В. Петров, Н. Георгиева, И. Тодорова
Информационни технологии за 7. клас

Автор
В. Петров, Н. Георгиева, И. Тодорова
Заглавие
Информационни технологии за 7. клас
Алтернативно заглавие
Информационни технологии за седми клас
Тип
Учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
седми клас
Редактор
Валентина Арабаджиева
Художник
Симеон Кръстев
Технически редактор
Мариана Веселинова
Коректор
Румяна Стефанова
Компютърна обработка
Петър Добрев
Предпечатна подготовка
Петър Добрев
Издател
Издателска къща „Анубис“ ООД
Град на издателя
София
Година на издаване
2018
Адрес на издателя
1124, ул. „Младен Павлов“ №1
Други полета
Пълни имена на авторите: Владимир Иванов Петров; Нели Йорданова Георгиева; Иванка Вълчева Тодорова
Графичен дизайн: Петър Петров Добрев
Корица: Симеон Софрониев Кръстев
В изданието са използвани изображения от Shutterstock.com и Wikipedia (лиценз Public Domain).
Адрес на издателството според хартиения екземпляр: 1574, ул. „Никола Тесла“ №5, BSR 2, ет. 4
тел. 02/9443503; 02/9441643
e-mail: [email protected]
Носител
хартия и цифров
Печатни коли
10
Формат
60×90/8
Брой страници
80
Подвързия
мека
С илюстрации
да
ISBN
978-619-215-200-0
УДК
373.3.016:004(075.2)
Съдържание
Компютърна система и защита на данните в нея
        1. Основни технически параметри на компонентите на компютърната система / 6
        2. Упражнение / 10
        3. Средства и методи за защита на информация / 11
        4. Използване на антивирусни програми / 14
Компютърна текстообработка
        5. Въвеждане на текст, съдържащ специални знаци и символи / 16
        6. Прехвърляне на данни между няколко текстови документа / 19
        7. Създаване, оформяне и редактиране на таблици със средствата на текстообработваща програма / 22
        8. Упражнение / 26
Обработка на таблични данни
        9. Проектиране, създаване и форматиране на електронна таблица / 28
        10. Основни операции с клетки и области в електронна таблица / 31
        11. Сортиране на данни по зададени критерии. Търсене и замяна на данни / 34
        12. Упражнение / 37
        13. Основни типове диаграми. Графична интерпретация на данните. Копиране на диаграма в отделен лист в таблицата / 39
        14. Упражнение / 42
        15. Отпечатване на таблица и на отделни части от нея / 44
        16. Обобщение / 46
Звукова и видеоинформация
        17. Създаване на видеоклип, съдържащ графична и звукова информация / 48
        18. Упражнение / 52
Компютърна презентация
        19. Създаване на компютърна презентация с вграждане на звукови и видеообекти / 54
        20. Използване на диаграми, графики, графични схеми и таблици в презентация / 57
        21. Упражнение / 60
        22. Запазване на презентация в различни файлови формати / 62
        23. Представяне на презентация пред публика / 64
Работа по проект
        24. Основни правила, фази и дейности при разработване на проект / 66
        25. Използване на интернет и други източници на информация и ресурси за нуждите на конкретен проект. Зачитане на авторските права на готовите материали / 68
        26. Работа по проект / 71
        27. Защита на проект / 73
Интернет
        28. Социални мрежи и защита на личната неприкосновеност / 74
        29. Обобщение / 78
Бележки
ИК „Анубис“, издателство „Булвест 2000“ и издателство Клет България предоставят безплатен достъп за родители и ученици до електронно четимите учебници според изискванията на Министерството на образованието и науката.
За регистрацията не е нужен код.
https://www.anubis-bulvest.com/%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8
(Тази информация на сайта на издателството е променена към м. февруари 2021 г.)

Електронно четимият учебник е електронно копие на печатния учебник и Не съдържа допълнителна информация и материали. Електронно четимите учебници от 1. до 7. клас са БЕЗПЛАТНИ.

IZZI e модерна среда за провеждане на онлайн обучение и самоподготовка. По-бързо, по-успешно и по-лесно учене с помощта на много интерактивни материали, тестови задачи, видео и аудио, симулации, анимации, панорами, изображения, галерии и мултимедия. Всички материали са достъпни безплатно.

Електронният учебник, както и електронно четимият, е електронно копие на печатния учебник, но обогатен с допълнителни интерактивни материали.

[Край на информацията от сайта към месец февруари 2021 г. https://sales.anubis-bulvest.com/parents/eReadableOnline]

Издателският pdf файл съдържа всички страници от хартиеното издание, с изключение на стр. 1. Съответствието до страница с № 80 е пълно. Без текстов слой. Следващите страници от pdf файла се отнасят до допълнителни материали към електронния учебник,
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Източници
УДК: COBISS
Връзки в Мрежата
Издателства Библиографии
Промени

Корици 2