Проф. д-р Иван Величков
Виното в моя живот

Записът е непълен.

Автор
Проф. д-р Иван Величков
Заглавие
Виното в моя живот
Тип
монография (не е указано)
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Научнопопулярна литература

Редактор
Албена Алексиева
Технически редактор
Александър Николов
Рецензент
Красимир Ениманев, Емилия Рибарска

Издател
Нюанс Дизайн ЕООД
Град на издателя
София
Година на издаване
2017
Адрес на издателя
Студентски град, телефон: 0888 463 888
Печатница
Печатна база: Нюанс Дизайн ЕООД
Други полета
Автор: проф. д-р инж. Иван Величков Иванов
Рецензенти: проф. дикн. Красимир Ениманев; доц. д-р Емилия Рибарска

Носител
хартия
Излязла от печат
ноември 2017
Тираж
100


Съдържание
Въведение … 5
Глава Първа.
Виното в моя живот. … 6
        1.1 Виното — Любим и желан продукт … 8
        1.2 В живота с чаша вино в ръка … 16
        1.3 Кратка история на виното … 23
        1.4 Ролята на виното в живота и жизнените процеси на хората, на човечеството … 24
        1.5 Поглед към виното през хилядолетията и неговата оценка от мъдри личности и авторитети … 30
        1.6 Свобода и запрещение за консумиране на вино … 31
        1.7 Звезди величаят и рекламират виното … 47
Глава втора.
По историческия път на виното … 50
Глава трета.
По българския път на виното … 69
        3.1 История на виното в България … 69
        3.2 Материална база, технология и специфика на винодобива … 77
        3.3 Видове лози и вино … 83
        3.4 Региони и изби за винодобив … 88
        3.5 Винопроизводство и винен туризъм … 97
        3.6 Чашата за вино и тирбушон … 109
Глава четвърта.
Състояние на винопроизводството в България … 117
        4.1 Условия, предпоставки, изисквания за организиране на производството …117
        4.2 Виното — стимулиращ и задължаващ производството фактор … 120
        4.3 Специфика в българското винопроизводство … 123
        4.4 Най-добрите произведени вина у нас … 139
        4.5 Най-добрите резултати от винопроизводството … 150
        4.6 Най-добрите винопроизводители … 163
Глава пета.
Виното като храна …179
Глава шеста.
Вино и здраве, виното — лекарство … 194
Глава седма.
Виното — приятелство и любов … 227
Заключение … 252
Справочник … 253
Бележки
Връзка с автора на тел.: 0879 64 35 90
Проф. д-р Иван Величков е роден на 19 август 1940 г. в с. Житница, Варненска област. Завършил е ХТИ — гр. София, специалност „Химична технология на целулозата и хартията“. От 1965 г. до 1968 г., е преподавател в Академията за обществени науки — гр.София по специалност „Управление на икономиката“. От 1982 г. е доцент и зам.-директор на Центъра за работа с чуждестранни студенти, а от 1986 г. до 1992 г. е декан на Центъра за ръководни кадри. Три години ръководи катедра „Икономика на съобщенията“ във ВУТП, а от 1995 г. ръководи катедра „Публична администрация“ и е зам.декан в ЮЗУ „Неофит Рилски“ — гр.Благоевград. От 2011 г. е ръководител на катедра „Икономика, администрация, управление“ в ЕПУ — гр.Перник и директор на Център за професионално обучение. Чете лекции в редица университети в България и чужбина, а от 10 години и в Технически университет — София, ИПФ — Сливен по дисциплините „Администрация и управление“, „Маркетинг и комуникации“, „Сигурност“, „Икономика“. Автор е на 27 монографии и на над 300 научни и научно-популярни труда. От 2017 г. е учредител и президент на Академия за иновации и развитие в България.

Въведено от
zelenkroki
Създадено на
Обновено на

Източници
Ателие: запис №13685
https://chitanka.info/workroom/entry/13685
Връзки в Мрежата
Библиотеки Разни
...

Липсват сканирани страници.