Симеонка Влайкова
Ботевград през годините • част 1

Записът е непълен.

Автор
Симеонка Влайкова
Заглавие
Ботевград през годините
Заглавие на том
част 1
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
История

Оформление на корица
Миличка Ценова
Предпечатна подготовка
Владимир Съйков

Издател
Ботевградско дружество „Орханиец“
Град на издателя
Ботевград
Година на издаване
2000
Печатница
„Вулкан 4“, София

Носител
хартия
Печатни коли
12,5
Формат
60/90/16
Брой страници
199
Тираж
500
Подвързия
мека
С илюстрации
да


Съдържание
Съдържание — стр.6
3а книгата и нейният автор — стр.8
Предговор — стр.10
Географско положение и природен лик на Ботевград и Ботевградската котловина — стр.12
Населението на Орхание и Ботевград през годините — стр.29
От Зелин и Самунджиево до Орхание и Ботевград — стр.41
        Трако-римски период — стр.42
        Село Зелин — стр.43
        Село Самунджиево — стр.47
        Град Орхание от 1866 г. до Освобождението — стр.54
        Орхание от Освобождението до 1934 г. — стр.67
        Ботевград от 1934 г. до средата на XIX век — стр.87
Личности — стр.94
        Ахмед Мидхат паша — стр.94
        Орханийските съзаклятници — стр.97
        Орханийските просветители — стр.109
                Петър Илчев Дивановски — стр.110
                Петър Петков Ценов — стр.112
                Михаил Стамболиев — стр.113
                Цеко Минов Мустакерски — стр.115
        Дейци на науката и културата — стр.117
                Георги Попиванов — стр.118
                Стамен Панчев Цагарски — стр.120
                Стоян Маринов Романски — стр.126
        Тошко Петров — стр.130
        Асен Златаров — стр.134
        Карл Йосифов Папаушек — стр.141
        Георги Попдимитров — стр.146
        Кметове — стр.149
Приложения — стр.165
        Исторически календар — стр.165
        Снимки и документи — стр.170
Литература — стр.196

Въведено от
exonie
Създадено на
Обновено на

Промени
...

Корици 3