Румен Томов, Катя Тренчева, Георги Тренчев, Ejup Çota, Adnand Ramadhi, Благоj Иванов, Степjа Начески, Ирена Папазова-Анакиева
Чуждоземните насекоми и заплахата от тях за биоразнообразието на Албания, България и Република Македония

Записът е непълен.

Автор
Румен Томов, Катя Тренчева, Георги Тренчев, Ejup Çota, Adnand Ramadhi, Благоj Иванов, Степjа Начески, Ирена Папазова-Анакиева
Заглавие
Чуждоземните насекоми и заплахата от тях за биоразнообразието на Албания, България и Република Македония
Тип
научнопопулярен текст
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Биология


Издател
Pensoft
Град на издателя
София-Москва
Година на издаване
2009
Адрес на издателя
ул. Гео Милев № 13

Носител
хартия
Брой страници
114
Подвързия
мека

ISBN
978-954-642-464-8

Съдържание
Съдържание — стр.6
Резюме — стр.7
Увод — стр.8
Насекомите като инвазивни видове — стр.9
Чуждоземните насекоми в Албания, България и Македония — стр.10
        Coleoptera — стр.11
        Diptera — стр.13
        Hemiptera — стр.14
        Hymenoptera — стр.16
        Lepidoptera — стр.17
        Blattodea — стр.19
        Orthoptera — стр.19
        Thysanoptera — стр.19
        Други разреди — стр.20
Заключение и препоръки — стр.20
Благодарности — стр.21
Таблици — стр.22
Литература — стр.42
Информационни досиета — стр.50
        Aedes albopictus — стр.51
        Anoplophora chinensis — стр.53
        Anoplophora glabripennis — стр.55
        Bemisia tabaci — стр.57
        Cameraria ohridella — стр.60
        Ceratitis capitata — стр.63
        Corythucha arcuata — стр.65
        Corythucha ciliata — стр.67
        Diabrotica virgifera ssp. virgifera — стр.69
        Diaspidiotus perniciosus — стр.72
        Dryocosmus kuriphilus — стр.74
        Epitrix hirtipennis — стр.76
        Frankliniella occidentalis — стр.79
        Grapholita molesta — стр.82
        Harmonia axyridis — стр.84
        Hyphantria cunea — стр.87
        Lasius neglectus — стр.89
        Leptinotarsa decemlineata — стр.91
        Linepithema humile — стр.93
        Liriomyza huidobrensis — стр.96
        Liriomyza trifolii — стр.98
        Metcalfa pruinosa — стр.100
        Myzus persicae — стр.102
        Phthorimaea operculella — стр.104
        Pseudaulacaspis pentagona — стр.106
        Pseudodendrothrips mori — стр.108
        Rhynchophorus ferrugineus — стр.110
        Scaphoideus titanus — стр.112
        Thrips palmi — стр.114

Въведено от
exonie
Създадено на
Обновено на

Промени
...

Сканирани страници 5