Брус Липтън, Стив Баерман
Спонтанна еволюция

Автор
Брус Липтън, Стив Баерман
Заглавие
Спонтанна еволюция
Подзаглавие
Положителното бъдеще е достижимо
Националност
американска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Природоматематически науки

Преводач
Румяна Автанска
Година на превод
2013
Редактор
Милена Попова
Коректор
Людмила Петрова
Оформление на корица
Деница Трифонова
Компютърна обработка
Андрей Козарев
Предпечатна подготовка
„Изток-Запад“

Издател
„Изток-Запад“
Град на издателя
София
Година на издаване
2013
Адрес на издателя
бул."Цариградско шосе" №51
Печатница
„Изток-Запад“

Носител
хартия
Дадена за набор/печат
март 2013
Излязла от печат
април 2013
Печатни коли
33
Формат
16/60/90
Брой страници
528
Подвързия
мека
Цена
24.90

ISBN
978-619-152-188-3

Анотация
Според конвенционалната теория на Чарлз Дарвин еволюцията е много бавен и постепенен процес, отнемащ милиони години, докато се проявят еволюционните трансформации при видовете. Новите научни открития показват, че в действителност еволюцията се състои от дълги периоди на застой, прекъсвани от внезапни, драстични промени. Тези катаклизми са емблематичните моменти в хода на еволюцията и водят до появата на чисто нови форми на живот.
В предишната ми книга — „Биология на убежденията“ — показах как отношението и емоциите ни контролират физиологията, биологията и проявлението на гените ни, как личните убеждения се отразяват върху реалността. Само че има нещо по-съществено, което трябва да се знае: колективните вярвания на една културна общност или общество също оказват влияние върху биологията и поведението ни.
Обществото започва да осъзнава, че настоящите ни колективни убеждения са пагубни и че светът е в сериозна опасност. Ето защо сметнах, че е време хората да научат за това как новата биология и други прозрения от света на науката могат да бъдат приложени към обществените схващания и да ни помогнат да се справим със застрашителните ситуации, пред които сме изправени днес. За да бъде това послание разбрано, приятелят ми Стив Баерман добави примери за това как социалната структура, политиката и икономиката се намесват безцеремонно в биологията ни.
Едновременно с това велико проникновение осъзнаваме, че старият поглед върху света, досегашните убеждения и разсъждения няма да ни помогнат да облекчим ситуацията и да преминем в нов етап. Тук е заложено на карта оцеляването ни. Трябва ни нов модел на поведение. Трябва ни спонтанна еволюция!
Брус Липтън
Съдържание
Съдържание . . . 5
Предговор. Защо написахме тази книга . . . 7
Въведение. Една вселенска любовна история . . . 11
Встъпление. Спонтанна ремисия . . . 17
Първа част. Ами ако всичко, което знаете, е погрешно? . . . 25
. . . Първа глава. Ще го видя, ако повярвам . . . 31
. . . Втора глава. Локално действие… Глобално развитие . . . 59
. . . Трета глава. Нов прочит на старата история . . . 81
. . . Четвърта глава. Преоткриването на Америка . . . 111
Втора част. Четирите апокалиптични мита-представи . . . 135
. . . Пета глава. Първи мит-представа: само материята има значение . . . 143
. . . Шеста глава. Втори мит-представа: оцелява най-силният . . . 165
. . . Седма глава. Трети мит: всичко е в гените . . . 189
. . . Осма глава. Четвърти мит-представа: еволюцията е случайна . . . 211
. . . Девета глава. Проблеми при свръзката . . . 237
. . . Десета глава. Вразумяването . . . 277
Трета част. Да сменим пазача и да огледаме градината наново . . . 293
. . . Единадесета глава. Фракталната еволюция . . . 307
. . . Дванадесета глава. Време е да идем на добър психоаналитик . . . 345
. . . Тринадесета глава. Единственото предложение . . . 379
. . . Четиринадесета глава. Здрава общност . . . 409
. . . Петнадесета глава. Как да излекуваме политическото тяло . . . 437
. . . Шестнадесета глава. Една чисто нова история . . . 471
Благодарности . . . 499
Методи и промяна на убежденията . . . 502
За илюстрацията на четвърта корица . . . 505
За авторите . . . 506
Бележки . . . 507
Бележки за изданието, от което е направен преводът
Bruce H. Lipton, Ph.D
Steve Bhaeerman
Spontaneous Evolution
Hay House, Inc.
2009

Въведено от
Еми
Създадено на
Обновено на

Връзки в Мрежата
Издателства Книжарници
...

Корици 2