Козма Прутков
Пух и перушина

Автор
Козма Прутков
Заглавие
Пух и перушина
Подзаглавие
Избрани съчинения
Издателска поредица
Библиотека „Панорама“ №30
Подпоредица
Серия „Поезия“ №3
Други автори
Иван Николов (предговор)
Тип
сборник
Националност
руска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Хумор и сатира
Жанр
Класическа проза (ХIX век)
Теми
Руска класика
Преводач
Иван Николов
Език, от който е преведено
руски
Редактор
Марко Ганчев
Художник
Владислав Паскалев
Художествен редактор
Ясен Васев
Технически редактор
Александър Димитров
Рецензент
Иван Цветков
Коректор
Евгения Кръстанова, Величка Герова
Издател
Издателство „Народна култура“
Град на издателя
София
Година на издаване
1975
Адрес на издателя
ул. „Гаврил Генов“ № 4
Печат
ДПК „Димитър Благоев“ — София. ул. „Н. Ракитин“ 2
Други полета
Библиотека „Панорама“ 30-II-3
Носител
хартия
Литературна група
IV
Дадена за набор/печат
5.I.1975
Подписана за печат
10.X.1975
Излязла от печат
20.X.1975
Печатни коли
14 1/2
Издателски коли
7,59
Формат
70×90/32
Брой страници
232
Тираж
10 125
Подвързия
мека
Цена
1 лв.
УДК
882-7
Анотация
Чистата художественост сега привлича общото внимание единствено само в творенията на Козма Прутков…
… И всички тези аморосо, фарниенте, вечери и деви — с облаци, луна, славеи и ручеи — изчезват от само себе си.
—Н. А. Добролюбов

Говоря истината, в името Косьма.
мелодия от космоса звучи сама.
—Ф. Л. Сологуб
Съдържание
Никой не може да обхване необхватното — Иван Николов — стр. 9                
В ЧАСОВЕ НА ОТДИХ
Предисловие на Козма Прутков — стр. 15
СТИХОТВОРЕНИЯ
Моят портрет — стр. 19
Теменужки и двуколка — стр. 20
Честолюбие — стр. 21
Кондуктор и паяк, стр — 22
Пътуване до Кронщад — стр. 23
Моето вдъхновение — стр. 25
Юнкер Шмид — стр. 26
Разочарование — стр. 27
Червей и попадия — стр. 29
Желанията на поета — стр. 30
Спомен от миналото — стр. 31.
Разни вкусове — стр. 32
Писмо от Коринт — стр. 33
В албума на една красива чужденка — стр. 34
Обсадата на Памба, стр. 35
Шия — стр. 37
Катерина — стр. 38
Немска балада — стр. 3?
Философ в банята — стр. 40
Новогръцка песен — стр. 41
В албума на N. N. — стр. 43
Есен — стр. 44
Желание да бъда испанец — стр. 45
Към древногръцката старица… — стр. 48
Овчар, мляко и читател — стр. 49
Моят сън — стр. 50
Към тълпата — стр. 52
Завръщане от Кронщад — стр. 53
Към приятелите — след моята женитба — стр. 55
От Козма Прутков — към читателя… — стр. 56
Предсмъртно — стр. 58
Необходимо обяснение — стр. 59
ВОЕННИ АФОРИЗМИ — стр. 61
ЦЕРЕМОНИАЛ… — стр. 73
ПЛОДОВЕ НА РАЗМИСЪЛ — стр. 86
ПРОЕКТ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕДИНОМИСЛИЕ В РУСИЯ — стр. 112
ИЗВАДКИ ОТ ЗАПИСКИТЕ НА МОЯ ДЯДО
Предисловие на Козма Прутков — стр. 119
ИСТОРИЧЕСКИ МАТЕРИАЛИ НА ФЕДОТ КУЗМИЧ ПРУТКОВ (ДЯДО)
Увод на стареца — стр. 121
Подходящият отговор на готвача — стр. 122
Милордовите привила — стр. 123
Кое към кое е прикрепено — стр. 124
Отговорът на един италийски старец — стр. 125
Най-доброто средство в такъв случай — стр. 126
Неуместно приветствие, люто наказано — стр. 127
Колко е голяма разликата, стр. 128
Тихо и силно — стр. 129
Опасността трябва да се помни — стр. 130
Напразно удържана дима — стр. 131
Недосетливият твърдоглавец — стр. 132
Когато изгубиш мярка — стр. 133
Никой не може да обхване необхватното — стр. 136
Злоумишлено използувана послсвица — стр. 137
И великите хора понякога са недосетливи — стр. 138
Учен на лов — стр. 139
И оскъдните астрономически копнения могат да окажат на царедворците голяма услуга — стр. 140
Двама дружни генерали — стр. 141
Bиди се, и в древността голяма склонност към писане са имали и в измамничество често са се упражнявали — стр. 142
ДРАМАТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Спор на древногръцки философи за изящното — стр. 145
Предисловие към творенията на моя баща — стр. 152
Черепослов, сиреч Френолог — стр. 154
Родство на световните сипи — стр. 174
Тържество на добродетелта — стр. 184
ПРИЛОЖЕНИЯ
Кратък некролог на Козма Прутков — стр. 203
Простуда — стр. 207
Сестра си с шпората одораскал… — стр. 208
Извивки, от моя дневник на село — стр. 209
Когато намерих гвоздей зад сайванта — стр. 211
От оня свят — стр. 213
Посмъртно произведение на Козма Прутков — стр. 229
Бележки
Козма Прутков — псевдоним на групата А. К. Толстой и Алексей, Владимир и Александър Жемчужникови, 1850 — 1870 г.
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Сочинения
КОЗЬМЫ ПРУТКОВА
Государственное издательство художественной литературы
Мосва, 1961 г.
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Козма Прутков — псевдоним на групата А. К. Толстой и Алексей, Владимир и Александър Жемчужникови, 1850 - 1870 г. — COBISS.
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2