Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Христова
Математика за 7. клас

Записът е непълен.

Автор
Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Христова
Заглавие
Математика за 7. клас
Алтернативно заглавие
Математика за седми клас
Тип
учебник
Националност
българска
Език
български
Категория
Учебна литература
Теми
математика, седми клас


Издател
„Просвета Плюс“ ЕООД
Град на издателя
София
Година на издаване
2018
Адрес на издателя
1618, ул. „Земеделска“ № 2
Други полета
Авторите с научни титли и трите им имена: доц. д-р Юлия Димитрова Нинова; Снежинка Димитрова Матакиева; Николай Владимиров Райков; Тинка Иванова Бонина-Христова

Носител
цифров
Подвързия
мека
С илюстрации
да


Съдържание
НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР
1. Рационални числа. Сравняване. Действия / 8
2. Рационални числа. Действия с рационални числа / 10
3. Пропорции. Разчитане на данни,
представени чрез диаграми и графики / 12
4. Геометрични фигури / 14
5. Геометрични тела / 16
6. Числови равенства. Уравнения от вида а . x + b = 0 / 18
7. Общи задачи / 20
ЦЕЛИ ИЗРАЗИ
8. Рационален израз. Променливи и постоянни величини / 22
9. Числена стойност на израз / 24
10. Цели изрази. Упражнение / 26
11. Едночлен. Нормален вид на едночлен / 28
12. Събиране и изваждане на едночлени. Подобни едночлени / 30
13. Умножение, степенуване и деление на едночлени / 32
14. Общи задачи / 34
15. Многочлен. Нормален вид на многочлен / 36
16. Многочлен. Нормален вид на многочлен. Продължение / 38
17. Събиране и изваждане на многочлени / 40
18. Умножение на многочлен с едночлен / 42
19. Умножение на многочлен с многочлен / 44
20. Общи задачи / 46
21. Тъждествени изрази / 48
22. Тъждествата (a ± b)² = a² ± 2ab + b² / 50
23. Тъждествата (a ± b)² = a² ± 2ab + b². Упражнение / 52
24. Тъждествата (a ± b)³ = a³ ± 3a²b + 3ab² ± b³ / 54
25. Тъждеството (a + b)(a — b) = a² — b² / 56
26. Тъждествата (a ± b)(a² ab + b²) = a³ ± b³ / 58
27. Формули за съкратено умножение. Приложение / 60
28. Общи задачи / 62
29. Разлагане на многочлени на множители чрез изнасяне на общ множител / 64
30. Разлагане чрез формулите за съкратено умножение / 66
31. Разлагане чрез формулите за съкратено умножение. Продължение / 68
32. Разлагане чрез групиране / 70
33. Разлагане чрез комбинирано използване на различни методи / 72
34. Общи задачи / 74
35. Тъждествено преобразуване на изрази. Приложения / 76
36. Цели изрази. Обобщение / 78
37. Общи задачи / 80
УРАВНЕНИЯ
38. Линейни уравнения / 84
39. Еквивалентни уравнения / 86
40. Еквивалентни уравнения. Упражнение / 88
41. Уравнението (ax + b)(cx + d) = 0 / 90
42. Уравнението (ax + b)(cx + d) = 0. Упражнение / 92
43. Уравнението |ax + b| = c / 94
44. Уравнения, свеждащи се до линейни / 96
45. Моделиране с линейни уравнения / 98
46. Моделиране с линейни уравнения. Продължение / 100
47. Задачи от движение / 102
48. Задачи от движение. Продължение / 104
49. Задачи от работа / 106
50. Задачи от работа. Продължение / 108
51. Задачи от капитал / 110
52. Задачи от смеси и сплави / 112
53. Линейни уравнения. Обобщение / 114
54. Общи задачи / 116
ОСНОВНИ ГЕОМЕТРИЧНИ ФИГУРИ
55. Въведение в геометрията / 120
56. Основни геометрични фигури и построения
/ 122
57. Основни геометрични фигури.
Продължение / 124
58. Основни геометрични фигури и построения.
Продължение / 126
59. Основни геометрични построения.
Продължение / 128
60. Съседни ъгли, противоположни ъгли / 130
61. Перпендикулярни прави / 132
62. Ъгли, получени при пресичането на две
прави с трета / 134
63. Признак за успоредност на две прави / 136
64. Аксиома за успоредните прави / 138
65. Свойства на успоредните прави / 140
66. Свойства и признаци на успоредните прави.
Упражнение / 142
67. Общи задачи / 144

Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на

Връзки в Мрежата
Издателства
...

Корици 2