Промени – Ако ти знаеше… – Елчин Сафарли

Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
УДК
894.362-31
Националност
азербайджанска
руска
Анотация
Преди да си отидеш, те попитах: „Кажи, обичаш ли ме?“ Дълго време не отговаряше, после троснато пророни: „Добре ми е с теб. Това не ти ли е достатъчно?“. В този момент за сетен път се убедих, че съм способна да разкрася по женски абсолютно всичко — и живота си, и чувствата на любимия мъж, и заобикалящия ме свят. Жените по рождение са художници-декоратори. С четка и палитра в ръка. А мъжете за нас са чисти платна — рисуваме, оцветяваме, тук-там изтриваме по нещо, друго пък размазваме. Но най-често накрая става ясно, че не рисуваме реалния обект пред нас, а нещо, което е плод на фантазията и желанията ни. И резултатът е пълно несъответствие с действителността. Така се получи и при мен. Не съжалявам за нищо. Имаше и много хубави моменти.


„Ако ти знаеше…“ е историята на едно женско отчаяние, която може да бъде споделена само с белоснежните страници на дневника. Една история за чувства, съмнения, очаквания и за онези и огромни страхове, които често ни помагат да започнем живота си отначало.


…"
Преди да си отидеш, те попитах: „Кажи, обичаш ли ме?“. Дълго време не отговаряше, после троснато пророни: „Добре ми е с теб. Това не ти ли е достатъчно?“. В този момент за сетен път се убедих, че съм способна да разкрася по женски абсолютно всичко — и живота си, и чувствата на любимия мъж, и заобикалящия ме свят. Жените по рождение са художници-декоратори. С четка и палитра в ръка. А мъжете за нас са чисти платна — рисуваме, оцветяваме, тук-там изтриваме по нещо, друго пък размазваме. Но най-често накрая става ясно, че не рисуваме реалния обект пред нас, а нещо, което е плод на фантазията и желанията ни. И резултатът е пълно несъответствие с действителността. Така се получи и при мен. Не съжалявам за нищо. Имаше и много хубави моменти.


„Ако ти знаеше…“ е историята на едно женско отчаяние, която може да бъде споделена само с белоснежните страници на дневника. Една история за чувства, съмнения, очаквания и за онези и огромни страхове, които често ни помагат да започнем живота си отначало.


…"
Печат
„Симолини“
Град на издателя
София
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Записът е непълен
1
Еми ·
Поле Стара стойност Нова стойност
Издател
Издателство Гнездото
Gnezdoto