Николай Райновъ, Д. П. Койчевъ
Христоматия за първи класъ на прогимназииѣ

Автор
Николай Райновъ, Д. П. Койчевъ
Заглавие
Христоматия за първи класъ на прогимназииѣ
Алтернативно заглавие
Христоматия за първи клас на прогимназиите
Тип
учебник
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Учебна литература
Жанр
Учебник
Теми
Българска възрожденска литература, Нова българска литература (кр. на XIX-XXI в.)
Издател
Книгоиздателство „Ст. Атанасовъ“
Град на издателя
София
Година на издаване
1932
Адрес на издателя
ул. „Неофитъ Рилски“ № 36
Печат
Печатница „С. М. Стайковъ“ — София
Други полета
За изданието: Одобрено отъ Министерството на народното просвѣщение съ заповедъ № 3175, отъ 29. IX. 1932 год.
Носител
хартия
Брой страници
136
Цена
17,80 лв.
С илюстрации
да
УДК
372.882(082)(075.2)
Съдържание
I. БАЩИНО ОГНИЩЕ И РОДНА РЕЧ.
Под бащината стряха — Стоян Дринов — стр. 5
Родна реч (стихотворение — Ран Босилек — стр. 7
Песента на щурчето — Владимир Русалиев — стр. 8
Късметът ти да работи (народна приказка) — Елисавета Багряна — стр. 10
Баба — Стоян Дринов — стр. 13
Дядо Дичовата задруга — Михалаки Георгиев — стр. 16
Орел и рак и щука (стихотворение) — П. Р. Славейков — стр. 20
Пожар — Георги Райчев — стр. 21
Нещо ми се глас зачува (народна песен) — стр. 24
Братя — Елин Пелин — стр. 25
Сирак Ненко — Т. Г. Влайков — стр. 26

II. В УЧИЛИЩЕТО И В ОБЩЕСТВОТО.
Майка и синове (народна песен) — стр. 29
В килийното училище — Хр. Г. Данов — стр. 30
Умна мома (народна приказка) — Николай Райнов — стр. 33
Бай Ганю в банята — Алеко Константинов — стр. 36

III. ТРУД И ПОЧИВКА.
На работа (стихотворение) — К. Величков — стр. 39
Косачи — Елинъ-Пелин — стр. 40
Секира и търнокоп — Стоян Михайловски — стр. 43
При ковача — Йордан Йовков — стр. 44
Ковач (стихотворение) — П. К. Яворов — стр. 47
Помощници — Йордан Йовков — стр. 48
Бащина отмяна (стихотворение) — Стоян Дринов — стр. 50
Ръченица — Елин Пелин — стр. 51
Хоро — Проф. Л. Милетич — стр. 53

IV. ДОБРОДЕТЕЛИ И ПОРОЦИ.
Честно име — Ив. Кирилов — стр. 55
Магаре и камила — Стоян Михайловски — стр. 58
Най-малкото дяволче — Лев Н. Толстой — стр. 59
Чудното кокалче (народна приказка) — стр. 62
Вража среща — Йордан Йовков — стр. 64

V. МИНАЛО И ХУБОСТИ НА РОДИНАТА.
Отечество любезно — Ив. Вазов — стр. 69
Обичам те! — Любен Каравелов — стр. 70
В зоологическата градина — Георги Райчев — стр. 71
Дядо Йоцо гледа — Ив. Вазов — стр. 75
Заровено минало — Кирил Христов — стр. 78
През май в Добруджа — Йордан Йовков — стр. 81
Охридско езеро — Васил Кънчев — стр. 82
Левски (стихотворение) — Ив. Вазов — стр. 84
Жертва за другите — К. Величков — стр. 86
Родолюбиви селяни — Д. Мишев — стр. 88
В родната земя — Д. Мишев — стр. 89
Гост — Елин Пелин — стр. 90

VI. ГОДИШНИ ВРЕМЕНА.
• Есен.
Есен (стихотворение) — Николай Лилиев — стр. 94
Орач (стихотворение) — Стоян Дринов — стр. 95
На браздата — Елин Пелин — стр. 96
Седянка — В. Кънчев — стр. 98
• Зима.
Първи сняг (стихотворение) — Н. Фурнаджиев — стр. 100
Двете сестри — Георги Райчев — стр. 101
Бъдни вечер — Ц. Калчев — стр. 103
Момиченце, кокиченце (народна песен) — стр. 106
Срещу Коледа — Ив. Вазов — стр. 108
Сивият скиталец — Стоян Дринов — стр. 111
• Пролет
Писмо на пролетта (стихотворение) — Пенчо Славейков — стр. 115
Когато кокичето цъфти — П. Ю. Тодоров — стр. 116
Да посрещнем слънцето! — Д-р В. Ив. Ненов — стр. 120
Пролетна сеитба — Йордан Йовков — стр. 120
Пролет (народна песен) — стр. 123
Великден — Дора Габе — стр. 124
Земя — Елин Пелин — стр. 126
Свети Георги (народна песен) — стр. 127
Срещу Гергьовден — Ангел Каралийчев — стр. 128
• Лято.
Косач (стихотворение) — Трифон Кунев — стр. 130
Косач — Т. Г. Влайков — стр. 132
По жетва — Елин Пелин — стр. 133
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Източници
Сканове: Библиотека „Петър Дънов“, 2017
Връзки в Мрежата
Библиографии Разни

Корици 2