Уилиам Ървин
Дарвин и Хъксли

Автор
Уилиам Ървин
Заглавие
Дарвин и Хъксли
Подзаглавие
Маймуни, ангели и викторианци
Издателска поредица
Поредица „Хоризонти — светът, науката, ние“
Тип
биография, научнопопулярен текст
Език
български
Поредност на изданието
първо
Категория
Биографии и автобиографии
Жанр
Биография, Научнопопулярна литература
Преводач
Алла Кардашева
Език, от който е преведено
руски
Редактор
Мария Цветанова
Художник
Стефан Кънчев
Художествен редактор
Тотю Данов
Технически редактор
Борис Въжаров
Коректор
Елисавета Алексиева
Издател
„Партиздат“
Град на издателя
София
Година на издаване
1974
Адрес на издателя
бул. „В. И. Ленин“ № 47
Печат
ДПК „Д. Благоев“ — София, ул. „Н. Ракитин“ № 2
Други полета
Книжно тяло: 1,39 лв.
Носител
хартия
Литературна група
II/2
Дадена за набор/печат
2.IX.1974
Подписана за печат
30.XI.1974
Излязла от печат
м. декември
Печатни коли
30,50 + 1 прил.
Издателски коли
23,18 4 + 0,76 прил.
Формат
84×108/32
Код / Тематичен номер
1602
Номер
Издателски №
5344
Брой страници
488
Тираж
10 105
Подвързия
мека
Цена
1,73 лв.
С илюстрации
да
УДК
575.4(092), 92Дарвин Ч., 92Хъксли Т.
Анотация
В книгата се разказва за живота и дейността на ЧАРЛЗ ДАРВИН — създателя на научната биология и на материалистическото еволюционно учение за произхода и развитието на видовете растения и животни, и ТОМАС ХЪКСЛИ — лекар и природоизпитател, съратник на Дарвин и популяризатор на неговото учение, направил големи научни приноси в антропологията, сравнителната анатомия и палеонтологията.
Повествованието е изградено върху дълбокото познаване на документалните материали и се разгръща на широк исторически фон. Авторът рисува правдиво творческата лаборатория на двамата гениални биолози, тяхното последователно, благородно и мъжествено движение по пътя на истината, нишките на тяхната дейност и творчество с най-важните обществени събития на викторианската епоха.
Рекламни коментари
ПОРЕДИЦА „ХОРИЗОНТИ — светът, науката, ние“

1974 година
1. С. Саркисян. ФИЛОСОФИЯТА С ПУЛСА НА ОБЩЕСТВОТО
2. У. Ървин. ДАРВИН И ХЪКСЛИ
3. X. Вошов. ХЕГЕЛ И ГЬОТЕ („Совата на Минерва“)
4. Н. Николов. ЗАГАДКА ЛИ Е ОБЩЕСТВЕНОТО БИТИЕ?

1975 година
1. ПРОБЛЕМИ НА ТАЛАНТА. Статии и интервюта на Ангел Балевски, Евгени Каменов, Начо Папазов и др.
2. Ас. Кътов. МАРКСИЗМЪТ И БИОСФЕРАТА
3. Ат. Райнов. ЕВАНГЕЛСКИ ЛЕГЕНДИ, ЧУДЕСА И МИРОГЛЕД

Тази нова поредица на Партиздат има твърде широк обсег, но сърцевината й е една — мирогледна литература за масовия читател. B нейните книги ще намират строго научно и същевременно публицистично ярко, понякога и с художествени средства осветление първостепенни, будещи дълбок и траен интерес въпроси. Ще се изясняват парливи общотеоретични и обществени проблеми, важни природонаучни открития с голям мирогледен заряд, злободневни проблеми от духовното битие на съвременния човек. ще се разкриват животът, дейността и идеите на изтъкнати учени и мислители.
В поредицата ще бъдат включвани книги от български автори, проявяващи творческо дръзновение и писателско умение в областта на научната публицистика и популяризация, а също и най-хубави книги на изтъкнати популяризатори на науката от различни страни на света.
„Хоризонти — светът, науката, ние“ ще излиза в 4–6 книги годишно.
Съдържание
Дарвин и Хъксли — стр. 7
Послеслов — И. А. Рапопорт — стр. 453
Бележки — стр. 458
Основни дати в живота и дейността на Чарлз Дарвин — стр. 479
Основни дати в живота и дейността на Томас Хъксли — стр. 481
Кратка библиография — стр. 482
Бележки
Книгата съдържа 8 листа с илюстрации (портрети), които не са включени в номерацията.

Страници 2, 6, 484 и 486 са празни.
Бележки за изданието, от което е направен преводът
МОСКВА
Изд. „Молодая гвардия“
1973
Въведено от
Karel
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии

Корици 2