Промени – Затъпяване: скритата цел на държавното образование – Джон Гатоу

Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Печатница
„Изток-Запад“
Изток-Запад
Издател
Издателство „Изток-Запад“
Изток-Запад
Предпечатна подготовка
„Изток-Запад“
Изток-Запад