърджиев
Кофтска песен / 70
        Превел Дим. Стоевски
Близост / 71
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Към далечната / 72
        Превел Кр. Станишев
На избраницата / 73
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Морска тишина / 74
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Любовна близост / 75
        Превел Кр. Станишев
Синът на музите / 76
        Превел Кр. Станишев
Трайност в промяната / 78
        Превел Дим. Стоевски
Предивременна пролет / 80
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Утеха в сълзите / 82
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Пълна изповед / 84
        Превел Кр. Станишев
Гостолюбна трапеза / 86
        Превел Кр. Станишев
Радост и мъка / 88
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Април / 89
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Май / 90
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
В полунощ / 91
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Стиховете / 92
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Поглед за поглед / 93
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Здрачът паднал заличава / 94
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Годеникът / 95
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Сравнение / 96
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов

ИЗ „ВИЛХЕЛМ МАЙСТЕР“
Миньон
1. Не искай да ти кажа / 97
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
2. Да се покипря / 98
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
3. Ти знаеш ли тоз край / 99
        Превел Дим. Стоевски
Арфист
1. Тоз, който самотата възжелай / 100
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
2. Скитайки така от време / 101
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
3. Със сълзи който хляба не е ял / 102
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Фелина / 103
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов

БАЛАДИ
Теменужка / 105
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Царят в Туле / 106
        Превел Ас. Разцветников
Пред съда / 107
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Рибар / 108
        Превел Дим. Стоевски
Горски цар / 110
        Превел Дим. Стоевски
Певецът / 112
        Превел Ст. Бакърджиев
Чиракът-магесник / 114
        Превел Радой Ралин
Коринтска невеста / 117
        Превел Радой Ралин
Бог и баядерка / 123
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Младият благородник и воденичарката / 126
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Вървящата камбана /128
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Танцът на мъртвите / 130
        Превел Ст. Бакърджиев
Парият / 132
        Превел Ст. Бакърджиев

ХИМНИ
Песента на Мохамед / 137
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Към чичо Хронос / 139
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Прометей / 141
        Превел Дим. Стоевски
Божественото / 143
        Превел Дим. Стоевски
По море / 145
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Зиме през Харц / 147
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Песен на духовете над водите /150
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Граници на човешкото /152
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Ганимед / 154
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов

Из „РИМСКИ ЕЛЕГИИ“
VII / 156
IX / 157
XIII / 158
XX / 160
        Превел Любен Огнянов

ПРИРОДА И ДУША
Световна душа / 161
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Природа и изкуство / 163
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Prooemion / 164
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов

ПРЕДВЕЧНИ СЛОВА
Демон / 165
        Превел Дим. Стоевски
Случайност / 165
        Превел Дим. Стоевски
Любов / 165
        Превел Дим. Стоевски
Принуда / 166
        Превел Дим. Стоевски
Надежда / 166
        Превел Дим. Стоевски
Пред Шилеровия череп /167
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Едно и всичко / 169
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Завет / 170
        Превел Дим. Стоевски

ТРИЛОГИЯ НА СТРАСТТА
Към Вертер / 172
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Елегия / 174
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Примирение / 178
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов

Из „ЗАПАДНО-ИЗТОЧЕН ДИВАН“
Блажен копнеж / 179
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Феномен / 180
        Превели Гр. Ленков и Л. Любенов
Безграничен / 181
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов
Милваше, целуваше ме тя / 182
        Превели Ат. Далчев и Ч. Шишманов

ДРАМА
ИФИГЕНИЯ В ТАВРИДА — пиеса / 185
        Превел Димитър Стоевски

ПРОЗА
СТРАДАНИЯТА НА МЛАДИЯ ВЕРТЕР / 283.
        Превел Ас. Разцветников

БЕЛЕЖКИ — за лириката / 405
        от Атанас Далчев и Ч. Шишманов

БЕЛЕЖКИ за „Ифигения в Таврида“ / 415
        от Димитър Стоевски
Бележки
Страница 423 е празна.
В съдържанието погрешно е указано, че „Примирение“ е на стр. 176.

Л. Любенов — псевдоним на преводача Любен Георгиев Прангов.
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Goethe
POЕTISCHЕ WERKE
BERLINER AUSGABE
Aufbau Verlag
1966

Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на

Източници
Л. Любенов — псевдоним на преводача Любен Георгиев Прангов — източник COBISS.
Връзки в Мрежата
Библиографии
...

Корици 6