Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Христова
Математика за 7. клас

Автор
Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Христова
Заглавие
Математика за 7. клас
Алтернативно заглавие
Математика за седми клас
Тип
учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Теми
математика, седми клас
Редактор
Снежинка Матакиева
Художник
Лало Николов
Художествен редактор
Вихра Янчева
Технически редактор
Мариана Димитрова
Рецензент
Елена Маринова, Румяна Блянгова
Коректор
Жана Ганчева
Компютърна обработка
Атанас Василев
Издател
„Просвета Плюс“ ЕООД
Град на издателя
София
Година на издаване
2018
Адрес на издателя
1618, ул. „Земеделска“ № 2
Печат
„Дедракс“АД — София
Други полета
Авторите с научни титли и трите им имена: доц. д-р Юлия Димитрова Нинова; Снежинка Димитрова Матакиева; Николай Владимиров Райков; Тинка Иванова Бонина-Христова

В учебника са използвани снимки от „Shutterstock“

Антония Михайлова Мечкуева — художник на поредицата на корица, 2018 г.
Лало Николаев Николов — художник на корицата, 2018 г.
Атанас Веселинов Василев — художник на графичния дизайн, 2007 г.
Носител
цифров
Печатни коли
36
Издателски коли
36
Формат
60×90/8
Код / Тематичен номер
10703208083
Брой страници
288
Подвързия
мека (за аналогичния хартиен вариант)
С илюстрации
да
ISBN
978-619-222-177-5
Съдържание
НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР
1. Рационални числа. Сравняване. Действия / 8
2. Рационални числа. Действия с рационални числа / 10
3. Пропорции. Разчитане на данни,
представени чрез диаграми и графики / 12
4. Геометрични фигури / 14
5. Геометрични тела / 16
6. Числови равенства. Уравнения от вида а . x + b = 0 / 18
7. Общи задачи / 20
ЦЕЛИ ИЗРАЗИ
8. Рационален израз. Променливи и постоянни величини / 22
9. Числена стойност на израз / 24
10. Цели изрази. Упражнение / 26
11. Едночлен. Нормален вид на едночлен / 28
12. Събиране и изваждане на едночлени. Подобни едночлени / 30
13. Умножение, степенуване и деление на едночлени / 32
14. Общи задачи / 34
15. Многочлен. Нормален вид на многочлен / 36
16. Многочлен. Нормален вид на многочлен. Продължение / 38
17. Събиране и изваждане на многочлени / 40
18. Умножение на многочлен с едночлен / 42
19. Умножение на многочлен с многочлен / 44
20. Общи задачи / 46
21. Тъждествени изрази / 48
22. Тъждествата (a ± b)² = a² ± 2ab + b² / 50
23. Тъждествата (a ± b)² = a² ± 2ab + b². Упражнение / 52
24. Тъждествата (a ± b)³ = a³ ± 3a²b + 3ab² ± b³ / 54
25. Тъждеството (a + b)(a — b) = a² — b² / 56
26. Тъждествата (a ± b)(a² ab + b²) = a³ ± b³ / 58
27. Формули за съкратено умножение. Приложение / 60
28. Общи задачи / 62
29. Разлагане на многочлени на множители чрез изнасяне на общ множител / 64
30. Разлагане чрез формулите за съкратено умножение / 66
31. Разлагане чрез формулите за съкратено умножение. Продължение / 68
32. Разлагане чрез групиране / 70
33. Разлагане чрез комбинирано използване на различни методи / 72
34. Общи задачи / 74
35. Тъждествено преобразуване на изрази. Приложения / 76
36. Цели изрази. Обобщение / 78
37. Общи задачи / 80
УРАВНЕНИЯ
38. Линейни уравнения / 84
39. Еквивалентни уравнения / 86
40. Еквивалентни уравнения. Упражнение / 88
41. Уравнението (ax + b)(cx + d) = 0 / 90
42. Уравнението (ax + b)(cx + d) = 0. Упражнение / 92
43. Уравнението |ax + b| = c / 94
44. Уравнения, свеждащи се до линейни / 96
45. Моделиране с линейни уравнения / 98
46. Моделиране с линейни уравнения. Продължение / 100
47. Задачи от движение / 102
48. Задачи от движение. Продължение / 104
49. Задачи от работа / 106
50. Задачи от работа. Продължение / 108
51. Задачи от капитал / 110
52. Задачи от смеси и сплави / 112
53. Линейни уравнения. Обобщение / 114
