Нено Атанасов
Закономерности в разпространението и биологически наблюдения върху мравките на Витоша

Автор
Нено Атанасов
Заглавие
Закономерности в разпространението и биологически наблюдения върху мравките на Витоша
Издателска поредица
Трудове на Планинската природонаучна станция Витоша при БАН №1
Тип
Научен текст
Националност
българска
Език
български
Категория
Биология
Отговорен редактор
Акад. д-р Ив. Буреш, проф. Б. Китанов
Издател
Издателство на Българската академия на науките
Град на издателя
София
Година на издаване
1952
Адрес на издателя
ул. „Ив. Вазов“ №13
Печат
Печатница на Българската академия на науките
Носител
хартия
Брой страници
214
Тираж
450
Подвързия
мека
Цена
14 лв.
С илюстрации
да
УДК
59
Съдържание
Начало — стр.1
Увод — стр.6
Метод на работа — стр.9
Витоша планина като обект за изследване — стр.14
        Положение и граници — стр.14
        Орография и хидрография — стр.15
        Климат — стр.15
        Почви — стр.18
        Растителни пояси — стр.19
Специална част — стр.23
        Myrmicinae — стр.23
                Myrmica rubida — стр.23
                Myrmica rubra laevinodis — стр.29
                Myrmica rubra ruginodis — стр.30
                Myrmica sulcinodis — стр.33
                Myrmica scabrinodis scabrinodis — стр.35
                Myrmica scabrinodis sabuleti — стр.36
                Myrmica schencki schencki — стр.37
                Myrmica lobicornis lobicornis — стр.38
                Aphaenogaster subterranea — стр.40
                Messor structor rufitarsis — стр.41
                Solenopsis fugax — стр.46
                Leptothorax acervorum acervorum — стр.47
                Leptothorax acervorum musscorum — стр.51
                Leptothorax unifasciatus unifasciatus — стр.52
                Leptothorax affinis affinis — стр.53
                Tetramorium caespitum — стр.54
                Tetramorium meridionale — стр.61
                Tetramorium caespitum L. var. forte Forel. — стр.62
        Dolichoderinae — стр.63
                Tapinoma erraticum — стр.63
        Formicinae — стр.67
                Plagiolepis pygmea — стр.67
                Lasius fuliginosus — стр.69
                Lasius niger niger — стр.70
                Lasius niger alienus — стр.77
                Lasius niger var. alieno-niger — стр.83
                Lasius niger brunneus — стр.84
                Lasius flavus flavus — стр.85
                Lasius flavus myops — стр.90
                Formica sanguinea — стр.91
                Formica rufa rufa — стр.95
                Formica rufa pratensis — стр.102
                Formica exsecta exsecta — стр.108
                Formica exsecta pressilabris — стр.115
                Formica fusca fusca — стр.116
                Formica fusca rufibarbis — стр.119
                Formica fusca var. leman — стр.124
                Formica cinerea var. fuscocinerea — стр.129
                Camponotus lateralis var. atricolor — стр.132
                Camponotus maculatus aethiops — стр.133
                Camponotus herculeanus herculeanus — стр.135
                Camponotus herculeanus ligniperda — стр.139
                Camponotus vagus — стр.141
Обща част. Условия на живот — стр.144
        Вертикално разпространение — стр.144
        Разпределение на мравките според характера на околната среда — стр.150
        Влияние на храната върху разпространението на мравките — стр.158
        Почвата като фактор за разпространението на мравките — стр.160
        Условия на влажността при различните почви — стр.168
        Условия на осветлението — стр.170
        Екология и строеж на гнездата — стр.170
Зоографска принадлежност на мравките във Витоша — стр.176
Полза и вреда от мравките на Витоша — стр.181
Заключение — стр.187
Закономерности распространения и биологические наблюдения над муравьями горы Витоши — стр.192
Gesetzm?ssigkeiten in der verbreitung und biologische beobachtungen an ameisen des Witoscha gebirges — стр.200
Литература — стр.211
Съдържание — стр.215
Въведено от
exonie
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 2