Михаил Ганчев
Техника на промишления риболов

Автор
Михаил Ганчев
Заглавие
Техника на промишления риболов
Подзаглавие
Учебник за техникума по морски и океански риболов
Тип
учебник
Националност
българска
Език
български
Поредност на изданието
второ преработено и допълнено издание
Категория
Учебна литература
Редактор
Стефан Денчев
Художествен редактор
Иван Илков
Технически редактор
Нина Вълчедръмска
Коректор
Марня Стоева
Издател
Земиздат
Град на издателя
София
Година на издаване
1967
Печатница
„Т. Димитров“
Други полета
Автор: инж. Михаил В. Ганчев
Печатница и книговезница „Т. Димитров“, кл. № 1 (пор. № 14211)
Носител
хартия
Литературна група
I-3
Дадена за набор/печат
29. III. 1967
Подписана за печат
31. VII. 1967
Печатни коли
28
Издателски коли
28
Формат
65/92/16
Поръчка
58
Брой страници
450
Тираж
660
Подвързия
твърда
Цена
1,35 лв.
УДК
639(075)
Информация за автора
инж. Михаил В. Ганчев
Съдържание
Предговор / 3
Увод / 7

Техника на промишления риболов / 9

Статистически данни за развитието на световния риболов / 439
Развитие на рибното стопанство в НРБ / 444
Въведено от
Еми
Завършено от
debora
Създадено на
Обновено на
Връзки в Мрежата
Библиографии
Промени

Корици 2