54. Общи задачи / 116
ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ
55. Въведение в геометрията / 120
56. Основни геометрични фигури и построения
/ 122
57. Основни геометрични фигури.
Продължение / 124
58. Основни геометрични фигури и построения.
Продължение / 126
59. Основни геометрични построения.
Продължение / 128
60. Съседни ъгли, противоположни ъгли / 130
61. Перпендикулярни прави / 132
62. Ъгли, получени при пресичането на две
прави с трета / 134
63. Признак за успоредност на две прави / 136
64. Аксиома за успоредните прави / 138
65. Свойства на успоредните прави / 140
66. Свойства и признаци на успоредните прави.
Упражнение / 142
67. Общи задачи / 144
68. Триъгълник / 146
69. Сбор на ъглите в триъгълник / 148
70. Сбор на ъглите в триъгълник. Упражнение / 150
71. Външен ъгъл на триъгълник / 152
72. Основни геометрични фигури. Обобщение / 154
73. Общи задачи / 156
ЕДНАКВИ ТРИЪГЪЛНИЦИ
74. Еднакви триъгълници / 160
75. Първи признак за еднаквост на триъгълници / 162
76. Втори признак за еднаквост на триъгълници / 164
77. Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник / 166
78. Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник. Продължение / 168
79. Симетрала на отсечка / 170
80. Построяване на симетрала на дадена отсечка / 172
81. Трети признак за еднаквост на триъгълници / 174
82. Общи задачи / 176
83. Перпендикуляр от точка до права / 178
84. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30° / 180
85. Медиана към хипотенузата в правоъгълен триъгълник / 182
86. Признак за еднаквост на два правоъгълни триъгълника / 184
87. Ъглополовяща на ъгъл / 186
88. Построяване на ъглополовяща на даден ъгъл / 188
89. Височина, ъглополовяща и медиана в равнобедрен триъгълник / 190
90. Общи задачи / 192
91. Eднакви триъгълници. Обобщение / 194
92. Общи задачи / 196
НЕРАВЕНСТВА
93. Числови неравенства. Свойства /200
94. Числови неравенства. Свойства. Продължение / 202
95. Линейно неравенство с едно неизвестно / 204
96. Еквивалентни неравенства / 206
97. Линейно неравенство с едно неизвестно. Продължение / 208
98. Представяне решенията на линейно неравенство с числови интервали и графично върху числова ос / 210
99. Неравенства, свеждащи се до линейни / 212
100. Приложение на линейните неравенства /214
101. Общи задачи / 216
102. Неравенства между страни и ъгли в триъгълника / 218
103. Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Продължение / 220
104. Неравенство на триъгълника / 222
105. Общи задачи / 224
106. Неравенства. Oбобщение / 226
107. Общи задачи / 228
УСПОРЕДНИК
108. Успоредник. Свойства / 232
109. Успоредник. Свойства. Продължение /234
110. Признаци за успоредник / 236
111. Признаци за успоредник. Продължение / 238
112. Общи задачи / 240
113. Правоъгълник / 242
114. Ромб / 244
115. Квадрат / 246
116. Общи задачи / 248
117. Успоредник. Обобщение / 250
118. Общи задачи / 251
ЕЛЕМЕНТИ ОТ ВЕРОЯТНОСТИ И СТАТИСТИКА
119. Организиране и представяне на данни. Построяване и интерпретиране на кръгови диаграми / 254
120. Задачи от вероятност на събития / 256
121. Елементи от вероятности и статистика. Обобщение / 258
122. Общи задачи / 260
ПОСТРОЕНИЯ С ЛИНИЯ И ПЕРГЕЛ
123. Построяване на триъгълник / 264
124. Построяване на триъгълник. Продължение / 266
125. Построяване на успоредник/ 268
126. Построения с линия и пергел. Обобщение / 270
127. Общи задачи / 271
ГОДИШЕН ПРЕГОВОР
128. Цели изрази / 274
129. Уравнения / 275
130. Основни геометрични фигури / 276
131. Еднакви триъгълници / 278
132. Неравенства / 280
133. Успоредник / 282
ОТГОВОРИ
Бележки
Издателски файл pdf с текст с пълен брой страници.
Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Издателства

Корици 2