Симеон Д. Симеонов
Совите — наши тайнствени приятели

Автор
Симеон Д. Симеонов
Заглавие
Совите — наши тайнствени приятели
Тип
научнопопулярен текст
Националност
българска
Език
български
Категория
Научнопопулярна литература
Жанр
Биология, орнитология
Теми
Природа и животни, птици
Редактор
Е. Симеонова
Художник
Г. Пчеларов
Художествен редактор
Е. Станкулов
Технически редактор
В. Андронова
Коректор
Л. Тасева
Оформление на корица
Н. Цачев
Издател
Издателство на Българската академия на науките
Град на издателя
София
Година на издаване
1988
Печат
на Издателството на БАН, 1113 София, ул. „Акад. Г. Бончев“ бл. 6
Други полета
С пълни авторски права:
Симеон Димитров Симеонов, 1988

с/о Jusautor, Sofia

(Доц. Симеон Димитров Симеонов, к. б. н.
Българска академия на науките — Институт по зоология)
Носител
хартия
Дадена за набор/печат
17. XII. 1987
Подписана за печат
13. VI. 1988
Излязла от печат
30. VII. 1988
Печатни коли
9,75
Издателски коли
9,10
УИК
8,89
Формат
60×84/16
Код / Тематичен номер
28/ 9532722211/ 2540-20-88
Номер
59
Поръчка
115
Издателски №
11302
Брой страници
152
Тираж
10000
Подвързия
мека
Цена
1,26 лв.
С илюстрации
да
УДК
598.9
Анотация
В книгата увлекателно и достъпно се разказва за широко разпространените суеверия, поверия и символи, свързани с тайнствените нощни птици — совите. Любознателният читател ще научи много интересни и малко познати факти за тях, приспособленията им за живот, които ги правят незаменими помощници на хората в трудната борба с мишевидните гризачи. Не остава извън вниманието и въпросът за еволюцията на совите и техните близки родствени връзки с други групи птици. За първи път в нашата литература се разказва за разнообразния им начин на живот по различни части на света и се дава пълният видов състав на совите. По-значително внимание е отделено на видовете, които обитават Европа, а за обитаващите нашата страна се съобщават нови интересни факти. Описани са много начини за защита и привличане на совите.

Със своето интересно съдържание и увлекателен стил книгата е адресирана към биолози, агрономи, лесовъди, ловци, ученици, туристи и други природолюбители.
Съдържание
1. Увод / 5
2. Суеверия, поверия, символи / 7
3. Еволюция и родствени връзки с други птици / 15
4. Видов състав на разр. Strigiformes — совоподобни / 20
5. Таблица за определяне на родовете и видовете сови в България / 25
6. Систематичен преглед / 27
7. Приспособления за живот / 101
8. Погадките, интересно и полезно биологично приспособление / 115
9. Таблица за определяне на погадките на совите в България / 118
10. Защита и привличане / 123

Литература / 141
Азбучен показалец на българските наименования на различните таксони сови / 144
Азбучен показалец на латинските наименования на различните таксони сови / 147
Въведено от
Ripcho
Завършено от
debora
Създадено на
Обновено на
Източници
- COBISS
УДК: 598.9
Връзки в Мрежата
Библиотеки Книжарници
Промени

Корици 2