Милий Езьорски
Аристоник

Автор
Милий Езьорски
Заглавие
Аристоник
Подзаглавие
Историческа повест
Тип
повест
Език
български
Категория
Исторически романи и повести
Жанр
Историческа проза
Теми
Четиво за тийнейджъри (юноши)
Преводач
Хенри Левенсон
Език, от който е преведено
руски
Редактор
Люба Мутафова
Художествен редактор
Стоян Атанасов
Технически редактор
Никола Котов
Коректор
Ана Ацева
Оформление на корица
Стоян Атанасов
Издател
Издателство на ЦК на ДСНМ „Народна младеж“
Град на издателя
София
Година на издаване
1966
Печатница
Държавен полиграфически комбинат „Димитър Благоев“
Други полета
Рисунка: Ю. Трузе
Корица: Стоян Атанасов
Предназначено: За средните и горните класове
Авторски коли: 19
Цена 1955 год.: 4,85 + 1,50=6,35 лв.
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
30.I.1956
Печатни коли
13
Формат
1/16 от 59/84
Поръчка
З8
Брой страници
208
Тираж
8000
Подвързия
твърда
Цена
6,35 лв.
УДК
882-93-32
Анотация
Аристоник, героят от повестта на Езьорски, е историческо лице. Той живял в Пергам (Мала Азия), бил син на пергамския цар Евмен II и на една робиня. В 132 г. пр. н. е., застанал начело на въстанието на робите, Аристоник обявил всички роби за свободни и нарекъл привържениците си хелиополити, т. е. граждани на слънчевата държава. Името „хелиополити“ било взето от един популярен по онова време роман, от който Аристоник се повлиял и при формиране на политическите си възгледи.
Войските на Аристоник се състояли главно от роби и освободени роби. В продължение на две години (132—130 г. пр. н. е.) римляните не успявали да се справят с въстанието, макар че били подпомагани от малоазиатските гръцки градове и от някои царе, които се опасявали да не би въстанието да се прехвърли и на тяхна територия;
Аристоник се защищавал отчаяно и в 130 г. пр. н. е. разбил консула Публий Лициний Крас, който обсаждал град Левки и който загинал в това сражение. Но силите на Аристоник били изчерпани и приемникът на Крас разбил въстаниците при Стратоникея (129 г.). Аристоник бил пленен и пратен в Рим, където бил удушен в затвора.
Историческата повест „Аристоник“ е предназначена за учениците от V и VI кл. на общообразователните училища, които изучават тази материя.
Информация за автора
Милий Езьорски е роден през 1891 година в украинския град Изяслав в семейството на служащ. През време на учението си обръща голямо внимание на класическите и новите езици. Участвува в гражданската война, а след свършването й работи като счетоводител в съветски учреждения.
Започва да пише рано, още от ученическа скамейка, отначало — стихове, после — проза. Но със системна литературна работа се залавя през 1928 година. Оттогава до днес са издадени следните негови романи: „Самоеди“ — трилогия, „Белооките фини“ и „Четирите юзди на слънцето“. Тия романи са оценени положително от Максим Горки в статията му „За литературата“.
От историческите романи на Езьорски най-значителни са: „Власт и народ“, епопея за гражданските войни на римляните в четири тома: „Гракхите“, „Марий и Сула“, „Триумвири“ и „Краят на републиката“, както и повестите „Димитри Донски“ и „Аристоник“.
В последно време Милий Езьорски подготвя за преиздаване четирилогията „Власт и народ“. През настоящата година ще бъде отпечатана историческата му повест „Силата на земята“.
Съдържание
Аристоник — стр. 5
Послеслов — стр. 203
Биографични бележки за автора — стр. 205
Бележки
Информацията за автора и анотацията са копирани от съответните части от „Биографични бележки за автора“ на стр. 205–206.
Няма посочен автор на този текст.
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Школьная библиотека
Милий, Езерский
АРИСТОНИК
Историческая повесть
Детгиз
Москва 1953 Ленинград
Тираж 100,000 экз.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Виж „Връзки в Мрежата“:
УДК: 882-93-32 - COBISS
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 3