Тодорка Николова, Силвия Гърневска, Светла Ананиева, Валентин Ананиев
Книга за учителя

Записът е непълен.

Автор
Тодорка Николова, Силвия Гърневска, Светла Ананиева, Валентин Ананиев
Заглавие
Книга за учителя
Подзаглавие
Технологии и предприемачество за 6. клас
Тип
учебно помагало
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
технологии и предприемачество, шести клас

Редактор
Валентин Ананиев
Художник
Живко Рухов
Коректор
Зоряна Стоянова
Оформление на корица
Живко Рухов
Компютърна обработка
Живко Рухов

Издател
„Бит и техника“
Град на издателя
Варна
Година на издаване
2017
Други полета
Пълни имена и звания на авторите: доц. д-р инж. Тодорка Николова Николова; гл. ас. д-р инж. Силвия Маркова Гърневска; инж. Светла Костова Ананиева; инж. Валентин Георгиев Ананиев
Пълно име на художника: Живко Иванов Рухов

Наименование на издателството: Издателство „Бит и техника“ ООД

Електронни учебници на Издателство Бит и Техника: http://www.e-uchebnici.com/
http://www.bititechnika.com

Носител
цифров
Печатни коли
12
Формат
60×90/8
С илюстрации
да

ISBN
978-954-9412- 82-6

Съдържание
Въведение        … 5
Нормативна база за обучението по учебния предмет технологии и предприемачество
Особености на учебното съдържание
Очаквани резултати от обучението по технологии и предприемачество в края на класа
Методически насоки за организиране на обучението по технологии и предприемачество          … 8
Структура на учебника
Структура на урока
Материално-техническо осигуряване
Примерно годишно разпределение за шести клас (в средата на книжното тяло)
1. ПРОЕКТИРАНЕ И КОНСТРУИРАНЕ         … 13
Изобразяване на обекти с вътрешни повърхнини         … 13
Изобразяване на разрези и сечения
Качество на продуктите и ергономия        … 15
Качество на изделията
2. ТЕХНИКА        … 19
Енергията в бита          … 20
Енергийни разходи и жилищни инсталации
Електрическите инсталации в бита          … 22
Енергийни разходи и жилищни инсталации
Работа с пробивна машина         … 25
Обработваща техника
3. ТЕХНОЛОГИИ        … 27
Неразглобяеми съединения в метални изделия         … 28
Съединяване на детайли
Форми и свойства на метални материали        … 30
Изработване на изделия от метални материали
Конструкция и технология за изработване на метални изделия          … 32
Изработване на изделия от метални материали
Комбиниране на материали в изделията         … 34
Изработване на изделия чрез комбиниране на материали
Технология на храната         … 37
Приготвяне на ястия чрез пържене и задушаване
4. КОМУНИКАЦИИ И КОНТРОЛ        …. 39
Измерване и отчитане на енергийните разходи у дома … 39
Дигитални средства за контрол
Сигнални инсталации в жилището        …. 41
Сигнална и охранителна инсталация
5. ИКОНОМИКА         … 44
Трудът на хората        …. 44
Специализация и разделение на труда
Бизнесът и парите         … 46
Себестойност и цена на продукцията
Домашна икономика        … 48
Бюджет
Предприемачески бизнес         … 51
Предприемачество
6. ПРИРОДАТА В ДОМА         … 54
В градината         … 55
Отглеждане на плодове и зеленчуци
Отглеждане на домашни животни         … 58
Отглеждане на животни в малки ферми
Бизнесът на село         … 59
Отглеждане на животни в малка ферма
ОБОБЩЕНИЕ         … 61
Литература … 64
Бележки
В учебника са използвани изображения от www.shutterstock.com и снимковата банка на „Бит и техника“ ООД.

Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на

Източници
http://www.bititechnika.com/uploads/downloads/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%A2%D0%9F%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81.pdf
...

Корици 2