Мариана Везнева
Свръхсетивно познание

Автор
Мариана Везнева
Заглавие
Свръхсетивно познание
Издателска поредица
Тайната школа №1
Други автори
Стоян Марев (предговор)
Тип
разни
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
четвърто (допълнено)
Категория
Езотерика и астрология
Жанр
Парапсихология
Теми
Окултизъм

Художник
Александър Лудколев
Рецензент
н.с. I ст. инж. Спас Данаилов
Стилов редактор
Иван Везнев
Предпечатна подготовка
„Валдекс“ ООД

Издател
Откровение
Град на издателя
София
Година на издаване
2000
Адрес на издателя
ул. „Григор Пърличев“ 3
Печатница
„Полипринт“

Носител
хартия
Брой страници
300
Подвързия
мека
Цена
7,00 лв.
С илюстрации
да

ISBN
954-90004-5-1
УДК
159.961

Анотация
В книгата е направено обобщение върху свръхсетивните способности на човека и върху телепатията като универсален космически език. Систематизирано са описани действителни случаи с ясновидци в България. Изложена е силно интригуваща информация, получена от авторката и съдържаща отговори на големите въпроси за Произхода, Еволюцията и оцеляването на цивилизацията.
За първи път в света е предадено езотеричното значение в Откровението на Свети Кирил — Глаголицата и най-ясно е изтълкувано Откровението на Свети Йоан — Апокалипсиса. А с разкриване на Посланието от космическа снимка на Земята се дава нова насока в търсенето на сигнали от Висши цивилизации.
Голяма част от представената информация е уникална. Яснотата на изложението я прави достъпна за широк кръг читатели.
Съдържание
Благодарности / 5
За авторката Мариана Везнева и нейната поредица „Тайната школа“ / 6
Предговор към четвъртото издание / 17

Въведение / 19
Първа част. Свръхсетивните и познанието / 23
Втора част. Действителни случаи / 67
Трета част. Телепатични послания / 111
Заключение / 278
Коментари / 279

На вниманието на читателите / 287
Списък на илюстрациите / 296
Бележки
Списък на изданията според COBISS:
1. издание от 1991 г. — Унив. изд. „Св. Климент Охридски“
2. издание от 1995 г. — изд. „Откровение“
3. издание от 1998 г. — изд. „Откровение“

Въведено от
vesi_libra
Създадено на
Обновено на

Връзки в Мрежата
Библиографии Енциклопедии Лични сайтове Книжарници
...

Сканирани страници